”Maar jullie zullen kracht krijgen wanneer de Heilige Geest over jullie komt”

”Maar jullie zullen kracht krijgen wanneer de Heilige Geest over jullie komt”

Dit is in verband met Pinksteren wel een van de meeste bekende Bijbelverzen. Maar wat is dan wel de bedoeling met die kracht?

2 min. ·

Hebben we behoefte aan kracht in ons persoonlijke leven?

Er is een enorm verschil hoe mensen leven en hoe ze zich gedragen. Sommigen zijn erg sympathiek terwijl anderen steeds meer egoïstisch worden en alles steeds meer om hen zelf draait. Sommigen zijn best behulpzaam en vriendelijk, terwijl het echt moeilijk ligt om met sommige anderen om te gaan. Een ding geldt voor hen allemaal: als je wilt leven zoals de Bijbel het ons leert dan is er – als je eerlijk bent – maar een conclusie: “Ik kan niet goed zijn tegenover iedereen, laat staan altijd. Het lukt mij niet dat in mijn denken en in mijn woorden de liefde mij altijd leidt.”

Voor iemand die dat kan erkennen is deze boodschap met Pinksteren een geweldige troost: “Luister toch, jij zult kracht krijgen wanneer de Heilige Geest over je komt!” En het was immers niet zo maar iemand die dat zei, maar Jezus Christus zelf, vlak voordat Hij naar de hemel ging.

Hebben wij behoefte aan kracht om met elkaar als christenen in een gemeente te leven?

Je zou denken dat het aller moeilijkste is om je vijanden lief te hebben. En dat is ook echt moeilijk. Maar Jezus zei: “Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.” Als je met elkaar in een christelijke gemeente leeft, dan leer je elkaar heel erg goed kennen. En als het juist dan de bedoeling is om elkaar als broeders en zusters lief te hebben (ja, en dan ook echt iedereen), bijvoorbeeld: om niet afgunstig of bitter te zijn of om nooit het kwade toe te rekenen of te verwijten, maar juist mild en medelijdend en opbeurend te zijn. Wie eerlijk is moet wel toegeven: al mijn broeders en zusters altijd maar door lief te hebben, zoals Jezus mij heeft liefgehad, dat lukt mij niet. En dan is deze boodschap met Pinksteren een geweldige troost: “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” Handelingen 1:8.

Ja, Pinksteren is werkelijk een feest met een heerlijke belofte en een heerlijke boodschap!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.