Laat de Koning vol majesteit binnengaan!

Laat de Koning vol majesteit binnengaan!

Ons lichaam is de tempel van de Here, een huis van de Here waar Hij wil wonen en de rechtmatige heerser wil zijn.

4 min. ·

“Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
de HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.”
Psalm 24:7-9.

Open de deuren van je hart voor de Koning vol majesteit

Christus heeft ons gekocht met zijn kostbare bloed. We behoren onszelf niet toe. Ons lichaam is de tempel van de Here, een huis van de Here waar Hij wil wonen en de rechtmatige heerser wil zijn.

We zouden dieven en misdadigers zijn als we onze Here buitensluiten, en dan staat ons ook een rechtvaardig oordeel te wachten. Veel mensen denken dat het te ver gaat om Jezus helemaal buiten te sluiten, dus ze zijn bereid om Hem een beetje ruimte te geven. Toch hebben ze veel geheime kamers waar ze een privéleven leiden in diepe duisternis.

Maar het helpt ons niet als we een, twee of meerdere kamers openen als we daarnaast voldoende ruimte laten om onszelf te vereren, waar we Christus niet binnenlaten. Of we nu kleine of grote misdadigers zijn, we zullen worden veroordeeld als misdadigers.

Laten we in deze dagen alle deuren van ons hart wijd open gooien zodat de Koning vol majesteit binnen kan komen met zijn overvloedige volheid van majesteit en verlossing! Laten we afstand doen van alle luiheid en koppigheid, haat en bitterheid, kwade vermoedens, afgunst, eerzucht en alle soorten van egoïsme en boosheid, en laten we de liefde van Christus en de Geest van opwekking in ons hart verwelkomen!

O, wat zullen we gezegende tijden ervaren als we onze harten wijd open zetten voor Christus! Iemand deed eens een ware uitspraak: “De deur van je hart kan alleen vanaf de binnenkant worden geopend, niet vanaf de buitenkant.” Jezus klopt, en Hij kan niet binnenkomen als we de deur niet willen opendoen. “Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig…” Hebreeën 3:7-8.

De Koning vol majesteit komt met licht en oordeel

Licht en oordeel horen bij de majesteit van de Here, en dit is precies waarom veel mensen bang zijn om de deuren van hun hart te openen. Maar laat het heldere licht van de Here de meest geheime kamers binnendringen, want met dit licht en oordeel komt reinheid, vrede, blijdschap, vrijheid en overwinning.

Op een dag zal iedereen die iets voor zichzelf in het duister verborgen hield er bitter spijt van hebben dat hij bang was voor het heldere licht van de Here. Op die dag zal Hij die ogen heeft als vuurvlammen, ieders leven doorzoeken en het verborgene oordelen. (Openbaringen 20:11-15)

De Geest van opwekking maakt ons alert en geeft ons interesse in het uitvoeren van alle dingen in ons dagelijks leven tot de eer van Jezus Christus – van de kleinste tot de grootste taak. We hoeven niet onrustig te worden in onze gedachten en zoeken naar iets “speciaals” om te doen. In zo’n toestand krijgt een persoon weinig tot niets gedaan dat waarde heeft, want hij zal zelden het juiste ding ontdekken. We hebben de Geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid ontvangen. Met dankbaarheid en blijdschap – als we alert zijn en verwachtingsvol zijn in de Geest van Christus – dan zullen we alle mogelijkheden ontdekken in het leven om te helpen, te dienen, en goed te doen.

Paulus gooide de deur van zijn hart wijd open voor de Geest en kracht van Christus. “Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is,” zegt hij in Kolossenzen 1:29. Stel je voor dat de kracht van de Here ook zo volop werkzaam is in ons! Dan zullen we rijkelijk profijt halen uit ons leven. Laat deze kracht van de Geest binnen, en laat ons werken in deze kracht om ieder volmaakt voor Christus te doen staan. Ja, laat er werkzaamheid, leven en opwekking in ons midden zijn als nooit tevoren.

Moge de kandelaar van de majesteit van de Here altijd in ons midden zijn, en mogen we allen te allen tijde dragers zijn van ware opwekking en godsvrucht.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd in BCC’s maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in februari 1944, met de titel: “Laat de Koning der ere binnengaan!” 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.