Zien op de dingen die eeuwig zijn

Zien op de dingen die eeuwig zijn

Onze blik richten op dingen die niet zichtbaar zijn – de dingen die eeuwig zijn – kan onze beproevingen kort en licht maken. 2 Korintiërs 4:16-18.

2 min. ·

“Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.” 2 Korintiërs 4:16-18.

Is mijn blik echt op de eeuwige dingen gericht?

De sleutel om de moed niet te verliezen in de beproevingen die op ons pad komen, is om je ogen gericht te houden op dat wat eeuwig is. Hoe lang de beproeving ook duurt, dan kunnen we zeggen dat het kort en licht is, omdat we zien dat het een heerlijkheid in ons bewerkt die eeuwig blijft.

Het is goed onszelf te onderzoeken als onze beproevingen zwaar worden en moeilijk lijken. Is mijn blik echt gericht op de eeuwige dingen, of is die gekeerd naar de tijdelijke dingen, naar wat vergaat? Is verlost worden van mijn eigen zonde en natuur en deel krijgen aan Jezus deugden mijn enige verlangen?

Alles wat op mijn pad komt, heeft God perfect voorbereid voor mijn verlossing. Dit zijn de werken die God van tevoren bereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10). Paulus vermaant Timotheüs: “Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven.” 1 Timotheüs 6:12. God maakte geen vergissing toen Hij beproevingen toeliet op ons pad; het is een gelegenheid om verlost te worden!

Er staat in Psalm 84:6-7: “Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. (…) Steeds krachtiger gaan ze voort.” Dit is het getuigenis van Jezus discipelen bij alles wat op hun pad komt! De beproevingen worden mogelijkheden om het leven van Christus uit hen te laten stralen, dit is nu de blik op  de eeuwige dingen die we niet kunnen zien! Ze worden vast in dit leven en gaan van overwinning naar overwinning in alles wat op hun pad komt.

 Dit artikel is eerder gepubliceerd in de novemberuitgave in 2016 van het maandblad Skjulte Skatter.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

De Bijbelteksten in dit artikel komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.