Mijn Geliefde, mijn Bruidegom, mijn Vriend

Mijn Geliefde, mijn Bruidegom, mijn Vriend

Is dit hoe jij Jezus kent?

“Wie de bruid heeft, is de Bruidegom…” Johannes 3:29.

Het kan een wat vreemd idee lijken, dat Jezus mijn Bruidegom is. Maar het is slechts een illustratie van een hechte, betekenisvolle verhouding met Hem. Een verhouding gebouwd op geloof in Jezus. Een verhouding die dieper wordt als ik zijn voorbeeld volg in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Een verhouding waardoor ik uiteindelijk voor eeuwig samen zal zijn met Hem.

Mijn Geliefde

“Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.” 1 Johannes 4:19. Uit liefde voor jou en mij verliet Jezus het comfort en de pracht van de hemel, een plek die onaangetast was door het kwaad en doordrongen van Gods eigenschappen: liefde, vrede, reinheid en rechtvaardigheid. Hij kwam naar de aarde in een lichaam dat pijn kon ervaren en verzocht kon worden in ieder opzicht net zoals wij! (Hebreeën 4:15.) Hij werd verzocht tot dingen die volledig tegenovergesteld waren aan zijn edele verlangen om de mensen te helpen om vrij te worden van de last van de zonde. Hij kwam in situaties die zo anders waren dan in Zijn veilige, vredige thuis bij Zijn Vader. Jezus heeft ongekend lijden doorstaan en onvermoeibaar gediend, Hij heeft nooit toegegeven aan moedeloosheid en bitterheid, en is nooit moe geworden om goed te doen. Hij was trouw in elke verzoeking en beproeving en overwon de macht van de zonde. Hiermee opende Hij een weg voor mij om de zonde in mijn menselijke natuur te overwinnen en herenigd te worden met God. Als ik besef wat Jezus geofferd heeft voor mij en wat zijn leven voor mij betekent, dan groeit mijn liefde en respect voor Hem. Dan wil ik zijn liefde beantwoorden door zijn voorbeeld te volgen.

Ik ben afhankelijk van Jezus. “Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde?” Hooglied 8:5. De woestijn kan vergeleken worden met de verzoekingen en situaties waar ik in kom in mijn leven. Verzoekingen tot dingen waarvan ik weet dat het verkeerd is. Verzoekingen die mij bedroefd maken, omdat ik alleen maar het goede wil doen. Situaties die ik niet begrijp en die mijn geloof in God op de proef stellen. Situaties die mij tot mijn eigen grenzen brengen. Jezus begrijpt waar ik doorheen ga en de verzoekingen die tegenkom, want Hij werd  zelf ook ooit verzocht zoals ik (Hebreeën 4:15) en heeft gehoorzaamheid moeten leren in zijn omstandigheden (Hebreeën 5:8). Als ik naar Hem toe ga in gebed en zijn raad zoek, dan helpt Hij mij om te overwinnen en het goede te kiezen. Zijn liefde maakt mij sterk in de beproevingen van mijn leven.

Mijn Bruidegom

Jezus is de “Koning” van mijn hart; Hij is degene die ik het liefst wil behagen. Zijn liefde voor mij en zijn voorbeeld van volkomen trouw heeft mijn hart gewonnen. Ik wil Hem meer leren kennen door in Gods Woord te lezen, door gebed en door zijn voorbeeld te volgen. Ik wil zijn stem horen door de dag heen. Hij spreekt tot mij door gedachten van bemoediging en terechtwijzing en Hij herinnert mij aan Gods Woord. Deze aansporingen laten mij zien wat waar en goed is volgens Gods wil.

“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” 2 Korinthiërs 11:2.

Jezus waardig te zijn, dat is de hoogste roeping. Hiervoor moet ik geheel rein zijn van de zonde en van de liefde tot de wereld. “Want alles wat in de wereld is – de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, pronkzucht – dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.” 1 Johannes 2:16. Hier is een dagelijkse strijd en vertrouwen op God voor nodig. Ik wil Jezus, mijn Bruidegom, niet teleurstellen en dit motiveert mij om het goede te kiezen en het kwade af te wijzen. Als een verzoeking te moeilijk lijkt of een offer te groot, kan ik tot Hem bidden om meer liefde en geloof en zo wordt mijn wil tot  het goede gesterkt. Hoe meer ik van Jezus ga houden, hoe meer materiële dingen, tijdelijke relaties en eer, zullen verbleken als ik in plaats daarvan Hem kan winnen.

Mijn Vriend

Jezus is altijd bij mij en is mijn grootste voorstander. Hij is mijn rots. “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8. Als mijn gevoelens heen en weer gaan en mijn leven om mij heen verandert, dan bid ik tot Hem en krijg ik  rust en vertrouwen. Ik merk dat Hij het meest dichtbij is als ik zijn hulp nodig heb en erken dat ik zwak ben en gemakkelijk verleid word tot zonde. “Juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.” Hebreeën 2:18. Ik krijg een vertrouwelijke omgang met Jezus en mijn geest wordt één met de Zijne als ik zondige gedachten en lusten afwijs en mijn eigen wil opgeef net als Hij deed toen Hij hier op aarde was.

Jezus wil de hemel en zijn Vader delen met echte vrienden die hetzelfde verlangen hebben tot  alles wat goed en rein is en dezelfde liefde hebben  voor anderen. Een relatie met Hem begint bij bekering: vraag Jezus om in je hart te komen, ontvang vergeving van gedane zonden en leg je leven in zijn handen. Hierna volgt een nieuw begin en kun je dingen rechtzetten volgens Gods geboden. Ga dan op zoek naar geloof in Jezus en in een leven van overwinning over de zonde en ga door in gehoorzaamheid aan dat geloof. Er wacht een enorme belofte voor zijn vrienden. We zullen onze Geliefde, onze Bruidegom en Vriend ontmoeten op die fantastische dag en in alle eeuwigheid niet meer gescheiden worden. Zoals beschreven in een lied met een geest van verwachting voor deze geweldige dag, “’t Grootste wat die dag zal bieden is om Jezus zelf te zien. Welk een dag!” (Uit het liederenboek van BCC, Wegen van de Heer #415)

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.