Ketenen verbreken waarvan je niet wist dat ze je gevangen hielden

Ketenen verbreken waarvan je niet wist dat ze je gevangen hielden

Weet je eigenlijk wel wat de Bijbel zegt over het zijn van een slaaf?

4 min. ·

Vrijheid. Kun je het je voorstellen? Wat is er heerlijker dan vrijheid? Gewoonlijk waarderen mensen vrijheid meer dan al het andere, meer dan geld, mooie auto’s of uitblinken in sport. Maar ben jij werkelijk vrij?

Je kunt denken wat je wilt, zeggen wat je wilt en doen wat je wilt. We leven in een vrij land. Alles bepaal je zelf. Totdat je een nieuw paar schoenen in de winkel ziet, die je gewoon moet hebben. Of je klasgenoot zegt iets heel doms, daar moet je gewoon even een sarcastisch antwoord op geven. Of als een aantrekkelijke persoon voorbij loopt op het strand en je moet even kijken. Eigenlijk heb je je keuzes helemaal niet in de hand.

Het is de ergste vorm van slavernij. Verslaafd aan zonde. Zoals Jezus zegt in Johannes 8:34, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.”

Misschien ben je niet zo vrij als je dacht.

Vaak voelt het niet als slavernij. Het lijkt alsof je doet wat je wilt. Want iets in jou wil geld – dat je niet hebt – uitgeven aan die nieuwe schoenen. Iets in jou wil een stekende opmerking maken als je klasgenoot iets doms doet. Iets in jou wil naar knappe mensen kijken die op het strand rondlopen. Het lijkt op vrijheid. Het lijkt alsof je alles doet wat je wilt.

Maar als christen wil je ook leven naar de geboden die de Bijbel je geeft, heilig en rein, vrij van de zonde. (1 Johannes 3:3) Datgene in jou wat wil zondigen is er nog steeds. En diep vanbinnen is dat eigenlijk helemaal niet meer wat je wilt. Als je merkt dat je gebonden bent, waardoor je er elke keer weer van wordt weerhouden om Gods wil te doen, dan ontstaat er een werkelijke haat tegen de zonde in jou.

“Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods.” Romeinen 7:21-22.

Je verblijdt je in de wet van God en toch is het kwade bij je aanwezig. Zelfs als je het goede wil doen. De zonde verdwijnt niet vanzelf, alleen doordat je besluit om voor Jezus te gaan leven. Maar je kunt de macht die het over je heeft overwinnen. Je kunt de ketenen die je binden verbreken. Als de haat tegen de zonde groot genoeg is, kun je de zonde weerstaan, die probeert je te dwingen iets te doen of te denken wat God niet behaagt. Deze zondige natuur in je kun je doden en zo kun je vrij worden. (Kolossenzen 3:5)

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt.” Handelingen 1:8. De kracht van de Heilige Geest is juist hiervoor gegeven. Door geloof, door gehoorzaamheid en door Gods genade en barmhartigheid worden de boeien van de zonde verbroken en word je vrij. In de Bijbel vind je de kracht die je nodig hebt om af te rekenen met de zonde. De kracht die je nodig hebt om te stoppen met de dingen die je niet wilt doen. Gehoorzaamheid aan God maakt je vrij. Je bent Satan niets verschuldigd. Jezus heeft je vrijgekocht van al je schuld en zonde.

En als de zonde je wil dwingen om het een of het ander te doen, om te kijken naar van alles en nog wat, en de dwang is zo sterk dat je denkt dat je het wel moet doen, denk dan aan deze belofte. Denk eraan dat de Bijbel ons uitnodigt om vrij te zijn. Helemaal vrij. We zijn niet meer gebonden door de boeien van de zonde. Bid tot God. Doe wat Hij je gebiedt. Weersta de begeerten die in je opstaan en dood ze.

“Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Jesaja 40:31. Met andere woorden, je wordt vrij.

“Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:36.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.