Hoe worden mijn gebeden verhoord?

Hoe worden mijn gebeden verhoord?

God hoort niet zozeer de woorden van mijn gebed, Hij ziet vooral het verlangen van mijn hart. Wat zal Hij moeten zien in mijn hart, willen mijn gebeden worden verhoord?

5 min. ·

God hoort niet zozeer de woorden van mijn gebed, Hij ziet vooral het verlangen van mijn hart. Wat zal Hij moeten zien in mijn hart, willen mijn gebeden worden verhoord?

“Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” Johannes 15:7 (NBV).

Dit zijn Jezus' eigen woorden en die staan eeuwig vast. Als Hij het heeft gezegd, is het ook bereikbaar. De meesten hebben er helemaal geen geloof in ooit zover te zullen komen, dat ze wat ze bidden, ook zullen ontvangen. Maar als ik daaraan twijfel, verzet ik mij immers tegen de woorden van Jezus.

Verwijder de ongerechtigheid  en blijf in Gods Woord

De voorwaarde is dat we in Jezus blijven en zijn woorden in ons blijven. Het woord heeft macht door het licht. Ik ben in de duisternis als ik iets te verbergen heb, en dan heb ik geen macht met God. De zonde is het die scheiding maakt tussen God en mij en die mijn gebeden belemmert. (Jesaja 59:1-2) Daarom moet alle zonde uit ons leven worden verwijderd, zover als wij licht hebben. En in zoverre hebben we ook overvloedig genade en kracht. Wie in Hem blijft, zondigt niet.

“Het gebed van de rechtvaardige vermag veel.” Jakobus 5:16. In Psalm 66:18-19 zegt David: “Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.” Onrecht in mijn leven zet alle verdere voortgang en zegen in God stil, hoeveel ik ook bid. Op al mijn roepen zal ik alleen maar het antwoord horen: Verwijder het onrecht uit je leven! Alleen in zoverre ik bereid ben mijn eigen leven te verliezen, vind ik het leven van Christus.

De oudsten van Israël kwamen de Here raadplegen. Maar, zegt Hij, “Deze mannen dragen hun afgoden in het hart … zou Ik Mij door hen laten raadplegen?” Ezekiel 14:3. Alles wat ik liefheb buiten Gods goede, welgevallige wil, is afgodendienst en moet worden verwijderd. Ik moet met mijn gedachten, mijn gezindheid en met alles in Jezus zijn en zijn woorden moeten in mij zijn. Dan kan ik vragen wat ik maar wil en het zal gebeuren. En wat wil ik dan? Ik wil wat God wil! Gods wil voor ons is onze heiligmaking: de vorming om gelijk te worden aan het beeld van zijn Zoon. Als dat mijn gebed en mijn hartsverlangen is, kan ik er volkomen zeker van zijn dat mijn verlangen bevredigd zal worden en dat mijn gebeden worden verhoord.

Een diep verlangen om Gods wil te vervullen

We vinden misschien dat we zoveel onverhoorde gebeden hebben, maar laten we onszelf dan grondig onderzoeken. Dan zullen we zien dat we naar onze eigen wil hebben gebeden. Als God ons antwoord zou geven op zulke gebeden, zou het tot ons eigen verderf zijn. We kunnen bij God nooit onze wil doordrijven. Deze menselijke wil is in Jezus veroordeeld en zal ook in ons veroordeeld worden. De Geest pleit voor ons naar de wil van God en niet naar onze wil.

Als we onze eigen wil zoeken, worden we altijd teleurgesteld, maar zoeken we de wil van God, dan worden we nooit teleurgesteld. Er moet een volkomen overgave zijn, zodat we altijd rusten in Gods leiding en bedoeling met ons. Niet altijd begrijpen we Gods bedoeling en zijn wil. Maar als het verlangen van ons hart is in zijn wil te zijn, dan zullen we daarin ook worden bewaard. Hij is immers onze goede herder en opziener.

We weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest komt onze zwakheid te hulp en pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij die de harten kent, weet wat het begeren van de Geest is en dat hij volgens de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:26-27) God leest in ons hart het begeren van de Geest en dat wordt verhoord. Is dit begeren klein, dan ontvangen wij ook weinig van God. Is dat diepe hartsverlangen achter ons roepen niet aanwezig, dan zijn het maar lege woorden die Gods troon niet bereiken. Het begeren van Jezus' hart was zo groot, dat het naar buiten kwam in gebeden en smekingen met luide stem. Het kwam zonder zelfzucht, rein en zuiver uit het diepst van zijn hart, en Hij werd verhoord om zijn godsvrucht. (Hebreeën 5:7)

Als heel ons begeren uitgaat naar godsvrucht, dan krijgen wij alles wat we vragen, want we begeren niets buiten Hem. Hij zal heel ons verlangen vervullen. In de mate waarin we hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen we verzadigd worden. Hij geeft ons alles wat tot leven en godsvrucht strekt.

Daarom zegt Jezus dat we zullen bidden en ontvangen, opdat onze blijdschap vervuld zal worden. En het is duidelijk, dat onze blijdschap vervuld wordt wanneer we alles ontvangen wat we willen hebben. Dan komt er een einde aan alle teleurstellingen, zorgen, moedeloosheid enz. Dan zijn we altijd blij en tevreden. Alle dingen werken voor ons mee ten goede, als wij God vrezen. Wat we aan aardse zaken nodig hebben, zal ons dan bovendien geschonken worden. Als we daarentegen onszelf zoeken, werkt alles ons tegen. En zorgen, ongeloof, donkere wolken van moedeloosheid komen over ons leven opzetten. Word daarom één met de wil van God, en u hebt de weg gevonden tot volmaakte blijdschap, tot alle rijkdom en wijsheid bij God.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Noorwegen in BCC’s maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in oktober 1935 onder de titel “Vraagt wat gij maar wilt”.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.