Je leeft maar een keer!

Je leeft maar een keer!

We kunnen ons leven niet nog een keer overdoen, en onze fouten ongedaan maken, dus het is belangrijk juist nú Gods wil te doen!

2 min. ·

“Want nog weinige jaren zullen komen, en ik zal het pad gaan, waarop ik niet zal terugkeren.” Job 16:22.

“Wij gaan door deze wereld enkel deze ene keer,” staat er in een lied. We moeten de ernst van het leven inzien. God heeft ons het leven gegeven en wij moeten van elke genadedag rekenschap afleggen. We kunnen niet terugkeren naar de tijd die al voorbij is. Het komt er nu op aan voorwaarts te gaan om zoveel mogelijk te halen uit de tijd die we nog hebben. We laten de weg waarop wij nooit kunnen terugkeren, stap voor stap achter ons.

Het is goed je te bezinnen en lering te trekken uit wat beter had gekund. Petrus schrijft over rijkelijk toegang krijgen tot het eeuwige koninkrijk van onze Here Jezus Christus. (2 Petrus 1:11) Die krijgen we door ons toe te wijden aan alle deugden van Christus. We moeten de reiniging van onze vroegere zonden niet vergeten. (2 Petrus 1:5-9) Als we die vergeten, dan vergeten we ook in ootmoed en vreze te wandelen.

Veel mensen zouden de tijd wel willen terugdraaien om iets goed te maken, wat anders had gemoeten. Maar dat gaat niet. Zolang het kan, moet je God en mensen om vergeving vragen, en verder gaan in een leven, dat steeds rijker kan worden.

Als we bij de komst van Jezus op het dak of in de tuin zijn, moeten wij Hem daar verwelkomen, zonder eerst in huis dingen in orde te moeten maken, die we hebben nagelaten.

Paulus had een groot en heerlijk doel voor ogen, en daarheen rende hij zo hard als hij kon. Hij wilde, dat ook de Efeziërs dit heerlijke doel voor ogen zouden krijgen, zodat hun ijver meer volkomen kon worden. Bij die wedren moesten zij de Geest van wijsheid en openbaring en verlichte ogen des harten hebben. Dan zou alles nog veel groter en rijker aan heerlijkheid zijn. (Efeziërs 1:17-20)

Nu komt het erop aan vooruit en omhoog te kijken naar de heerlijkheid, die voor ons bereid is. We kunnen niet meer terug en hoe lang wij onze levensweg hier op aarde nog zullen voortzetten, weet niemand van ons. Laat ons leven altijd in orde zijn, zodat wij evenals de oude Simeon kunnen zeggen: “Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien.” Lucas 2:28-30.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.