Mijn huis staat vast, ik heb zekerheid in het leven

Mijn huis staat vast, ik heb zekerheid in het leven

Wanneer ik mijn hele leven op God bouw en leer van Jezus Christus, dan krijg ik een vast en veilig leven.

1 min. ·

Nederlandse vertaling:

Mijn huis staat vast, – ’k heb zekerheid in ’t leven –
’t staat op de rots, het wankelt niet, o neen.
’k Ben in Gods goede vaderhand geschreven;
de dood van Jezus bindt ons vast aaneen.

De weg waarin Hij zelf mij onderrichtte
is effen; ’k zal met vaste tred die gaan.
Het licht der waarheid ging mijn hart verlichten.
De macht der duisternis heeft afgedaan.

O Jezus, leer mij om oprecht te strijden
met liefde voor een ieder, zoals U,
om schuldeloos voor schuldigen te lijden.
Als U te wand’len, leer uw bruid dat nu.

Geen: ja en nee, zij langer nog ons spreken,
ons jawoord dient een zeker ja te zijn.
En ook ons nee zullen wij nimmer breken:
de nacht maakt plaats voor held’re zonneschijn.

Dit is een uittreksel van lied 10 in de liederenbundel van BCC, Wegen van de Heer.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen

Vocalisten
Elisa Cinnamon
Categorieën

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.