“Ik ben te jong!”

“Ik ben te jong!”

Heb je dit ooit gezegd of gedacht? Weet je wat God tegen Jeremia zei toen hij dat zei?

5 min. ·

Hoe oud moet je zijn om als een discipel van Jezus te leven?

Hoe oud moet je zijn om een dienaar van God te kunnen zijn?

Hoe oud moet je zijn om een overwinningsleven te krijgen?

Hoe oud moet je zijn voordat je Gods wil kan doen?

Het is makkelijk om te zeggen: “Ik ben te jong om dit of dat te doen.” Dat je het gevoel hebt dat je nooit zo’n verantwoordelijkheid kan nemen. Te jong om alles te begrijpen. Te jong om een verschil te maken. Te jong om nuttig te zijn. Te jong om God te dienen. Het kan ontmoedigend en onmogelijk lijken. Of misschien voel je je er gewoon nog niet klaar voor om ermee te beginnen.

Het verhaal van Jeremia

Er is een verhaal in de Bijbel over een jonge man die zich precies zo voelde. Jeremia was nog heel jong, toen God bij hem kwam en hem vertelde dat hij bestemd was om profeet van Israël te worden. (Sommige bronnen zeggen dat hij nog maar 17 was!). Hij dacht waarschijnlijk: “Er moet toch iemand anders zijn die beter is voor deze taak. Niemand gaat ooit naar mij luisteren als profeet. Ik kan deze verantwoordelijkheid niet nemen.” Dit is natuurlijk maar speculatie, maar je kunt je voorstellen wat er door je hoofd zou gaan in die situatie.

Jeremia zei daarom tegen God, “Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.” Jeremia 1:6

Waar had Jeremia oog voor? Slechts voor dat wat hij wist over zichzelf. Dat wat hij kon doen als Jeremia, een gewone jongeman. Wat hij had moeten zien, was wat God hem liet zien. Dat wat mogelijk was, als God hem hielp en bij hem was. Want voor de taak die God hem gaf, was er geen leeftijdsgrens. Het enige wat hij moest doen was gehoorzaam zijn aan God, en God zou dan de rest doen, door hem.

“Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vreest niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren.” Jeremia 1:7-8.

Het verhaal van Jeremia is een uitstekend voorbeeld voor jongeren die vandaag leven!

Je bent nooit te jong!

Denk nooit dat je te jong bent! Wat vraagt God eigenlijk van je?

“Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn Kruis op en volge Mij.” Lucas 9:23.

Dat betekent niets meer en niets minder dan dit: dat je je eigen wil opgeeft om dat te doen waarvan je weet dat het goed is, op de momenten dat je keuzes moet maken. Hoe jonger je bent als je hiermee start, hoe beter het met je zal gaan! Je krijgt een vast fundament in Christus vanaf een jonge leeftijd, en dan kan je opgroeien in God. Dan wordt je beschermd voor de slechtheid in de wereld, en gered van de zonde in je vlees, en je leven wordt goed en puur en vrij!

Natuurlijk kan het voelen alsof het niet mogelijk is voor jou. Je kent jezelf goed, en je weet dat je zelf niet in staat bent om dit te doen. Maar God zal met je zijn, net zoals Hij bij Jeremia was! Ieder hart dat hem wil dienen, is een hart dat Hij zal sterken en helpen, zodat het altijd zal lukken voor jou!

“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16:9

Wees een voorbeeld

En laat ook niemand anders je vertellen dat je te jong bent! Toen Timoteüs nog jong was, was hij Paulus’ meest betrouwbare helper, en Paulus gaf hem veel verantwoordelijkheid in de gemeente. Er waren waarschijnlijk andere mensen die ouder waren dan Timoteüs en dit een verkeerde beslissing vonden, maar Paulus zei tegen Timoteüs: “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.” 1 Timoteüs 4:12.

Je bent niet te jong om een voorbeeld te zijn. Je bent niet te jong om te overwinnen over de zonde. Je bent niet te jong om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en de juiste keuzes te maken. Je bent niet te jong om naar de toekomst te kijken en plannen te maken die een goede en gezegende toekomst verzekeren. Je bent niet te jong om verantwoordelijk te zijn voor je leven. Je kunt vandaag starten met wat je weet dat goed is, en daarna nooit meer stoppen!

Kies vandaag om het goede te doen! Kies vandaag om je roeping na te volgen en je eigen wil op te geven zodat je Gods wil kunt doen op deze aarde! Kies vandaag om te overwinnen als je verzocht wordt! Kies vandaag om te leven voor God in plaats van voor jezelf.

Leer van het verhaal van Jeremia en van het voorbeeld van Timoteüs. Een jong persoon is juist heel goed in staat tot actie. Je hebt energie, enthousiasme, je hebt passie. Hoeveel tijd en energie heb je inmiddels al besteed aan de dingen die je leuk en belangrijk vindt om te doen? Dat is de energie en het enthousiasme die je kunt gebruiken om je te richten op het dienen van God, en alles op te geven om Zijn wil te doen, en om volledig te overwinnen over de verzoekingen in jouw jeugdtijd.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.