Er is hoop voor mij!

Een lied over het maken van een nieuw begin.

Wanneer we ons bekeren van gedane zonden en God om vergeving vragen, opent zich een nieuwe wereld vol mogelijkheden! Vanaf dat moment kunnen we voor 100% een overwinningsleven leiden, gesterkt door de kracht uit de hemel. In dit lied wordt die hoop bezongen.

I was lost without hope of a better life.
 For a life lived in sin, I had paid the price.
 Sought to please myself, how empty I felt.

Each pleasure I tried never turned out right.
 Life instead weighed me down, like a cold dark night.
 And all Satan’s lies plagued my heart and my mind.

“But is this what I want?” I then asked my heart.
 “Is there hope anymore? Show me how to start.
 To get victory now … is it possible still?
 My Jesus please help me, live like You and do Your will!”

It then became clear, Jesus wants my all.
 He’ll strengthen the heart that is true and whole.
 “Me and my” no more, my heart is all Yours!

“Dear Jesus please help! You can strengthen me!
 I will fight the good fight; stand  unshakably
 Through my day, today, in each battle I meet.
 I know You can help me, to expose Satan’s lies and deceit!”

And now how I thrive, although battles will come.
 For fight here I must, ’til the victory’s won!
 I will never fear, for my Jesus is near!

 Now my heart can rejoice, now I understand!
 I will come to the goal, by God’s mighty hand.
 He has hope for me, He won’t let me go.
 God has called me to victory, He has chosen me, I know!


© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.