Ga naar de inhoud

“Laten wij ook door de Geest wandelen!”

“Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen!” In dit commentaar belicht Jan-Hein Staal de betekenis van Pinksteren, het pinksterweekend en niet het minst de pinkstergeest op een interessante en speciale manier.
The Spirit of Pentecost

“Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen!” In dit commentaar belicht Jan-Hein Staal de betekenis van Pinksteren, het pinksterweekend en niet het minst de pinkstergeest op een interessante en speciale manier.

Het pinksterweekend ligt nu achter ons. Het is heel verschillend wat mensen uit zo’n weekend halen. Voor de meesten is het niet meer dan een paar dagen vakantie, en men hoopt op mooi weer.
Er zijn ook veel christenen die elkaar ontmoeten om een paar opbouwende dagen te hebben met elkaar. Met een meer of minder onbestemd verlangen om een belevenis of inspiratie te krijgen die enigszins lijkt op wat de eerste discipelen meemaakten in Jeruzalem.

De Heilige Geest. Veel mensen denken dan vooral aan wonderen met genezing, of gaven die de Heilige Geest kan geven. En dat kan de Heilige Geest ook doen in onze tijd. Maar hoeveel belangrijker is het, dat Gods woord ons ook heldere gedachten kan geven over het werk van de Heilige Geest in het dagelijks leven van een christen in het jaar 2013.

Wandelen door de Geest betekent dan dat we door deze kracht het kwade dat in ons vlees woont verwerpen en ervoor kiezen Gods wil te doen.

Wat in de mens woont. “Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt?” schrijft Paulus aan de christenen in het oude Korinthe. Jouw en mijn lichaam zijn dus een tempel waar de Heilige Geest graag de leiding wil hebben. De Bijbel leert ons ook dat er andere krachten in jouw en mijn lichaam wonen: krachten van boosheid, bitterheid, moedeloosheid en onreinheid. Krachten die sterker zijn dan wij. Dan is het duidelijk dat wij als christenen niet maar kunnen doen wat we willen, en dat we niet maar “op goed geluk” kunnen leven. Zelfs al hebben we misschien ervaringen met de Heilige Geest gehad.

Dagelijkse, innerlijke strijdWanneer het gaat over vechten en strijd in een christenleven, dan verwijst dit bijna altijd naar een innerlijke strijd die ontstaat wanneer zondige gedachten je verzoeken tot het kwade. Gods Geest en het vlees staan tegenover elkaar. Als je hebt besloten om alleen Gods wil te doen en je te laten leiden door de Geest, dan ontstaat een conflict tussen... More. Wanneer de Heilige Geest in ons woont, tegelijk met deze zondige krachten, betekent dat onvermijdelijk iedere dag een strijdWanneer het gaat over vechten en strijd in een christenleven, dan verwijst dit bijna altijd naar een innerlijke strijd die ontstaat wanneer zondige gedachten je verzoeken tot het kwade. Gods Geest en het vlees staan tegenover elkaar. Als je hebt besloten om alleen Gods wil te doen en je te laten leiden door de Geest, dan ontstaat een conflict tussen... More en een keuze in ons binnenste. Deze zondige krachten zijn hetzelfde als wat Paulus “het begeren van het vlees” noemt als we verder lezen in Galaten 5: “Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want deze staan tegenover elkander.”

De daadkracht door de Geest en de vruchten van de Geest. Iemand die eerlijk is weet heel goed waar dit “begeren van het vlees” ons naartoe leidt. De Heilige Geest wil zo graag dat we nooit toegeven aan deze slechte krachten van de zonde die in ons wonen. De Heilige Geest is als een leraar, die ons de waarheid leert; ons leert te doen wat welbehaaglijk is voor God. “Laten we niet alleen leven door de Geest”, zegt Paulus daarom verder, “maar laten wij dan ook door de Geest wandelen.” Wandelen door de Geest betekent dat we in het dagelijks leven gebruik maken van de kracht die in de Heilige Geest is. Wandelen door de Geest betekent dan dat we door deze kracht het kwade dat in ons vlees woont verwerpen en ervoor kiezen Gods wil te doen (lees Galaten hoofdstuk 5). En het heerlijkste is: door te wandelen in de Geest groeien er heerlijke vruchten in ons binnenste: Vruchten van de Geest zoals blijdschap, vrede, liefde en trouw.

Het pinksterweekend ligt nu achter ons. Moge jij en ik in 2013 mensen zijn in wie de Heilige Geest iedere dag het werk kan doen dat deze Heilige Geest zo graag wil doen.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons