Laat het zien!

Laat het zien!

Hoe een schoolopdracht van vroeger van toepassing is op hoe ik het evangelie deel…

5 min. ·

Weet je nog dat je vroeger als schoolopdracht een voorwerp van thuis mee mocht nemen dat er bijzonder uitzag of een speciale achtergrond had?

Het voorwerp werd doorgegeven in de klas en iedereen mocht het even vasthouden, bekijken en zich verdiepen in het achterliggende verhaal. Omdat ze het met eigen ogen zagen, konden ze het bewonderen en beter begrijpen. Het zou veel minder indruk hebben gemaakt als elke leerling gewoon had gezegd: “Ik heb een bijzonder ding thuis en ik zal jullie even uitleggen hoe het eruit ziet...”

Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben en onze handen getast hebben

Ik werd hieraan herinnerd terwijl ik dacht aan hoe ik was als jonge christen, net bekeerd en vol enthousiasme om mensen te vertellen waar ik precies in geloofde en waarom. Ik begon met mijn jongere broertje. Ik had hem in een hoek gedreven in de eetkamer en besloot hem uit te leggen wat een christen was. Nadat ik hem had verteld waarom Jezus naar de aarde was gekomen, legde ik uit hoe ik dacht dat zijn toekomst eruit zou zien als hij niet geloofde wat ik geloofde. Ik hoef niet te herhalen wat ik precies zei, maar aan de blik op zijn gezicht te zien, voelde hij zich ellendig en bijna gepest. Ik had hem verteld wat ik wilde dat hij zou geloven, zonder dat ik hem liet zien wat een christelijk leven was.

Het verschil tussen iets laten zien en erover vertellen, werd me langzaam duidelijk naarmate ik ouder werd. Als mens worden we geïnspireerd door wat we zelf kunnen “zien en tasten". Johannes heeft het hierover in één van zijn brieven. Hij beschrijft iets “wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen en onze handen getast hebben van het Woord des levens.” 1 Johannes 1:1.

Je zou kunnen n denken dat Johannes hen alleen maar vertelde over Jezus, terwijl Jezus er zelf niet was.

Maar Hij was er wel...

Jezus’ leven in ons

En dat is precies het punt. Als we gaan doen wat er geschreven staat in het evangelie, in plaats van het alleen maar te begrijpen, dan gaat het leven van Jezus in ons groeien en ontwikkelen en dat is wat mensen kunnen “zien en tasten". Om te kunnen doen wat er geschreven staat, moeten we onze eigen wil opgeven. Dit is het "sterven van de Here Jezus” waar Paulus het over heeft.

“Wij dragen altijd het sterven van de Here Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.” 2 Korinthe 4:10.

We kunnen wel ons gedrongen voelen om uit te leggen wat de Bijbel zegt over hoe en waarom Jezus naar de aarde was gekomen om ons te redden, maar als we niet doen wat we zeggen, maken onze woorden geen indruk. Als we jong zijn, kunnen we niet verwachten dat we vol van Gods wijsheid zijn. Maar zelfs als tiener had ik nederiger kunnen zijn. Ik had kunnen doen wat ik op dat moment begreep, wat echt niet heel ingewikkeld was. Gewoon aardig zijn tegen mijn broertje en thuis behulpzaam zijn, was een goed begin geweest en zou ook genoeg geweest zijn! Zelfs zulke kleine dingen tellen als we net beginnen met dit leven. God verwacht niet dat we theologen en predikanten zijn, al helemaal niet in onze tienerjaren. Maar Hij wil wel dat we eerlijk zijn en doen wat we begrijpen. Niet alleen maar "vertellen” maar ook “laten zien".

Er komt verandering

Ik had mijn broertje zoveel meer goed kunnen doen als ik gewoon tijd met hem had doorgebracht, in plaats van hem te vertellen hoe hij moest veranderen en daarna mijn eigen ding te gaan doen. Als we anderen niet kunnen laten zien dat we doen wat we geloven, dan verliezen onze woorden al hun kracht. Wat mijn familie op dat moment kon zien aan mij was een heleboel enthousiasme over iets dat mijn leven van binnen nog niet had veranderd. Zij zagen nog steeds een meisje dat alleen maar met zichzelf bezig was en geen zin had om te helpen in huis.

Naarmate ik ouder werd, begon ik steeds meer te doen wat ik begreep en vroeg ik God om hulp als het niet lukte. Als je hiermee doorgaat, dan komt er langzaam maar zeker verandering in je leven en na een tijdje gaan de mensen om je heen deze verandering ook zien. Als ik mij meer op dit proces had gericht toen ik net bekeerd was, had ik mijn broertje misschien niet hoeven overrompelen met mijn kennis en had hij in plaats daarvan een zus meegemaakt die hem kon opvrolijken en om hem gaf.

Deze betweterige tiener die mensen wilde vertellen wat ze moesten geloven, werd een moeder en oma die net als zovelen de ups en downs van het leven heeft meegemaakt. Mijn ervaringen hebben mij dit geleerd: God wil ons zijn Heilige Geest geven die ons leidt en ons laat zien hoe  wat we zeggen en doen beheerst wordt door onze menselijke natuur, en ons vervolgens de kracht geeft om Zijn wil te doen in plaats van onze eigen wil. Als we ons in blind geloof overgeven aan dit proces, gaat er een wonder gebeuren. We worden van binnen veranderd en de mensen om ons heen zullen dit kunnen zien en tasten. En dat niet alleen, ze zullen hierdoor zelf zin krijgen om dit leven te leven, terwijl we misschien geen woord hoeven te zeggen.   

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.