Ik was bang dat mijn leven te ‘gewoon’ was

Ik was bang dat mijn leven te ‘gewoon’ was

Ik maakte me zorgen dat ik te weinig risico’s nam, dat ik iets anders nodig had. Toen liet God me iets nieuws zien

3 min. ·

In mijn binnenste zat een angst dat mijn leven te ‘gewoon’ was. Dat ik te weinig risico’s nam en dat ik nog lang niet genoeg gedaan had. Ik merkte dat ik erg ontevreden was met mijn middelmatige leventje. Ik had allemaal ideeën, zoals een jaar naar Afrika gaan “om het harde leven te ervaren”, om echt moeilijke omstandigheden mee te maken. Ik vroeg me af hoe God iemand goed kon beoordelen, die zo’n saai, gewoon leven had.

Ik had het gevoel dat ik nooit genoeg deed om mezelf te bewijzen en dit maakte dat ik nooit echte blijdschap kon ervaren in mijn dagelijkse leven. Het was een last. Toen hoorde ik iets dat licht scheen op deze angst:

“Ons leven is maar een heel korte tijd, en God moet dit enorme herscheppingswerk doen in die hele korte tijd.”

Het is God die dit werk in mij moet doen; Hij weet wat Hij doet. Hij wil iets doen met mijn leven, Hij wil dat ik gelijkvormig word aan het beeld van Zijn Zoon! (Romeinen 8:29). Mijn ogen werden echt verlicht en ik zag dat God het zo belangrijk vindt om dit werk in mij te voltooien, dat Hij elke situatie en elke dag perfect voor mij gepland heeft. En het zijn de ‘gewone’, aardse dagelijkse dingen, waarin God mij tot de volheid van Christus kan brengen! (Filippenzen 2:14, Efeziërs 4:13).

Er zijn dingen in mijn vlees die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Ik kom bijvoorbeeld luiheid, zelfzucht en oppervlakkigheid tegen in mijn natuur. Of ik nu in extreme omstandigheden ben of een rustig leven leidt, dit komt vanzelf tevoorschijn. Het moet eruit en het moet vervangen worden door iets nieuws, en voor dit werk heeft God geen extreme omstandigheden nodig. In de alledaagse situaties van het leven laat Hij me zien wat er in mijn natuur leeft en wat ik moet doen om dit te overwinnen.

De borden afwassen in plaats van na het eten op de bank gaan liggen. Vragen hoe het met anderen gaat, in plaats van maar door te gaan over mijn dag en mijn problemen. Oprecht blij zijn voor iemand die misschien vaker op vakantie gaat, een groter huis of een betere baan heeft, in plaats van bitter en jaloers te zijn. Al die simpele dingen zijn keuzes die ik maak en een kans om niet mijn eigen wil te doen, maar gehoorzaam te zijn, als God me laat zien wat er moet veranderen in mijn leven. Wanneer ik mezelf verloochen, maak ik ruimte voor Christus, die mij kan vullen met Zijn leven en deugden. Een leven met Zijn deugden brengt de hemel op aarde.

Het is Gods werk en plan om me naar zo’n fantastisch leven te leiden, en  ik kan dat volledig in Zijn handen  leggen zonder bang te zijn een te ‘gewoon’ leven te leiden, wat Hij voor mij bereid heeft. Waar ik me druk om moet maken, is dat ik me in alle situaties dicht bij Hem houd, zodat ik Zijn aanwijzingen hoor en snel kan gehoorzamen.

God is er enthousiast over om een ‘gewoon ‘ leven te gebruiken om een totale verandering te bewerken. En zo’n leven is verre van gewoon!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.