Jeugdbegeerten: Hoe maak je onderscheid tussen verzoeking en zonde?

Jeugdbegeerten: Hoe maak je onderscheid tussen verzoeking en zonde?

Daar is een groot verschil tussen. Een heel belangrijk verschil.

8 min. ·

Het is doorslaggevend voor een overwinningsleven om het verschil te weten tussen verzoeking en zonde. Zeker als het gaat om je gedachteleven.

"Vliedt de begeerten der jeugd!" is de aansporing van de apostel Paulus aan de jonge man Timotheus. (2 Timotheus 2:22) Ook al gaat het om veel gebieden in het leven van een jong persoon, het sterkste en meest gangbare zijn seksuele lusten.  Terwijl het natuurlijke verlangen in zichzelf geen zonde is maar een zegen die God heeft gegeven binnen het huwelijk, maakt de Bijbel duidelijk dat het volgen van dit verlangen buiten het huwelijk om, zonde is, zelfs als het alleen in het gedachteleven is. Dit verlangen is soms zo sterk, dat "vlieden", ontvluchten, soms onmogelijk lijkt.

Een duidelijke scheiding

Maar zelfs in de enorme brei van impulsieve gevoelens, emoties en onreine begeerten, wat de Bijbel "jeugdbegeerten" noemt, is er een duidelijk verschil tussen verzoeking en zonde. Dat is er absoluut! Als je het moeilijk hebt met deze lusten en gevoelens en problemen hebt om ze te overwinnen,

dan is het doorslaggevend om het verschil te weten tussen verzoeking en zonde. Het is ook de sleutel tot een overwinnende jeugdtijd en een echt gelukkig leven.

Misschien is de grens tussen zonde en verzoeking tot nu toe vaag en onduidelijk geweest voor jou. Maar de enige die baat heeft bij die toestand is de duivel zelf. Hij laat de mogelijkheid niet voorbijgaan om jou te beschuldigen van zonde als je een knappe jongen of een knap meisje ziet. Zijn doel is om je te overtuigen dat je gezondigd hebt zodra iets je aandacht trekt, of het ogenblik dat er een gedachte in je op komt. Hij probeert eigenlijk jouw motivatie weg te halen, jouw motivatie die je kan hebben om de oorlog te verklaren aan jeugdbegeerten! Want waarom zou je nog vechten, als je toch al "gezondigd" hebt.

Het scheiden van verzoeking en zonde maakt het mogelijk om overwinning en nederlaag te scheiden, en voor iemand die wakker is geworden voor zijn hemelse roeping is alleen overwinning goed genoeg!

"Heeft u levend gemaakt"

"Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -" . Efeze 2:1-3

Om "levend gemaakt" te worden is werkelijk genade van een barmhartige en liefdevolle God nodig. Niet alleen dat jouw overtredingen en zonden je vergeven zijn, maar levend gemaakt te worden betekent dat God zelf jou gewekt heeft tot deze hoge en heilige roeping. Dat betekent niet dat jouw zondige natuur verdwijnt, of dat je natuurlijke lusten op magische wijze verdwijnen totdat je trouwt. Maar het geeft je het bewustzijn dat alle zonden waar je door gebonden was zijn begonnen als verzoekingen. In Jakobus 1:14 staat dat "zo vaak iemand verzocht wordt, dit voort komt uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte." Dat klinkt afschuwelijk, toch? "Zuiging en verlokking dat klikt alsof je al gezondigd hebt. Maar het is een verzoeking en een glimp van waar de menselijke natuur zo vol van is. En het belangrijkste van alles, het is een beslissend moment, vol mogelijkheden!

Opnieuw bepalen wat je acceptabel vindt

Voordat we beginnen aan de grote vraag "wanneer een verzoeking zonde wordt", is het belangrijk om te weten dat, als het gaat om jeugdbegeerten, er extra veel ijver en haast nodig is om je vrij te breken, zeker als je merkt dat je er al langere tijd door gebonden was.

Na een oprechte en heelhartige bekering tot God is het tijd om opnieuw te bepalen wat acceptabel voor jou is. Dan moet je eerlijk zijn tegenover jezelf, wat je je toestaat om te kijken, lezen en luisteren. Je kunt vragen, "maar heb ik dan niet de vrijheid om te zien wat ik leuk vind?" Het eenvoudige antwoord is: "Nee!" Vrede op dit gebied kan alleen bereikt worden door strijd. Door ootmoedig  een radikale aanpak te kiezen om jezelf te onderzoeken, laat je niet alleen aan God zien dat je het echt meent, maar je bespaart jezelf ook vele verzoekingen die je anders zou krijgen. Want wees eerlijk, als je nadenkt over het verderf dat jouw lusten tot nu toe hebben veroorzaakt, wat heb je dan eigenlijk te verliezen?

Dus wanneer wordt verzoeking zonde?

De instelling zoals net beschreven bespaart verzoekingen als gevolg van bijvoorbeeld films kijken met onreinheid daarin. Maar als er bijvoorbeeld plotseling een provocerende reclame op het scherm voor je verschijnt… Is dat dan zonde als je er een seconde naar hebt gekeken? 3 seconden? 5… ?

Jezus zegt duidelijk: "Eenieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd" Mattheus 5:28. Hij zegt niet: "Eenieder die een vrouw aanziet…" De ontrouw in je hart is een bewust besluit:  om een vrouw te bekijken om haar te begeren. De ontrouw in je hart is de eerste stap op de weg om het in het echte leven uit te voeren. Zelfs al ga je nooit zover dat je fysiek ontrouw pleegt, ben je toch een slaaf van je ogen en van je egoistische lusten, en het hindert jou om een echte discipel te zijn – want discipelschap vereist een ongedeeld hart!

Om te proberen een soort tijdsspanne te hangen aan een verzoeking is alsof je God vraagt: "Hoe lang kan ik hiervan genieten zonder te zondigen?" Voor een heelhartige discipel is een betere vraag: "Wat doe ik in het ogenblik dat het me bewust wordt dat kijken naar het reclamebord slechts een keuze is?"

Dit is het beslissende ogenblik waar je de mogelijkheid hebt; het ogenblik dat je inziet dat het niet nodig is om door te gaan met kijken! Er is een alternatief, een keuze! Als je Jezus woord bewaart, en je ogen wegdraait van het reclamebord, dan heb je niet gezondigd! En je weet ervan, omdat jouw lusten dit hebben opgewekt, die schreeuwen om bevrediging, maar jouw "nieuwe ik" weigert ze dat!

Je onmiddellijke trouw zet God aan het werk! Hij wacht niet om jou de Heilige Geest te geven die je kracht geeft om vol te houden in de verzoeking, zodat je niet toegeeft aan je lusten, of zoals is Galaten 5:17 staat, zodat je niet doet wat je maar wenst.

Het is in de gewone, dagelijkse omstandigheden als deze waarin je zal begrijpen waarom Jezus met sterk geroep en tranen moest bidden, en jij wilt zelf hetzelfde doen. (Hebreeen 5:7-8) Gebeden in het midden van de strijd zijn niet altijd zo goed geformuleerd als anders: "Lieve God, ik WIL niet zondigen! Ik wil niet zondigen!" Dat kunnen spontane, wanhopige hartenkreten zijn, die doorgaan totdat je merkt dat de strijd over is en de overwinning behaald. Maar dat is een gebed naar God hart!

De "eerste gedachte" strijd tactiek

Als je actief het lokken van je jeugdbegeerten negeert, zul je merken dat de brei van verzoekingen en zonden steeds meer duidelijk en zichtbaar wordt. Eerder was je bijna verlamt zodra er een stroom van onreine gedachten in je op kwam, en lukte het niet om verzoeking van zonde te onderscheiden. Nu heb je een vernieuwde gezindheid en de waakzaamheid is toegenomen, en niet te vergeten de volledige wapenrusting van God en Zijn Heilige Geest staan ter beschikking. (Efeze 6:10-18) Een krachtige tegenstand tegen de eerste, toevallige , gedachte die in je opkomt, is beslissend om te verhinderen dat die tot zonde komt in je hart.

Godsvrucht verbetert je reactietijd!

Des te meer we waakzaam en godvruchtig zijn, des te sneller onze reactietijd in de verzoeking is. Je wordt er een die "door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad." Hebreeën 5:14

"Kinderen des toorns" hebben daarentegen hun zintuigen geoefend hoe je het beste de wil van het vlees en de gedachte kunt doen. (Efeze 2:1-3) Dat is erg duidelijk in de manier waarop sommige mannen schaamteloos rondkijken, alleen al op het geluid van hoge hakken die ze horen. In zo'n situatie kun jij als jongeman en discipel van Jezus Christus, strijd voeren met deze onreine nieuwsgierigheid die gewekt wordt, en die verbrijzelen door de kracht van de Heilige Geest, voordat het eventueel tot een "ogenlust"-verzoeking wordt.

Degenen die hun zwakheid kennen en ootmoedig genoeg zijn om onnodige verzoekingen te ontwijken, hebben een edele gezindheid. God geeft zulke mensen genade, niet alleen om verzoeking van zonde te kunnen scheiden, maar ook genade zodat het lukt in de strijd tegen jeugdbegeerten – begeerten die de bron zijn van zo veel ellendigheid, en waar de meeste mensen een slaaf van zijn tot ver na hun jeugdtijd.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.