Kwaadspreken: geef jij toe aan deze slechte gewoonte?

Kwaadspreken: geef jij toe aan deze slechte gewoonte?

Het is schokkend dat mensen dit doen, zonder erover na te denken hoe goddeloos het is.

5 min. ·

Kwaadspreken:

  1. Het aanvallen van het karakter of de reputatie van een persoon die niet aanwezig is.
  2. Ongunstig spreken over of lasteren van een persoon die niet aanwezig is.

Dit is één van het slechtste en meest goddeloze wat er in deze slechte wereld te vinden is. Ondanks dit hebben de meeste mensen er een beschamend slecht begrip van hoe slecht kwaadspreken is, hoewel de Schrift op dit punt heel duidelijk is. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament hebben een verschrikkelijk oordeel over hen die kwaadsprekers en lasteraars zijn.

Gewoonlijk verdedigen mensen die kwaadspreken zich in hun dwaasheid, door vol te houden dat wat zij zeggen waar is. Dit is een brutaliteit waartoe alleen echt slechte mensen in staat zijn. De term ‘kwaadspreken’ spreekt voor zichzelf. Men spreekt over andermans zonden – of dat waarvan men vindt dat het zonde is – achter hun rug om, in plaats van rechtstreeks aan hen te vragen of wat er gezegd wordt ook waar is.

Zelfs voor iemand die het goede liefheeft, is het lastig genoeg om de waarheid te spreken. Zij die kwaadspreken zijn in een slechte geest. Zulke mensen zijn niet in staat om het bij de waarheid te houden. Zelfs als alles wat zij zeggen tot in detail klopt, is het kwaadspreken zelf goddeloos!

Een bloedserieuze zaak

“Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording  en laat niet omwille van een ander schuld op je.” Leviticus 19: 16-17.

“Wie heimelijk een vriend belastert, die zal ik het zwijgen opleggen.” Psalm 101:5. De hele zaak is zo slecht als het maar zijn kan en moet daarom zeer serieus genomen worden!

“Je gebruikt je mond voor lastertaal, en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet, je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of ik verscheur je, en er is niemand die redt.” Psalm 50:19-22. 

O, dat een grote vrees over ons mag komen, en de rest van ons leven over ons blijft!

Een krachtige uitleg

“…Ze roddelen en spreken kwaad (…). En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch.” Romeinen 1:29-32.

Verder staat er:  “Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook.” Romeinen 2:1.

Velen zijn er gevallen in de oorlog, maar nog veel meer zijn er gevallen door hun tong! Wat verschrikkelijk! Iedereen die dit leest of hoort, moet wakker worden en niet meer zondigen. Vraag liever aan God en mensen of ze je willen vergeven!

“…noch lasteraars (…) zullen deelhebben aan het koninkrijk van God.” 1 Korinthiërs 6:10. Hierover hoeft niemand nog te twijfelen.

“Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?” Jacobus 4:11, 12.

Hier staat weer een krachtige uitleg over hoe slecht kwaadspreken is. Het is hetzelfde als het kwaadspreken, oordelen en verwerpen van Gods Woord, het enige wat ons verlossing geeft!

Hierdoor oordelen we dus ook God, die ons deze wetten gegeven heeft en die Rechter is over alle mensen! Och, wat een roekeloosheid!

In 1 Korinthiërs 5:11-13 zien we hoe het Nieuwe Testament hierover oordeelt: We moeten ons niet inlaten met hen die, terwijl zij zich broeder of zuster noemen, lasteraars zijn. We mogen zelfs niet samen met hen eten. Er staat zelfs een bevel:  “Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.”

Als iemand zijn kwaadspreken verdedigt, door te zeggen dat wat hij beweert waar is, is dat een brutaliteit, die laat zien dat hij overduidelijk slecht is. Voor slechte mensen is geen plaats in de gemeente van de levende God.

Wij kunnen het mis hebben

Eén van de leerlingen van Franciscus van Assisi heeft iets gezegd dat in dit verband erg goed en treffend is. “Als je je bezighoudt met het goede, wordt je goed, en als je je bezighoudt met het slechte, wordt je slecht.” Hiervan zijn vele voorbeelden te vinden. Wees wijs en neem dit ter harte!

Het is extreem zeldzaam dat iets wat wordt doorverteld, 100% klopt; dit geldt zelfs voor kleine dingen. Iedereen kan het mis hebben omdat:

  • we het verkeerd onthouden
  • we het verkeerd horen
  • we het verkeerd begrijpen

Daarbovenop komt de zondige neiging om te overdrijven, in te kleuren, er iets aan toe te voegen of weg te laten, enz. Verschillende experimenten hebben aangetoond dat een rapport of instructie die van de één op de ander wordt doorgegeven, uiteindelijk onherkenbaar veranderd wordt.

Zoals iemand die gestolen goed deelt met een dief niet veel beter is dan die dief, is iemand die luistert naar een kwaadspreker medeplichtig en slechts iets minder goddeloos. Wat had de luisteraar dan moeten doen?

Iedereen zou gelijk moeten weten wat hij moet doen: Dit kwaad direct een halt toeroepen. Het maakt niet uit bij wie het begonnen is, of dit nou de man of vrouw, ouders of kinderen, moeder of vader, of iemand anders was. God kan ons in zo’n situatie alle vrijmoedigheid en daadkracht geven die we nodig hebben! Ere zij God!

Elke echte en zorgzame dienaar van God moet dit zeer serieus nemen. Er is altijd behoefte aan een brandende liefde voor Christus, aan waakzaamheid en aan moed!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.