Laat het geduld volkomen doorwerken

Laat het geduld volkomen doorwerken

Ik moet toegeven dat bidden om geduld nooit eerder aantrekkelijk was voor mij. Het klonk zo passief en ik vond dat er actie nodig was.

2 min. ·

Ik moet toegeven dat bidden om geduld nooit eerder aantrekkelijk was voor mij. Het klonk zo passief en ik vond dat er actie nodig was.

Het leven als moeder met kleine kinderen thuis is druk. Hoeveel we ook van onze kinderen houden, ons geduld kan behoorlijk getest worden als het lijkt alsof ze eindeloos iets van ons eisen, onze tijd, ons lichaam, onze slaap, alles lijkt soms wel geofferd te worden! Er kunnen van die lastige periodes zijn als kinderen ziek zijn, tandjes krijgen of als ze gewoon door een bijzonder veeleisend ontwikkelingstadium gaan, zoals de peuterpubertijd!

Het was in zo’n situatie dat ik mij realiseerde dat ik niet genoeg geduld had voor deze taak. Ik moest toegeven dat bidden om geduld nooit eerder aantrekkelijk was voor mij. Het klonk zo passief en ik vond dat er actie nodig is als je met kinderen bezig bent, als je hen corrigeert of terechtwijst. Nu weet ik dat ik een gebrek aan geduld had en zo snel geïrriteerd, of zelfs boos, werd.

Ik las in Jakobus “Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is”. Jakobus 1:20. Ik wist dat deze “rechtvaardige” woede geen vrede zou brengen in deze situatie. Toen las ik dit geweldige vers: “Als die standvastigheid (in het Engels: geduld) ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.” Jakobus 1:4.

Toen begon het voor mij te dagen, als God echt meent wat Hij hier zegt, en ik werk aan mijn geduld in de situaties, dan heb ik alles wat ik nodig heb, en letterlijk aan niets gebrek! Wat een belofte!

Ik begon te zien hoe aantrekkelijk geduld was en ik kreeg er een verlangen naar als nooit tevoren. Het werd helder voor mij, dat wanneer ik aan mijn geduld werk, ik alles heb wat ik nodig heb om mijn kinderen te helpen en de drukte van het dagelijks leven het hoofd te bieden!

Ik begon langzamer te worden, werd “snel om te horen, langzaam om te spreken” (Jakobus 1:19) en realiseerde mij dat luisteren naar God mijn prioriteit moet zijn. Dan kan hij mij instrueren en mijn woorden en acties zullen dan minder bezoedeld zijn met mijn eigen idee van wat goed is. Ze zullen meer gezalfd zijn.

Ik ben dankbaar dat ik een nieuw perspectief op de deugd ‘geduld’ gekregen heb. Het is fantastisch om hulp te krijgen uit Gods Woord, juist midden in mijn dagelijks leven.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.