Kort is de tijd!

MUZIEK: Een lied over het zo goed mogelijk gebruiken van je tijd.

Een bemoedigend lied dat ons inspireert om onze tijd op de beste manier te gebruiken. De boodschap luidt: Onze tijd is zo kort, laten we hem goed gebruiken! Het lied werd gezongen in het engels door het BCC Africa Choir in een online samenkomst van Brunstad Christian Church.

Tekst: Blijf dicht bij de goede herder! Kort is de tijd

Blijf dicht bij de goede herder!

Kort is de tijd.

Met zijn staf leidt Hij je verder.

Kort is de tijd.

In de schaapskooi hier beneden

Ben je veilig en tevreden,

En dat brengt verkwikking mede.

Kort is de tijd.

 

Wees in ijver onverdroten

Kort is de tijd.

Satan wil zijn macht vergroten.

Kort is de tijd.

Laat Gods vuur jezelf verteren,

Laat dit and'ren stimuleren

Voor de arbeid van de Here.

Kort is de tijd.

 

Wees ootmoedig, vastberaden!

Kort is de tijd.

God geeft sterkte en genade.

Kort is de tijd.

Dan gebeuren wonderwerken,

Zaligheid, die allen merken.

Vast geloof zal ons versterken.

Kort is de tijd.

 

Strijd is er ons hele leven!

Kort is de tijd.

Daar moet je je tijd voor geven.

Kort is de tijd.

Zwaai het zwaard naar alle zijden!

Altijd heeft men moeten strijden.

Het is nu het eind der tijden!

Kort is de tijd.

Tekst: Edwin Bekkevold

Gezongen door: BCC  Africa Choir

Componist: Horatio R. Palmer

Arrangement: Pablo Manrique

Uit liedboek "Wegen van de Heer” #317

©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag |

Active Christianity.org

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.