Hoe we ontvangen waar we voor bidden

Hoe we ontvangen waar we voor bidden

Heb je ervaren dat gebed niet altijd beantwoord wordt op de manier die je denkt?

4 min. ·

We kunnen God op onze knieën bidden: “O Heer, geef me meer liefde, meer van Uw goedheid; help me om geduldig te zijn, enz.,” omdat we ons gebrek aan deze deugden merken. Hoe verwachten we eigenlijk te  ontvangen waar we God om gebeden hebben? Dat een mooi pakket goedheid rechtstreeks in ons hart wordt bezorgd zodat we ons goed voelen? Of een volheid van geduld, zodat we aardig zijn voor en geduldig met onze kinderen en de mensen om ons heen?

Integendeel, in Zijn goedheid en wijsheid stuurt God ons situaties en omstandigheden waarin we moeilijke mensen, kribbige en lastige kinderen, slapeloze nachten,  financiële onzekerheid en zorgen tegenkomen. In al deze dingen leren we onze ellende en armoede goed kennen. We voelen ons absoluut niet goed, of geduldig of liefdevol! Vijanden vallen ons van alle kanten aan. Toch is dit precies het moment dat God ons wil geven waar we voor gebeden hebben, de deugden van Christus, als we vasthouden aan Zijn woorden in onze beproevingen. In deze woorden ligt precies de kiem van een nieuw leven.

Het is Gods zaak om deze woorden te laten ontkiemen; wij moeten eenvoudig en met ons hele hart gehoorzaam zijn aan het Woord, met haat tegen het kwaad dat we in onszelf zien.

Laten we niet de moed verliezen als we voortdurend onze armoede en ellende voelen; integendeel, we kunnen ons juist verheugen, in geloof dat God ons wil geven wat Hij heeft beloofd. Als we bijvoorbeeld alleen maar irritatie en frustratie merken in de situaties waar we geduldig en lankmoedig willen zijn. We begrijpen dat God ons niet zomaar de deugden geeft zonder dat wij ervoor vechten! We moeten strijden tegen irritatie en frustratie die vanuit ons vlees komt, en ze door Zijn genade en kracht overwinnen in gehoorzaamheid aan het Woord. Dan groeit de vrucht van de Geest, de goddelijke natuur die ons beloofd is.

Alleen door onze menselijke natuur te overwinnen, ontvangen we de deugden als onze nieuwe, herschapen natuur. Liefde groeit wanneer we kwaadaardigheid, wrok en bitterheid enz. overwinnen. Barmhartigheid groeit als we eisen, oordeel, wantrouwen enz. overwinnen. Tevredenheid groeit als ik afgunst, jaloezie en ontevredenheid overwin. Op deze manier ontvangen we waar we om gebeden hebben!

Dit wordt een nieuw leven dat echt is, niet zo dat we kunnen ‘voelen’ dat we zo goed en liefdevol enz. zijn geworden, maar dat het leven van Christus toeneemt in een heel zwak persoon.

“Verheug u erover, ook al moet u nu tot uw verdriet voor een korte tijd nog allerlei beproevingen verduren…” 1 Petrus 1:6. Zo heeft God besloten dat het zal worden! We moeten door gevechten (beproevingen) gaan, zodat we kunnen vasthouden waar we om gebeden hebben. God laat het toe dat we in situaties en omstandigheden komen waarin de begeerten in ons vlees wakker worden. Begeerten als egoïsme, trots, kwaadaardigheid, irritatie enz. Maar als we, zoals we lezen in 1 Petrus 4:1, lijden in het vlees en de zonde die we daar vinden overwinnen, komt er een eind aan. Het bezorgt ons zeker lijden voor het vlees om de dingen die daar zo diep geworteld zijn op te geven, maar dat lijden leidt tot het antwoord op ons gebed om goedheid.

“Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen.” 1 Petrus 4:19. We komen in allerlei lijden naar Gods wil, en als we trouw zijn, zullen we precies dat ontvangen waar we om bidden, juist in dit lijden.

Laten we daarom niet de moed verliezen maar liever graag Gods wil doen, en dan zullen we ervaren wat geschreven staat: “We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd,”(2 Korintiërs 6:10) omdat we altijd ons vertrouwen in God stellen.

______

Dit artikel is een aangepaste versie van een artikel dat is geschreven door Nina French en gepubliceerd is in het maandblad van BCC, Verborgen Schatten in Juni/Juli 2019. 

 De Bijbelverzen die gebruikt zijn komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.