Ken de zwakte van je vijand

Ken de zwakte van je vijand

Jakobus schreef over dit fantastische geheim dat de zwakte van Satan onthult!

3 min. ·

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” 1 Petrus 5:8

Vanaf het begin der tijden is het Satan  heel goed gelukt om overal op de wereld allerlei verdriet, lijden en pijn te veroorzaken. Hij doet dit door de mensen te misleiden, en hen te laten denken dat ze vervuld en tevreden worden, door de lusten in hun vlees te volgen.

Hij komt als een engel van het licht, maar alleen om te stelen, moorden en kapot te maken (Johannes 10:10). Hij wordt beschreven als een bedrieger, een moordenaar, een leugenaar, listig, als een grote draak en de heerser van de wereld in deze duisternis. In 1 Johannes 5:19 lezen we: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.”

 Satan is, op zijn zachtst gezegd, een extreem machtig wezen.

Tegelijkertijd is het volledig mogelijk dat ik, een ‘gewone’ jonge man of vrouw, Satan onder mijn voeten kan overwinnen, overweldigen en verpletteren! De sleutel tot het overwinnen van zo’n machtig wezen, dat de hele wereld in zijn greep houdt, sinds hij Eva bedroog in de hof van Eden, vinden we in Jakobus 4:7: “Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Voor mij is dit vers een fantastisch en wonderlijk geheim dat de zwakheid van Satan ontmaskert!

Als ik Satan weersta, door te antwoorden met een radicaal en krachtig ‘Nee!’ tegen alle gedachten en neigingen die niet van God komen, dan verliest hij zijn macht, en hij vlucht. Als ik Satan weersta door me voor te bereiden op strijd, en door me te wapenen met Bijbelverzen, waar ik in geloof en waar ik op kan vertrouwen, dan ontmoet hij sterke tegenstand en verliest hij zijn macht over mij, en hij vlucht (Efeze 6:11). Als ik door de kracht van de Heilige Geest naar de stem van de Geest luister op het cruciale moment,wanneer ik verzocht word, verliest Satan meteen zijn macht en kan ik het hele scenario omdraaien. Plotseling rent dit extreem machtige wezen, dat invloed heeft op de hele wereld, van mij weg zo snel als hij kan! Hij weet dat hij geen schijn van kans heeft.

‘Vluchten’ betekent wegrennen van een gevaarlijke plek. Het is een feit dat dit machtige wezen, Satan, begrijpt dat het gevaarlijk wordt als hij een man of vrouw tegenkomt die hem weerstaat, en dat is iets geweldigs! Wat een wapen om ter beschikking te hebben, als we dit vers geloven en gebruiken als hij aanklopt!

Natuurlijk zal Satan terugkomen en het nog een keer proberen. Maar dan ontmoet hij iedere keer dezelfde tegenstand en vlucht hij elke keer tot hij niet meer durft, omdat hij weet wat hij tegenkomt.

Ik ben heel dankbaar voor de kracht die we door het geloof in Gods beloften krijgen en hoe dit ons volledige overwinning in alle situaties garandeert! Laten we allemaal met een eenvoudige trouw in Gods woord geloven, , hetzelfde geloof als de jonge David had toen hij de reus Goliath ontmoette, zodat we allemaal net als hij kunnen zeggen: ” Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen.”  1 Samuel 17:46

Het is niet raar dat Satan vlucht als hij zo’n geloof tegenkomt!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.