Over onsContact
Laden

Hoe word ik behouden?

In de Bijbel staat geschreven over behouden worden, maar wat betekent dat en hoe kan ik behouden worden?

3 min. ·

‘Droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil.’ 2 Kor. 7:10.

Behouden worden door inkeer

Dit vers zegt duidelijk hoe we behouden kunnen worden. Als we berouw hebben en tot inkeer komen, worden we behouden. Tot inkeer komen of zich bekeren betekent je afkeren van de zonde en van de begeerten in deze wereld, en je tot God keren. Er staat ook, dat droefheid naar Gods wil tot bekering leidt. Verderop in hetzelfde vers schrijft Paulus dat droefheid van de wereld de dood brengt. Dat is droefheid doordat je meer wilt hebben van wat de wereld te bieden heeft. Maar droefheid naar Gods wil is verdriet over onze eigen zonde en ons eigen tekortschieten in wat bij God hoort: goedheid, liefde, barmhartigheid, geduld enz.

De eerste vrucht van bekering is dat ik vergeving van zonden krijg. En als deze bekering is voortgekomen uit droefheid naar Gods wil, neem ik een bewust besluit om een eind te maken aan mijn oude zondige praktijken en om te gaan zoeken wat bij God hoort.

Behouden worden door de zonde te overwinnen

‘Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.’ 1 Petrus 2:1-2.

Als mensen zich ‘bekeren’, is dit vaak helaas meer een verandering op sociaal gebied dan een reële verandering van levensinstelling. Er is gebrek aan verlangen naar de onvervalste melk van het Woord, en bijgevolg aan groei in godsvrucht. Dat komt doordat droefheid naar Gods wil ontbreekt. Hun nood en droefheid betrof meer de aardse omstandigheden en de gevolgen van hun zonden. Er ontbrak echte erkenning van hun eigen zonde en verlangen naar bevrijding ervan. Daarom zijn ze blij te horen spreken over vergeving van zonden, maar ze hebben geen eetlust wat betreft het woord der waarheid, dat hen tot overwinning over de zonde had kunnen leiden. Daarom is de verkondiging in de christelijke kringen meer gericht op vergeving van zonden dan op het komen tot een leven in overwinning.

Twee delen van het behoud

Zo zien we dat behouden worden bestaat uit twee delen: ten eerste uit vergeving van zonden, die je krijgt als je tot inkeer komt; en ten tweede uit een proces van vrij worden van de zonde, zodat je een overwinningsleven leidt en groeit in de deugden van Christus, de vrucht van de Geest, waarover we lezen in Gal. 5: 22-23. Maar als ik geen verlangen heb naar het tweede deel, of zelfs maar interesse, dan is het nog maar de vraag of ik het eerste heb gekregen, want dan is het de vraag of ik me echt van mijn zonden heb bekeerd, zonden zoals genoemd in het bovenstaande vers 1 Petrus 2:1-2.

Dus beste lezer, als je merkt dat Gods Geest in je werkt zodat je besef van zonde krijgt (Joh. 16:8), dan moet je daar niet oppervlakkig mee omgaan! Laat de Geest een diep besef en nood in je bewerken en droefheid naar Gods wil, die tot ware inkeer leidt. Dan kun je behouden worden en zul je blijdschap krijgen, en een vrede, groter dan je ooit had kunnen dromen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Exclusieve inhoud
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.