Moeten christenen altijd blij zijn?

Moeten christenen altijd blij zijn?

Is geluk iets waar christenen naar moeten streven? Dat hangt af van je definitie van geluk.

4 min. ·

We kunnen ons afvragen: Zou een christen altijd blij moeten zijn? Is het verkeerd om je verdrietig te voelen als christen? Velen zeggen dat het verkeerd is om te suggereren dat een christen altijd blij behoort te zijn. De reden daarvan is dat we dat woord gewoonlijk koppelen aan onze menselijke gevoelens en emoties, terwijl een leven als christen eigenlijk helemaal niet geleefd moet worden op basis van gevoelens, maar op basis van geloof!

Ik kan me verdrietig voelen over hoe de wereld ervoor staat. Ik kan treurig zijn over een verlies. En tegelijkertijd hoef ik mijn geloof en vertrouwen dat God Zijn hand over mijn leven heeft en dat Hij alle dingen laat samenwerken voor mijn bestwil, niet te verliezen. Met Zijn kracht kan ik alles waardoor ik mijn vrede, mijn hoop, mijn tevredenheid, mijn blijdschap in mijn geest verlies, overwinnen. Als ik wacht totdat ik me in de zevende hemel voel, zoals de uitdrukking luidt, dan kan ik misschien wel altijd blijven wachten. Maar heb ik een diep verankerd geloof, dat alles gaat zoals het moet, als ik in Gods hand ben? Is dat niet precies wat blijdschap is? Laten we eens kijken naar wat de Bijbel zegt: “Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, Zijn God.” Psalm 146:5.

Wat is geluk?

De meeste mensen denken dat geluk extern getriggerd wordt en gebaseerd is op andere mensen, dingen, plaatsen, gedachten en gebeurtenissen. Maar wat als dat niet zo is? Wat als het een diep fundament van vertrouwen op God is? Een rots waarop ik kan staan, onafhankelijk van externe triggers, andere mensen, dingen, plaatsen, gedachten en gebeurtenissen. Een keuze die ik maak in mijn leven, keer op keer. Een keuze die ik niet in mijn eigen kracht kan maken, maar die ik kan maken door de kracht van de Heilige Geest te gebruiken. Weer zegt de Bijbel: “Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig.” Spreuken 16:20.

Geluk is niet de afwezigheid van leed of verdriet. Jezus was “een Man die het lijden kende, en met ziekte vertrouwd was.” Jesaja 53:3. Toch was Hij “gezalfd met vreugdeolie, als geen van zijn deelgenoten,” omdat Hij gerechtigheid liefhad en onrecht haatte (Hebreeën 1:9). Als ik dezelfde liefde voor gerechtigheid en dezelfde haat voor de zonde heb die Hij had, dan zal ook ik worden gezalfd, en ik zal gelukkig zijn in mijn geest. “Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zijn juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.” Psalm 68:4.

Verwar geluk niet met plezier.

Want geluk is ook niet de vervulling van mijn natuurlijke, menselijke passies en wensen. In feite leiden die tot leegheid, ontevredenheid en uiteindelijk, ellende, nadat wat beschreven is als ‘het tijdelijke geluk van de zonde’, over is. Geluk moet niet verward worden met plezier: genot of voldoening door wat je leuk vindt. Door het overwinnen van deze passies en verlangens – de zonde in mijn vlees – krijg ik geluk diep van binnen.

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel; daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.” Mattheus 6:19-20. Weten dat iets wat eeuwig en onuitwisbaar is op mij wacht na een leven van trouw, zelfs door beproevingen, zorgen en verdriet, geeft mij diepe blijdschap van binnen wat niets te maken heeft met goede ‘gevoelens’. Er wacht in de hemel “…een onvergankelijke ongerepte erfenis die nooit verwelkt.” 1 Petrus 1:4.

In staat zijn om lief te hebben in een situatie die vroeger verdediging, bitterheid of extreme boosheid veroorzaakte, geeft een oprechte blijdschap in je hart.

In staat zijn om vrede te hebben in een situatie die in het verleden ongerustheid, angst en onrust zou hebben veroorzaakt, brengt oprechte vreugde in je hart.

In staat zijn om je ogen af te keren van de dingen die je vroeger konden binden, geeft een oprechte blijdschap in je hart.

In staat zijn om te dienen en te geven waar je gewend was vol van luiheid en egoïsme te zijn, geeft een oprechte blijdschap in je hart.

De Bijbelverzen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.