In de liefde is geen angst - Hoe ik leerde omgaan met intimiderende mensen

In de liefde is geen angst - Hoe ik leerde omgaan met intimiderende mensen

Karen leerde mensen door Gods ogen te zien, dat leerde haar op een goede manier  omgaan met mensen die ze intimiderend vond.

5 min. ·

Ik heb het idee dat ik de laatste tijd vrij vaak het gezegde heb gezien en gehoord: 'Iedereen die je ontmoet, voert een strijd waar je niets van weet. Wees aardig. Altijd."

Zeker, dit is belangrijk, maar in mijn gedachten komt de vraag op: weten ze dat het een strijd is die je kan winnen?

Kijk maar eens naar mijn vriendin Karen. Ze is vrolijk, vriendelijk en bruisend. Ze is gemakkelijk om mee te praten en gemakkelijk om mee om te gaan. Maar ze vertelt me dat ze een strijd heeft moeten voeren om op deze manier met iedereen om te gaan.

De strijd van Karen

"Mijn hele lichaam trilde", vertelt Karen. “Ik voelde me bevroren, misselijk. Ik wist dat dit iets was wat ik moest doen, maar echt, ik wilde wel helemaal in elkaar kruipen als een foetus.

Ik was bang. Ik was net aan een nieuwe baan begonnen, een onderdeel van de baan was het omgaan met mensen met een overweldigend sterke persoonlijkheid en deze mensen kwamen buitengewoon recht door zee en tactloos over

Ik wist dat het niet in Gods geest was om me te laten pushen, intimideren en dat ik bang zou zijn voor mensen. Wat me hielp was om zo te denken: ‘God heeft volledige controle over de situatie en Hij brengt me niet in een situatie die meer is dan ik aan kan’ (1 Korintiërs 10:13).”

“Als ik die symptomen van angst en ongerustheid aan voelde komen, was dit vers een bijzondere hulp voor mij :

" Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid” 2 Timotheüs 1: 7.

Ik zeg tegen mezelf: ‘Wat er nu gebeurt, is een emotie; het is angst. God heeft me niet een geest van angst gegeven voor deze situatie. Dit is niet bedoeld om me bang te maken. God wil dat ik in deze situatie een geest van kracht en bezonnenheid heb’. Ik herhaal dat voor mezelf en concentreer me bewust op de woorden in dit vers.

Als ik mezelf toesta om door deze woorden getroost te worden en er kracht uit te putten, dan denk ik helderder - 'bezonnen'. Dan zie ik dat God een taak voor mij heeft klaargelegd in deze situatie, en dat is niet om bang te zijn. Hier kan ik iemand zegenen. Hier is een behoefte waar ik in kan voorzien. Bang zijn heeft niets te maken met bezonnenheid, en het is niet het solide fundament dat God voor mij heeft.

God heeft alle kracht en alle macht voor mij in elke situatie, zodat ik iemand kan zijn die handelend optreedt en doet wat er gedaan moet worden. Deze mensen zijn in mijn leven gekomen zodat ik iets over mezelf kan leren en mezelf kan reinigen, of om ze te zegenen of te helpen, of allebei. "

Volmaakte liefde

"Een ander vers dat een krachtig wapen voor mij is geweest, is:

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde” 1 Johannes 4:18.

Ik realiseerde me dat het belachelijk was dat ik niet in de buurt van bepaalde mensen kan zijn omdat hun persoonlijkheid me intimideert. Dat ik mijn hele leven gebonden ben door die angst. Dat vers is nu een soort anker voor mij.

“... volmaakte liefde drijft angst uit.”

God heeft volmaakte liefde voor iedereen. Als ik die intimiderende mensen kan zien zoals God ze ziet, als ik diezelfde liefde kan hebben, dan hoef ik niet bang voor ze te zijn, maar zelfs meer dan dat, ik wil het ook goed voor ze maken. Ik wil dezelfde liefde voor hen hebben zoals God heeft. Nu kan ik in dezelfde situaties komen, en als ik dan verzocht word om bang te zijn of me te laten overweldigen, versterk ik mezelf met dit vers. “Volmaakte liefde drijft angst uit.” Ik ben hier niet bang voor. God heeft dezelfde zorg voor deze persoon als voor mij. "

Niet aan mezelf denken

"Dus wie ik ook ontmoet, ik hoef niet bang te zijn. Ik kan denken: ‘Misschien heeft deze persoon hulp nodig? Wat kan ik voor hen doen?’ Ik kom dan uit mijn egoïstische gedachten en kom binnen in liefde voor de ander, ik denk er liever aan dat zij misschien ook een strijd voeren, in plaats van me zorgen te maken over mezelf. Angst komt vaak doordat ik eer van anderen zoek, ik wil dat ze goed over me denken, zoals er in Johannes 5:44 staat:

‘Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?’

Sindsdien ben ik in situaties terechtgekomen waarin ik dacht: ‘Waarom was ik bang voor deze persoon?’ Nu kan ik echt dingen met ze doen en dingen zeggen, ik kan een ​​zegen voor hen zijn. Soms is het nog steeds een strijd, dus dan moet ik een bewuste strijd aangaan: ‘Nee. Volmaakte liefde drijft angst uit! God helpt u me om dit te doen. Help me om een zegen te zijn’. Ik kan mijn angsten overwinnen en het goed hebben met mensen, ook al heb ik met deze  persoonlijkheden van nature geen klik. Het resultaat is dan dat ik met iedereen kan opschieten en het goed kan hebben. Als ik niet aan mezelf denk kunnen er verbindingen met mensen gelegd worden. "

 Ik wist niets van Karens strijd, maar ik ben blij dat ze het met mij deelde. Ik vind het bemoedigend dat ik in mijn strijd ook kan overwinnen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.