“Ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt”

“Ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt”

Een levenslange ziekte kan Jessica’s geloof in deze woorden niet aan het wankelen brengen.

Een levenslange ziekte kan Jessica’s geloof in deze woorden niet aan het wankelen brengen.

“Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.”

Psalm 139:13-17.

Geloof in Psalm 139

Toen ik werd geboren was mijn slokdarm niet verbonden met mijn maag. Als gevolg daarvan bracht ik de eerste vijf jaar van mijn leven afwisselend binnen en buiten het ziekenhuis door, met een voedingssonde. Ik heb verschillende operaties gehad, en nu ik 25 ben wacht ik op weer een operatie. Het zorgt ervoor dat ik erg moeilijk kan eten, en dat ik veel ziek ben geweest in mijn leven.

Maar deze verzen in de Psalmen hebben een bijzondere betekenis gekregen nu ik wacht op de volgende operatie. Ik ben vaak moe en ziek deze dagen, maar hoewel ik lichamelijk rustig aan moet doen, werkt God nog steeds in mijn hart.

God heeft een plan voor ons leven van voor de grondlegging van de wereld. (Efeze 1:4). Hij had een perfect plan voor ieder van ons, en daarbij is inbegrepen hoe Hij onze lichamen maakte. Ik geloof zelf dat Hij mijn lichaam bewust zo heeft gemaakt. Als ik denk aan de zinnen: “omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben” en “hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God ”, dan weet ik dat God zich niet vergiste met mij, en dat ik nergens over hoef te klagen. Mijn situatie is door Hem op maat gemaakt.

Denk nooit: “Waarom ik?”

Het is makkelijk om te denken: “Waarom ik?” Toen ik opgroeide werd ik door mensen die mij niet kenden geplaagd omdat ik mager was, of ze zeiden dat ik anorexia had. En ik voelde me ook vaak niet lekker. Gedachten kwamen: “Waarom heeft God dit leven voor mij gekozen?” Maar als ik denk aan alle andere dingen die God volmaakt heeft gemaakt in mijn leven, de dingen waar ik gelukkig mee en dankbaar voor ben, dan weet ik dat geen van deze dingen een vergissing waren, dus hoe zou God dan een vergissing hebben gemaakt in deze omstandigheden?

Iedereen heeft verschillende omstandigheden. Bij de een zijn dit financiële moeilijkheden, of wat dan ook. Maar het punt is dat we iets kunnen winnen in deze omstandigheden. Ze zijn perfect voor ons en het is onze taak om ze op de juiste manier te nemen. Het punt is dat God ons deze verschillende situaties toevertrouwt zodat we gelijkvormig kunnen worden aan het beeld van zijn Zoon!

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.  Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”
Romeinen 8:28-29.

Als we deze verzen geloven, dan begrijpen we waarom we door de verschillende moeilijke situaties heen moeten. Iedereen is geboren met een vlees waarin geen goed woont. (Romeinen 7:18) Dat kunnen we zien als we twijfel, bezorgdheid, jaloersheid, bitterheid en al die andere dingen in ons leven tegenkomen. Maar het is de bedoeling dat we worden veranderd naar het beeld van Gods Zoon! Met andere woorden, we gebruiken de situaties die God ons gegeven heeft om te erkennen dat wat we zien, de zonde in ons vlees is, en we overwinnen het in de kracht van de Heilige Geest. Dan maken deze zonden die we zien, langzaam maar zeker plaats voor de vruchten van de Geest. Liefde, geloof, blijdschap, vreugde, dankbaarheid enzovoorts. Zo kunnen we steeds meer goddelijke natuur krijgen en steeds meer als Jezus worden! (2 Petrus 1:3-4) We hebben omstandigheden nodig die ons wijzen op deze dingen zodat we ze kunnen overwinnen.

De middelen tot verlossing

Als ik dit geloof, dan is het makkelijk om te geloven dat ik “ik ontzagwekkend wonderlijk ben gemaakt”. God houdt zoveel van me, dat Hij zag dat, om te overwinnen over de zonde in mijn vlees en zoals Jezus te worden, onder andere deze ziekte nodig was om dit werk in mij te volvoeren. Het zou niet voor iedereen het “juiste” zijn; verschillende mensen hebben verschillende beproevingen nodig. Maar dat is wat het juist zo ongelooflijk maakt. God heeft ons lief en kent ons zo goed dat Hij precies weet wat voor ieder voor ons het allerbeste is.

Als we het zo kunnen bezien, dan moeten alle vragen van “Waarom ik?” of de vraag of God ons om de een of andere reden straft, verdwijnen. Als ik klaag of bitter ben vanwege de omstandigheden, dan loop ik iets mis wat van onschatbare waarde is! Deze beproevingen zijn middelen om mijn ziel te verlossen! We kunnen zien hoe God volmaakt in een ieder van ons werkt in deze verzen:

“Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.”
1 Petrus 1:6-9.

Het is eigenlijk geweldig als je dit gelooft en je omstandigheden kunt zien in dit licht. Het kan je leven veranderen van een zwaar en hard leven tot een leven in dankbaarheid en vreugde!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.