Maria: Klein in eigen ogen, maar gezien door God

Maria: Klein in eigen ogen, maar gezien door God

Een gewone jonge vrouw uit Nazareth werd de moeder van Jezus Christus. Waarom zij?

4 min. ·

Maria, de moeder van Jezus

Maria moet wel een heel speciale jonge vrouw zijn geweest. Maria is de persoon die werd uitgekozen om de moeder te worden van Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Zij was vast niet zomaar iemand. Wie was de Maagd Maria eigenlijk?

Maria had niet een  groot ego, maar ze had een groot geloof en vertrouwen in Gods leiding over haar leven, zelfs in onvoorstelbare  omstandigheden. Maria kan ons veel leren over geloof en nederigheid.

Een gewone vrouw uit Nazareth

De jonge joodse vrouw leidde een heel normaal leven in Nazareth, een stadje in Galilea. Op een dag kwam er een engel bij haar en zei: “Wees niet bang Maria, want God heeft je zijn gunst geschonken.” (Lucas 1:30). Uit alle vrouwen op de wereld was zij uitgekozen om Gods Zoon te dragen! Ze moest hem Jezus noemen. De engel legde uit dat de Heilige Geest over haar zou komen en dat Maria zo de moeder zou worden van Jezus Christus, Gods eigen Zoon.

Hoe ongeloofwaardig dit menselijk gesproken ook mag klinken, Maria antwoordde vol vertrouwen: “De Heer wil ik dienen! Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” (Lucas 1:38). Ze was vol geloof en vertrouwen in God!

“Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd!”

We komen allemaal in situaties die ons geloof op de proef stellen. Misschien bevind ik me in een situatie die normaal gesproken voor onrust en ongemak zou zorgen. Dan is het de vraag of ik echt geloof in Gods volmaakte leiding, de onrustige gedachten helemaal loslaat en me vasthoud aan het Schriftwoord: “Wees in geen ding bezorgd.” (Filipenzen 4:6). Dan kunnen wij op onze beurt, in onze omstandigheden antwoorden: “De Heer wil ik dienen! Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd! Zorgt U voor mij zoals U beloofd hebt. Ik werp al mijn zorgen nu op U en ik kies ervoor te geloven.”

Werp al je zorgen op God: Een praktische en effectieve oplossing

Er zijn veel manieren waarop we ons geloof kunnen belijden in ons dagelijks leven. Als we iets kunnen geven, ook al hebben we niet veel, kunnen we ervoor kiezen om direct Lucas 6:38 te geloven: “Geef, en u zal gegeven worden.” Als we liever aan ons eigen gemak denken maar God geeft  ons iets in ons hart  om te doen voor een familie die wel wat hulp kan gebruiken, dan kunnen we ons vasthouden aan het schriftwoord: “Een gulle gever zal gedijen.” (Spreuken 11:25).

Wat is het resultaat als we ervoor kiezen om Gods Woord te vertrouwen en zijn stem te volgen? We ervaren dat God trouw is! Hij staat achter zijn Woord, zoals Hij deed toen Maria Jezus ontving, precies zoals de engel had gezegd.

Maria eerde God, niet zichzelf

Maria’s levenshouding was niet ingewikkeld. Ze was vol vertrouwen en geloof in God, maar klein in haar eigen ogen. Nadat de engel weg was, eerde zij God die naar haar nederige staat had omgekeken en haar een grote taak had toevertrouwd.

“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.” (Lucas 1:46-50).

Maria laat ons zien dat iedereen die klein en arm is in eigen ogen, waardevol is voor God, en dat Hij om hen geeft. Hij wil slechts dat we geloven! Maria was geen koningin en ook niet van adel, toch heeft God haar uitgekozen. Tijdens haar leven had ze laten zien dat ze God hoogachtte en zichzelf niet. Dit soort mensen wil  God  gebruiken! Hij zag Maria’s nederige staat, en zij werd de moeder van Jezus. Zij had de juiste levensinstelling.

Een geloof dat van ons kan worden

Van Maria wordt gezegd: “Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.” (Lucas 1:45).

Dit vers kunnen we ons eigen maken. Bedenk eens dat jouw naam hier ingevuld kan worden! Dit kan werkelijkheid worden! Maar dan moeten we beproefd worden en trouw zijn aan Gods stem in ons dagelijks leven. Daar wordt de fundering van ons geloof gelegd. Laten we onszelf vernederen en onze eigen wil en redeneringen opzij zetten. Dan worden we bruikbaar voor God!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.