Jezus: De beste bemiddelaar die je maar kunt vinden

Jezus: De beste bemiddelaar die je maar kunt vinden

Vroeger voelde ik een afstand tussen mij en God.

6 min. ·

Een afstand tot God voelen

Wat betekende dat gevoel?

Ik herinner me dat ik zes jaar was en buiten het kantoor van de adjunct-directeur stond in afwachting van een flinke uitbrander omdat ik iets te enthousiast speelgoed over het hek van de school had gegooid. Het was een schuldgevoel diep van binnen, niet echt angst, maar een soort nervositeit die we, denk ik, allemaal wel eens hebben gevoeld in ons leven.

Ik voelde het nu weer, als jongvolwassene, toen ik nadacht over mijn leven en mijn verbinding met God. Ik wist dat ik van God hield, en ik was al een tijd christen, maar ik voelde nog steeds afstand. Ik kon me heel goed indenken hoe Adam zich verstopte voor God toen hij van de boom at, zoals in het verhaal in Genesis staat, in plaats van gewoon te wandelen en te praten met God zoals hij dat altijd had gedaan.

Was dit hoe het zou moeten zijn? Ik herinner me een quote uit Winston Churchills autobiografie die me op de een of andere manier is bijgebleven: “Ik hield heel veel van mijn moeder, maar wel op een afstand.”

Ik voel me gedrongen om dit met je te delen, beste lezer, omdat ik nu steeds meer ervaar dat deze “afstandelijke” relatie behoort tot het verleden, en niet overeenkomt met hoe Jezus wil dat we leven.

Jezus – Mijn persoonlijke Bemiddelaar

“Want er is één God en ook één Bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus…” 1 Timotheüs 2:5

Een bemiddelaar brengt twee partijen bij elkaar en creëert een dialoog. In het Engelse kerstlied “Hark! The Herald Angels Sing,” wordt Jezus beschreven in dit vers:

“Verheugd, als mens, om bij de mensen te wonen; Jezus, onze Emmanuel!” (dat betekent “God met ons”).

Zou Jezus echt verheugd zijn geweest om bij de mensen te zijn, met al hun ego’s, problemen met anderen, en lafheid? Zou Hij echt blij zijn geweest?

Ik wist dat ik tijden had waarin ik me echt dicht bij Jezus voelde, vooral wanneer ik naar de kerk ging, zong en bad, maar op een gegeven moment voelde het alsof God miljoenen kilometers ver weg was. Nu had ik echt een bemiddelaar nodig. Ik dacht, wat moet ik zeggen tegen de Bemiddelaar?

“Vertel God alsjeblieft dat ik me onwaardig voel om Hem te dienen. Ik voel me slecht over hoe ik de dingen heb aangepakt en ik vraag me echt af of ik wel de goede persoon ben om zijn discipel te zijn. Ik voel me besmeurd en terneergedrukt door de zonde in mij en om mij heen.”

Hoe zou een bemiddelaar als Jezus antwoorden? Een Bemiddelaar die een menselijke natuur heeft aangenomen ongeveer 2000 jaar geleden, precies zoals die van mij, onder de mensen leefde, en dezelfde verzoekingen heeft meegemaakt als ik heb elke dag. Wat zou zijn boodschap zijn als reactie op mijn vraag aan God? Ik stel het me zo voor:

“Ik heb een boodschap voor jou van Mijn Vader en jouw Vader in de hemel. Het staat allemaal in de Bijbel, maar Ik wil dat je  echt  gaat geloven dat het voor jou persoonlijk is geschreven. 

“Voordat je gevormd was in de baarmoeder kende ik jou, en ik bid vaak voor je en denk veel aan je (Psalmen 139). Ik ken je beter dan je jezelf kent. Ik begrijp helemaal dat je niet perfect bent en dat je nog veel in je natuur gaat zien dat je haat, maar ik houd van de gezindheid in je hart! Je wilt Mij dienen ook al zie je Mij niet (1 Petrus 1:8) en toch ben je bedroefd over je zonde en probeer je de schuld daarvan niet op anderen te schuiven.

“Ik houd van Mijn schepping, en bovenal houd ik van jou – ja, ik gaf mijn eigen leven als een losprijs voor jou en je bent me niks verschuldigd. (1 Timotheüs 2:6.) Hier in de hemel kijken velen naar hoe je elke dag weer volhardt in de loop. (Hebreeën 12:1.) Vandaag is een nieuwe dag die ik gemaakt heb en ik zal je kracht geven om de juiste keuzes te maken. Je hebt kracht gekregen, en nu moet je de goede strijd van het geloof strijden. (Openbaringen 3:8; 1 Timotheüs 6:12; 1 Timotheüs 1:18.) 

“Ik ga gewoon in Hem geloven,” dacht ik. “Ik ga geloven in wat Hij zegt, en niet meer in wat ik tegen mezelf zeg.” Het was zo’n geweldig eenvoudige beslissing maar het gaf een enorme verdieping in mijn relatie met Jezus. Geloof, blijdschap en liefde voor Jezus kwamen in mijn hart. Hij houdt echt van mij zoals ik ben. Ik kan het geloven zoals het staat geschreven, of ik nou geloof of ik het verdien of niet. Hij ziet echt dat verlangen naar God en naar alles wat goed is bij mij diep van binnen. Ja, ik heb een natuur die is gevallen, maar Hij ziet mijn hart en zegt dat ik bij de hemel hoor, precies zoals ik ben!

De afstand met God verkleinen

Johannes 14 is een fantastisch hoofdstuk. “Uw harte worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou ik niet gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Johannes 14:1-2. Dan zegt Jezus, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.” Johannes 14:12

Met dit oprecht gelovende hart komen we vrijmoedig in onze gebeden tot een liefhebbende God, die ons kracht zal geven in onze dagelijkse strijd. (Hebreeën 4:16) Geen liefde  meer op  afstand, maar een persoonlijke verbinding met onze Redder. Hij is een echte hulp in tijden van nood. Waarom? Omdat Hij dezelfde verzoekingen als wij heeft gehad, en Hij is altijd aan het bidden dat het ook voor Mij zal lukken. (Hebreeën 4:15)

Wat is het geheim om voortdurend  contact te hebben met mijn Bemiddelaar en God zelf? Hoe meer ik mijn eigen gedachten en ideeën over van alles los laat en mijn hart open voor Gods waarheid, hoe meer ik een diepe en liefdevolle relatie met Jezus kan gaan ervaren. Dit moet ik elke dag oefenen. Nu, maar ook als alles in me iets anders roept. “Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig.” Romeinen 3:4.

Ik ben onbeschrijfelijk dankbaar voor het geloof dat Hij mij heeft gegeven, en mijn grootste verlangen is, is dat ik dit nog veel meer kan ervaren. Dit is werkelijk een geweldig leven! In Zijn aanwezigheid is volle blijdschap!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.