Mijn huis staat vast, ik heb zekerheid in het leven

Wanneer ik mijn hele leven op God bouw en leer van Jezus Christus, dan krijg ik een vast en veilig leven.

Nederlandse vertaling:

Mijn huis staat vast, – ’k heb zekerheid in ’t leven –
’t staat op de rots, het wankelt niet, o neen.
’k Ben in Gods goede vaderhand geschreven;
de dood van Jezus bindt ons vast aaneen.

De weg waarin Hij zelf mij onderrichtte
is effen; ’k zal met vaste tred die gaan.
Het licht der waarheid ging mijn hart verlichten.
De macht der duisternis heeft afgedaan.

O Jezus, leer mij om oprecht te strijden
met liefde voor een ieder, zoals U,
om schuldeloos voor schuldigen te lijden.
Als U te wand’len, leer uw bruid dat nu.

Geen: ja en nee, zij langer nog ons spreken,
ons jawoord dient een zeker ja te zijn.
En ook ons nee zullen wij nimmer breken:
de nacht maakt plaats voor held’re zonneschijn.

Dit is een uittreksel van lied 10 in de liederenbundel van BCC, Wegen van de Heer. 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.