Komt allen tezamen

Een prachtige en indringende versie van deze kerstklassieker.

Het lied is gezongen in het Engels, de Nederlandse tekst staat hieronder.

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

De hemelse eng'len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

Komt laten wij aanbidden,
die koning.

Geproduceerd door Brunstad Christian Church
© ActiveChristianity.org

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.