Hoor jij niet een ambassadeur van Christus te zijn?

Hoor jij niet een ambassadeur van Christus te zijn?

De Bijbel roept je op te leven als een ambassadeur voor Christus. Maar hoe kun je dat doen?

4 min. ·

Als christen ben je een ambassadeur voor Christus. Dat betekent: iemand die Christus vertegenwoordigt. Zoals een aardse ambassadeur de wensen en wil van het hoofd van de staat die hem gezonden heeft vertegenwoordigt en overbrengt, zo hoor jij de wensen en wil van Christus te vertegenwoordigen en over te brengen naar anderen.

“Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep.” 2 Korintiërs 5:20.

Wie vertegenwoordig jij met je leven? Christus of jezelf? Leef je voor je eigen belang of leef je voor Hem? Het lijkt gemakkelijk om soms voor Hem te leven, maar leef je de rest van de tijd alleen maar voor jezelf en je eigen belang? Wie vertegenwoordig je als je achter de computer zit of social media gebruikt? Is je rol als vertegenwoordiger van Christus parttime of fulltime?

Jij bent een voorbeeld

De waarheid is dat wat we doen veel luider spreekt tegen de mensen om ons heen, dan wat we zeggen. We kunnen denken dat we Christus vertegenwoordigen als we vaak over Hem spreken tegen anderen. Maar het is ons leven, het zijn onze besluiten, wat we doen en wat we niet doen in de dagelijkse situaties, die echt het meeste tot anderen spreken.

Jij bent een voorbeeld voor anderen, ongeacht hoe je leeft. De vraag is of je een goed voorbeeld bent, of een slecht voorbeeld. We kunnen het ook anders zeggen: Jouw leven vertegenwoordigt altijd iemand – de vraag is “Wie”?

Jezus zegt dat je de boom kent door zijn vruchten. Mensen smaken altijd de vrucht die uit jouw leven komt in de dagelijkse situaties.

Het is mogelijk om Christus na te volgen

Ga je met de massa mee op school of op je werk, omdat het moeilijk is om ‘nee’ te zeggen tegen groepsdruk? Of leef je je leven voor Jezus en sta je voor wat waar is? Geef je toe als frustratie of boosheid in je opkomt, of merken de mensen om je heen alleen maar vrede en geduld in een zeer moeilijke situatie?

Als je doet wat goed en juist is in moeilijke situaties, dan ben je een ambassadeur van Christus. De mensen zien het leven van Gods Zoon nog een keer geopenbaard in een mens! En de kracht van dat leven, wat te zien is in goedheid en liefde in moeilijke situaties, kan hoop geven aan anderen die ook een verlangen hebben naar zo’n leven van goedheid en liefde,  het leven van Christus. Paulus schrijft: “Volg mij na, zoals ik Christus navolg”. 1 Korintiërs 11:1. En in Efeziërs 5:1 schrijft hij weer: “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft”. Het moet daarom mogelijk zijn voor ons om Christus na te volgen, dat betekent Zijn wensen en wil te vertegenwoordigen, over te brengen en te spreken, terwijl we hier op aarde zijn.

Kracht om te leven als ambassadeur van Christus

Als we alleen onze eigen kracht zouden hebben om te proberen zo’n leven te leven, zou het zeker onmogelijk zijn. Maar de Heilige Geest kan in het hart komen van elke gelovige en deze versterken om een leven te leven wat waardig is aan de hemelse roeping, een veranderd leven van goedheid en liefde.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid”.  1 Timotheüs 1:7. En er staat ook “…want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” Filippenzen 2:13.

Gezegend is een ieder die gelooft wat geschreven staat, die gelooft in de kracht die beschikbaar is voor degenen die God liefhebben met heel hun hart, kracht om te leven als een ambassadeur voor Christus in onze korte tijd op aarde, en het evangelie van een veranderd leven overbrengt door een voorbeeld te zijn en een levend, tastbaar bewijs.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.