Jozef: Een navolgenswaardige instelling

Jozef: Een navolgenswaardige instelling

Wij kunnen veel leren van de gezindheid van Jozef.

5 min. ·

Wij lezen van Jozef in de Bijbel, een bijzondere jongeman. Een antwoord op de gebeden van zijn moeder. De meest geliefde zoon van zijn vader. Iemand die profetische dromen had. Hij raakte alles kwijt, en keerde terug als  de machtigste man na de koning. De gezindheid van Jozef was anders als van anderen. Wat was er zo bijzonder aan deze jonge man?

We kunnen zijn geschiedenis lezen in Genesis. Hoe Jozef, de meest geliefde zoon van zijn vader, werd verkocht door zijn jaloerse, verbitterde broers. Hoe hij in Egypte werd gekocht door Potifar, een commandant van de Farao. Hoe die hem goedgezind was en aan hem de gang van zaken in huis overliet en hem het beheer gaf over alles wat hij bezat. En hoe de vrouw van zijn heer hem probeerde te verleiden tot zonde.

Wat een toestand waar Jozef in terecht was gekomen. Wat hij ook deed, het leek zich allemaal tegen hem te keren. Maar hij had een edele en zuivere instelling. Er was geen sprake van dat hij zou toegeven aan haar, “Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?” Genesis 39:7-9. Het maakte hem niet uit wat de gevolgen van zijn handelen zouden zijn. Niets kon hem ertoe krijgen om tegen zijn God te zondigen.

Het grote kwaad van de zonde

Wat is jouw gezindheid als je verzocht wordt? Is toegeven aan de zonde ook wel een optie voor jou? Ga je de voor- en nadelen afwegen en ben je bang voor de gevolgen? Of heb je dezelfde vrees voor God als Jozef? Kies je om liever de gevolgen te accepteren dan te zondigen tegen je God?

Het gaat erom te weten hoe ernstig het is om te zondigen. Als je echt begrijpt hoe God over de zonde denkt, en hoe verschrikkelijk Hij dat vindt, dan zou het nooit een optie voor je zijn om te zondigen. God is door en door heilig, en Hij wil dat alles in Zijn schepping ook heilig is. Zonde maakt alles kapot. Voordat de zonde kwam was het goed tussen God en de mens. De zonde brengt scheiding tussen de mensen en God. (Jesaja 59:2) God houdt van de mensen die Hij geschapen heeft en Hij wil hen zegenen. Maar hij kan dat niet als de zonde binnen komt.

Ja, God heeft de mensen lief, en er is vergeving voor  hun zonden, maar bedenk hoeveel meer Hij zich verheugt als jij dezelfde vastberaden gezindheid hebt als Jozef  had. "Hoe kan ik dit grote kwaad doen?" De keuze te maken om te zondigen terwijl je beter weet, is geen kleinigheid.

Je moet gehoorzaam zijn aan de stem die je hoort en die jou waarschuwt om iets niet te doen. Die stem spreekt tot je hart en laat jou zien wanneer iets niet naar Gods wil is. Of het nu iets 'groots' is, zoals overspel waar Jozef toe verleid werd, of iets dat relatief onschuldig lijkt, een leugentje om bestwil bijvoorbeeld. Zonde is zonde voor God, en Hij vindt dat allemaal verschrikkelijk, juist omdat het betekent dat je ervoor hebt gekozen om je eigen wil te doen en voor jezelf te kiezen. Dat staat gelijk aan het verwerpen van Gods wil, en dat te doen is weer hetzelfde als zeggen dat Zijn wil niet volmaakt is, en dat er wel een andere goede optie is.

Het resultaat van te kiezen voor godsvrucht

Zij die ervoor kiezen om respect voor God (godsvrucht) boven de zonde te stellen, zij komen erachter dat  het absoluut de moeite waard is.  Het is niet zo gemakkelijk om nee te zeggen tegen de zonde. Het kost iets. Maar het is een bekend gezegde dat ‘iets dat waarde heeft niet goedkoop is’. En het resultaat? “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” 2 Korinthe 4:17.

Zelfs toen Josef in de gevangenis gezet werd, werd hij daar aangesteld als opzichter. God gaf hem de gave om dromen te kunnen uitleggen en maakte hem daardoor onmisbaar voor de Farao. In een verbazingwekkend verloop van gebeurtenissen werd hij na de koning de machtigste persoon in Egypte! En behalve alles wat hij daar meemaakte, kreeg hij ook nog zijn vader en zijn familie terug. Dat gebeurde niet toevallig. God zorgt voor mensen die, zoals Jozef,  godvrezend zijn. Als je nee zegt tegen dat waarvan je weet dat het verkeerd is, en ervoor kiest om in plaats daarvan God welgevallig te zijn, dan zul je ook de zegen ervaren die Jozef door zijn godsvrucht beleefde. (Galaten 6:9)

De instelling van Jozef – Respect voor God!

Jouw instelling en houding wordt bepaald door de beslissingen die je neemt. Neem vandaag de beslissing om tegen God geen slechte dingen en zonde te doen. Je kunt God bidden dat Hij je leert om de zonde te haten zoals Hij dat doet. En om aan die beslissing vast te houden. God sterkt hen die een volkomen hart  voor Hem hebben. “Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” 2 Kronieken 16:9. En je zult ontdekken dat het tijdelijke plezier en/of voordeel van de zonde niet in de buurt komt van de vrede en zegen die je ontvangt als je ervoor kiest om het goede te doen.  (Romeinen 2:5-10)

De instelling van Jozef was om de zonde te haten en met respect voor God te leven. Daardoor werd zijn leven door God gezegend. Dat kan ook voor jou gelden. Het is aan jou om die beslissing te nemen. Bewapen jezelf met de gedachte om liever te sterven dan te zondigen, en het zal je goed gaan. God zal daarvoor zorgen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.