Jij bent uitverkoren door God

Jij bent uitverkoren door God

Toen het licht voor de eerste keer het duister verdreef, en God de rest van het universum zou scheppen, de zonnestelsels en de aarde waarop wij leven, toen dacht Hij al aan jou.

Toen het licht voor de eerste keer het duister verdreef, en God de rest van het universum zou scheppen, de zonnestelsels en de aarde waarop wij leven, toen dacht Hij al aan jou.

"Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht." Ef. 1:4. Dat betekent dat God al miljarden jaren geleden jouw naam in zijn gedachten had. Hij heeft jou in liefde uitverkoren om zijn kind te zijn wanneer jouw tijd op aarde eenmaal zou komen. Hij heeft dus ruim de gelegenheid gehad om van gedachten te veranderen! Lang voordat je geboren werd, wist Hij al van jouw menselijke zwakheden, Hij kent ze beter dan jijzelf; toch is Hij niet van mening veranderd! Nee, het was geen toeval dat Hij deze keuze maakte: jouw uitverkiezing was goed overwogen en bepaald volgens Gods eigen vrije wil (Ef. 1:5).

God is een God van daden, die iets wil uitwerken met jouw leven; daar heeft Hij jou immers toe uitverkoren. God heeft grote plannen met jou, maar jij bepaalt of Hij zijn plannen in jouw leven kan uitvoeren. Aan God ligt het niet! De rechtvaardige Job in het oude testament zag dat God uitvoert wat Hij zich heeft voorgenomen: “en Hij heeft nog veel meer plannen” Job 23:14.

God kan jou het meest interessante leven geven waar een mens van kan dromen! God heeft jou niet uitverkoren om op het nippertje verlost te worden. Hij heeft jou uitverkoren tot een allesomvattende bevrijding van de zonde, en Hij wil daar heel graag mee beginnen. Bewaar deze uitverkiezing en geef je hart helemaal aan God. Bid Hem om hulp om te stoppen met alle zonde waar je van weet en die jou plaagt. Dan stuurt Hij zijn Geest die je verder kan helpen op de weg van verlossing van zonde.

Deze Geest, de Geest der waarheid, toont jou telkens weer nieuwe kanten van jouw zondige natuur: slechte neigingen die maken dat je zo gemakkelijk zondigt in de situaties van het leven. Als je deze waarheid erkent kan God zijn werk in jou doen. Want in de Geest ligt ook al de kracht die je nodig hebt om de zonde te overwinnen en om iets te doen met wat de geest jou heeft laten zien. Als je dat doet, kom je daar terecht waartoe Hij jou heeft uitverkoren: heiligmaking, een proces van verandering dat er onder andere voor zorgt dat goedheid en barmhartigheid jouw eerste reactie worden, waar je eerder boos werd. En waar je eerder ongeduldig was, word je nu geduldig! Dat betekent in feite dat je steeds meer op Jezus gaat lijken; en een groter wonder en grotere uitverkiezing kan een mens niet beleven!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.