Keer de dag om!

Keer de dag om!

Lijkt het soms alsof alles tegen zit? Men noemt dat vaak “een slechte dag” hebben. Een gewone ervaring. Ik heb vandaag zo’n slechte dag.

2 min. ·

Lijkt het soms alsof alles tegen zit? Men noemt dat vaak  “een slechte dag” hebben. Een gewone ervaring. Ik heb vandaag zo’n slechte dag.

Ik ben moe, mooie plannen gaan niet door en alles gaat mis. Er is geen internet verbinding, ik krijg een parkeerbon en er wordt ingebroken in mijn auto. Dan laat ik mijn nieuwe smartphone op de grond vallen. Ik kan wel vloeken.

Een paar seconden later lijkt het alsof het lichtknopje wordt omgedraaid in mijn hart. Een inspiratie van God. “JIJ kunt voorkomen dat er nog meer kwaad op deze wereld komt.” Gisteravond dacht ik er over na, hoeveel slechtheid, zonde en duisternis er is in deze wereld. Waarschijnlijk zouden miljoenen andere mensen hetzelfde denken wanneer ze naar hetzelfde nieuws programma als ik keken. De laatste gruweldaad ontmoedigt mij helemaal. Zo veel moord. Dagelijks In ons dagelijkse leven horen we over echtscheidingen, boosaardigheid en klagen.

Ik word dankbaar dat ik, in mijn eigen, vaak kleine en alledaagse situaties, ik, kleine ik, kan voorkomen dat het kwaad verspreid wordt. Er komt een vers uit de Bijbel in mijn gedachten;  “om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” ( Efeze 6:13 ) Ik denk aan mijn roeping als Christen. Om stand te houden, door vele sterke verzoekingen om te zondigen, die ik krijg op, zoals de Bijbel dat noemt “de boze dag”. Niet toegeven, geen geklaag of bitterheid! Dat kan bij mij stoppen.

“Down” zijn omdat je een slechte dag hebt is algemeen geaccepteerd vandaag de dag. Het is een natuurlijke zaak. Maar de hulp van God dan, zo toereikend, om de dag om te draaien?  “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd” (Hebreeën 4:16) Hulp om geduldig te zijn, mijn naaste familie te danken en dankzegging aan God zelf. Dan is “kleine ik” deelgenoot aan een wereldwijd effect, voorkomen dat er meer kwaad in deze wereld komt en anderen het leven van Jezus laten ervaren – Op deze dag, en in deze eeuw.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.