Om in de bres te staan

Om in de bres te staan

Op het nieuws zien we moedige mensen die alles op het spel zetten om te vechten voor hun rechten en vrijheid. Maar hoe vecht ik in de geestelijke strijd tegen kwaad en bedrog?

3 min. ·

Op het nieuws zien we moedige mensen die alles op het spel zetten om te vechten voor hun rechten en vrijheid. Maar hoe vecht ik in de geestelijke strijd tegen kwaad en bedrog?

Tv-beelden van idealistische vrijheidsstrijders en demonstranten, recent op het Taksimplein in Istanbul en eerder ook op het Tahrirplein in Caïro, zijn de hele wereld overgegaan en hebben duizenden mensen geïnspireerd. Vechten voor mensenrechten, vrijheid en vrijheid van meningsuiting is belangrijk, en veel moedige mensen riskeren enorm veel in onze tijd, om deze rechten te verkrijgen en te verdedigen tegen wat wordt gezien als machtsmisbruik door overheid en regeringsleiders.

Bescherming tegen zonde en macht van Satan

Maar tegelijk vindt er ook een andere strijd plaats die minder bekend,  maar veel belangrijker is. Deze strijd vindt plaats in het persoonlijk leven van elk persoon. Hier kunnen we over lezen in Ezechiël 22:30 “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.”

Ik kan verschil maken, door een muur op te bouwen in mijn eigen leven!

God vond die keer niemand die in de bres zou kunnen staan als bescherming voor het land. Hij zocht naar mannen en vrouwen met een hart dat brandde voor God en voor de mensen rondom hen. Mensen met een brandend verlangen om de zwakken en onderdrukten te beschermen, te helpen en te versterken. Maar allereerst  mensen die in hun eigen leven en hun eigen gedachten een sterke muur hebben opgebouwd als bescherming tegen de zonde en macht van Satan. Een muur tegen al het kwade dat de macht in hun leven wil overnemen. Een muur tegen jaloezie, leugen en laster. Een muur tegen achterdocht, valsheid en onreinheid.

Wil ik Jezus navolgen?

Er zijn veel gedachten en geesten die proberen de macht te krijgen in iemands leven. Ben ik bereid om zo’n muur op te bouwen in mijn eigen leven en in de bres te staan en te strijden tegen dergelijke gedachten, tegen mijzelf? Ben ik mee in deze strijd? Er staat over Jezus geschreven dat hij bad onder luid geroep en tranen aan Hem, die hem uit de dood kon redden (Hebreeën 5:7) Hij streed tegen onrechtvaardigheid in Zijn eigen vlees, en behaalde daarbij volkomen overwinning. Daarmee opende Hij deze zelfde mogelijkheid voor jou en mij! Wil ik hier volgen? Wil ik in de bres staan en vechten tegen kwade geestelijke machten die zowel mijzelf als anderen rondom mij proberen te beheersen?

Denk aan jaloezie, laster, achterdocht en leugen, denk aan wat deze gedachten en krachten kapot maken tussen mensen onderling! Hier kan ik verschil maken, door een muur op te bouwen in mijn eigen leven en in Gods kracht te strijden tegen de gedachten die op zullen komen en macht in mijn gedachteleven willen krijgen! Door een sterke muur van godsvrucht, dankbaarheid en trouw op te bouwen kan ik ook een bescherming zijn voor de mensen rondom mij! Mensen die dit doen zijn van onschatbare waarde en kunnen door hun leven werkelijk tot bescherming zijn voor volk en land, veel meer dan wij zelf kunnen beseffen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.