Hoe weet ik wat Gods plan met mij is?

Hoe weet ik wat Gods plan met mij is?

Ik was heel vast in mijn geloof, maar bepaald niet als het ging over mijn toekomst…

5 min. ·

Toen ik bijna klaar was met de middelbare school worstelde ik met de keuze voor een vervolgopleiding. Wat als ik de ‘verkeerde’ keuze zou maken, die niet overeenkwam met Gods plan? Hoe kon ik weten wat precies Gods wil was voor mijn leven?

Ik was heel vast in mijn geloof, maar bepaald niet als het ging om zaken als mijn toekomst, en welke stappen ik verder moest nemen. Ik was er van overtuigd dat God een plan met mij had, en ik wilde zo graag de juiste keuze maken zodat Gods plan met mij in vervulling kon gaan.

Welke vervolgopleiding moet ik kiezen?

Mijn middelbare schooltijd is bijna ten einde en in mijn hoofd hoor ik steeds weer dezelfde vraag. De vraag komt meerdere keren per dag op, en vooral ook ‘s nachts als ik probeer te slapen: “Wat wil ik later worden?” – de vraag krijgt me tenslotte helemaal in zijn greep. Het wordt plotseling net zo reëel als de stapel gebruikte schoolboeken die ik straks aan het inpakken ben.

Universiteiten en hogescholen proberen me te verleiden met allerlei studiekeuzes. In mijn gedachten laat ik ze allemaal passeren, en ik lees veel over de verschillende richtingen die ik nu kan kiezen. Te veel keuzemogelijkheden naar mijn smaak; ik houd er echt niet van om zulke keuzes te moeten maken. Stel, dat ik de verkeerde keuze maak? Dan zou God niet zijn plan met mijn leven kunnen uitvoeren. “Als ik maar precies wist wat Gods plan met me is”, dacht ik vaak. Mijn gevoelens gaan op die momenten op en neer als een achtbaan, en ik voel me verschrikkelijk moe.

Alle dingen werken mede ten goede – ongeacht mijn keuze?

Op een dag werd ik wakker met een vers in mijn gedachten dat het hele probleem oploste. Een vers dat me sindsdien in veel verschillende situaties heeft geholpen.

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Romeinen 8:28)

Dat was het antwoord. Moeilijker was het niet. Het was alsof iemand het licht aan deed in een aardedonkere kamer. Wat voor God telt, is dat ik zeker weet dat ik God wil dienen met mijn hele hart. Hij die de macht in hemel en op aarde heeft kan uiteraard alle situaties zo wenden dat het ten goede werkt voor mij.

Een eenvoudiger leven

Het was alsof er op dat ogenblik een zware last van mijn schouders werd genomen. In één keer kreeg ik voor het eerst volkomen vrede. Ik werd er plotseling helemaal van overtuigd, dat God zou zegenen wat ik koos. God is niet afhankelijk van mijn opleiding of talenten om mij te kunnen gebruiken; hij kijkt naar mijn gezindheid.

Wanneer mijn gezindheid zo is, dat mijn grootste verlangen is om God te dienen met mijn leven dan ben ik er ook in geïnteresseerd wat de waarheid is over mijzelf. Of mijn praktische keuzes nou goed of minder goed uitpakken, God kan mij altijd leren om te wandelen als een echte, waarachtige discipel. Ik vergaar hemelse schatten uit alle situaties.

Het is zijn plan dat ik er achter kom wat er in mijn vlees woont zodat ik daar de strijd tegen kan opnemen. Wat woont er dan in mijn vlees? Echt alleen maar dingen waar ik vanaf wil, zoals egoïsme, negatieve gedachten, begeerten, enzovoorts…Hij geeft mij alle kracht die ik nodig heb om deze verzoekingen te overwinnen, voordat ze zonde worden.

Een leven met God en zijn zegeningen

Vanaf die tijd heeft dit mij enorm geholpen in het leven. Vaak lijken dingen moeilijk en ingewikkeld, maar dan herinner ik mijzelf aan de belofte van God dat “alle dingen medewerken ten goede voor wie God liefhebben.” Als ik deze gezindheid heb kan God mij laten zien wat Zijn wil is in al mijn levenssituaties en door daar naar te leven word ik gezegend en krijg ik grip op een eeuwig leven.

Als ik dingen op deze manier ga bekijken wordt alles beduidend eenvoudiger. Zolang ik God liefheb kan ik gewoon mijn keuzes maken en zeker weten dat God met mij is! Zijn macht om dingen te veranderen of door te laten gaan is veel groter dan dat we met ons menselijk verstand kunnen begrijpen.

“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” (2 Kronieken 16:9)

Het is geweldig om te weten dat God me altijd ziet en me ondersteunt. Ik ben veilig in Zijn hand, de rest van mijn leven, wat er ook gebeurt. Ik ga door met de strijd tegen de zonde in mijzelf, omdat ik persoonlijk heb ervaren welke vreugde dit brengt. God ondersteunt hen werkelijk die hun hart volkomen aan Hem geven! Daar ben ik enorm dankbaar voor.

God heeft me nooit duidelijk laten zien welke studierichting ik moest kiezen, maar Hij liet zien dat het belangrijkste is dat ik van Hem houd en het leven wil leven waar Hij mij toe geroepen heeft.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.