Jezus Christus kan jou helpen!

Jezus Christus kan jou helpen!

God en zijn Zoon zagen vanuit de hemel de mensheid in nood. Hun harten branden van liefde voor de mensen, meer dan wie dan ook zich maar voor kunnen stellen.

3 min. ·

God en zijn Zoon zagen vanuit de hemel de mensheid in nood. Hun harten branden van liefde voor de mensen, meer dan wie dan ook zich maar voor kunnen stellen. Zij zagen hoe de mensen leden onder de gevolgen van de zondeval, hoe er in hen een opstandigheid was gekomen, die zich verzet tegen Gods goede levenswetten. Die opstandigheid bestaat uit begeerten in ons. De Bijbel noemt dit: de zonde in het vlees. En daar is geen mens tegen opgewassen.

Door ontferming bewogen kwam Gods Zoon naar de aarde om ons te helpen. Jezus werd geboren als Mensenzoon.

De Bijbel beschrijft heel duidelijk dat hij echt als een mens, net zoals jij en ik, hier op aarde was. Met een gevoelsleven en met een eigen karakter. En nog belangrijker: nu merkte hij aan den lijve welke lage krachten in een mens zijn vanwege de zondeval. Er staat in de Bijbel dat hij in alle dingen op dezelfde manier als wij is verzocht. Dat betekent niet dat hij exact dezelfde uiterlijke omstandigheden heeft gehad, maar dat hij van binnen hetzelfde meemaakte door wat er in zijn omstandigheden in hem opkwam aan gedachten en gevoelens die tegen Gods wetten ingaan. Die gedachten en gevoelens klopten aan de deur van zijn hart, terwijl hij met zijn hele hart voor God leefde om Gods wil te doen. De Bijbel noemt dat verzoekingen. Wilde hij in zijn verzoekingen niet zondigen, dan moest hij ondanks dat Hij Gods Zoon was een strijd opnemen.

Daarom staat er ook dat hij tijdens de dagen dat hij op aarde was met luid geroep en onder tranen gebeden heeft tot God die Hem uit de dood kon verlossen. En dat is God zij dank gebeurd; er staat niet alleen in de Bijbel dat hij werd verzocht, maar ook dat hij niet heeft gezondigd. Als hij gezondigd had zou hij net als andere mensen gestorven zijn en niet weer levend zijn geworden. Maar God in de hemel stond hem bij in zijn verzoekingen en verhoorde zijn gebeden, zodat hij nooit zondigde. Daardoor kreeg de dood geen macht over hem.

En daarom kan hij jou en mij nu helpen! Je merkt wat er aan de deur van jouw hart aanklopt, wat zich meester wil maken van jou. Dat kan van alles zijn waar je vroeger voor onder lag en waarvoor je vergeving nodig had om in het reine te komen met God en mensen. Dat komt nu weer bij je op terwijl je dat helemaal niet meer wilt. En daarin kan Jezus met je meevoelen. Denk dan aan hem, hoe hij de strijd hiertegen heeft aangebonden. In de ruim 30 jaren dat hij mens was, heeft hij zijn dagen benut om af te rekenen met de zonde die in hem woonde, waardoor hij verzocht kon worden.

Nu is hij in de hemel en hij leeft met jou mee. Hij pleit voor jou bij de Vader dat het ook voor jou zal lukken, net zoals het voor Hem is gelukt. Juist omdat je dat weet, kun jij vrijmoedig bidden om dezelfde kracht die hem heeft bijgestaan tijdens zijn dagen in het vlees. Je kunt kracht uit de hemel krijgen op het moment dat je hulp nodig hebt om niet toe te geven als je wordt verzocht. Zodat je “Nee” kunt zeggen in jouw verzoekingen. Dat wordt een heel nieuw leven, waarin de zonde geen macht meer heeft.

(Lees Hebr. 4:15-16, en hoofdstuk 5:7-8.)

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.