Kun je iets goeds doen – met behulp van iets slechts?

Kun je iets goeds doen – met behulp van iets slechts?

Waar een mens ook voor vecht, hetzij een religie, visie of idee – in het algemeen is het om iets goeds te bewerken. Maar als ik iets goeds wil doen, moet ik eerst zelf vrij zijn van het kwade.

3 min. ·

Waar een mens ook voor vecht, hetzij een religie, visie of idee – in het algemeen is het om iets goeds te bewerken, iets wat vrijheid geeft, vreugde, vrede, gezelligheid, groei en vooruitgang, iets waardoor een goede sfeer ontstaat, iemand een beter mens maakt en leert goede relaties te onderhouden, tussen mensen of landen.

Maar wil ik iets goeds doen, moet ik eerst zelf vrij zijn van het tegenovergestelde van het goede, het kwade. Wil ik het kwaad in de wereld overwinnen, dan moet ik eerst het kwaad in mijzelf overwinnen.

Goede of slechte bron

Al het goede in deze wereld, ontspringt van een goede bron, alle kwaad, van een slechte bron. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. zegt apostel Paulus in Romeinen 7:18. De christelijke boodschap verkondigt daarom een kruis over dat vlees, wat een slechte bron is. Galaten 5:24. Het goede zorgt voor groei, gezelligheid en creativiteit, het slechte zorgt voor stagnatie, afzondering, je akelig voelen en passiviteit.

Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Mattheüs 7:18. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Vers 16. De hemelse boodschap waar Jezus mee gekomen is, kan de hele boom omscheppen van slecht naar goed. De goede vruchten komen omdat de boom verbinding heeft gekregen met een goede bron waar zijn sappen en voedingstoffen vandaan komen. De goede bron is Gods woord en de Heilige Geest.

Positieve of negatieve werkingen

Mannen: Hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar, zegt apostel Paulus in Colossenzen 3:19. De vraag is: Welke positieve werking gaat er uit van woorden die geïrriteerd en bitter gesproken worden in het huwelijk, of in elke andere omstandigheid. Door bittere woorden ontstaat een akelige en drukkende stemming en er komt geen goede of helemaal geen oplossing voor de problemen daaruit. De oorzaak van die problemen is immers dat men zelf niet vrij is van het kwade.

Door de waarheid te erkennen, ontdek je dat het je eigen lusten en eisen zijn die stagnatie veroorzaken. Vrijgemaakt van eigenliefde krijg je deel aan liefde, die een positieve kracht is, die bevroren harten doet smelten, die muren neerhaalt, die samenvoegt dat wat gescheiden was, die contact legt en openheid wekt, die vertrouwen en zekerheid geeft! Dus – wees positief! Ga aan de slag met het goede!

De tong als middel.

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten. Spreuken 18:21. Met de tong kun je vreugde en vrede tenietdoen, je kunt twijfel en wantrouwen zaaien, maar je kunt ook een goede atmosfeer creëren, goede werkverhoudingen, hoop, geloof en vertrouwen wekken, opbeuren en bemoedigen. Iedereen moet eten (ermee leven) van de vruchten (consequenties) van zijn woorden.

Wraak en vergelding

Paulus schrijft in Romeinen 12:17 en 21: Vergeldt niemand kwaad met kwaad! Hebt het goede voor met alle mensen! … Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Vergelding en wraak jegens mensen heeft nog nooit voor een goede oplossing gezorgd in deze wereld. De wraak behoort God toe. Dat is Zijn zaak, Zijn ding. Het is niet de moeite waard om ook maar in het minste te denken of uitdrukking te geven aan een wens om iemand terug te pakken of met wraakgedachten te lopen, wat diegene ook gedaan heeft. Dan kan het goed zijn om te denken aan wat jou vergeven is en aan Jezus, Gods zoon, die een verzoening is voor alle mensen. 1. Johannes 2:2.

Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.. Lukas 7:47.

Je kunt niet iets goeds doen, met behulp van iets slechts!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.