Hoe overwin ik de verzoeking om te kijken naar pornografie?

Hoe overwin ik de verzoeking om te kijken naar pornografie?

Met hulp van het evangelie is het mogelijk om helemaal vrij te worden van pornografie.

6 min. ·

Jij wilt de “Goliath” in je leven overwinnen, toch?

Verslaafd zijn aan pornografie is daarmee te vergelijken – een ogenschijnlijk onoverwinnelijke reus die je de weg blokkeert. Deze onreine barrière zorgt ervoor dat je ver verwijderd bent van het pad dat een christen bewandeld. Maar de roeping voor jouw leven is niet dat jij je leven lang in de vicieuze cirkel van verzoeking, nederlaag en schuld blijft rondlopen. Het is volkomen mogelijk om deze onreine verzoekingen te weerstaan en een rein, overwinnend christenleven te leiden.

God heeft het huwelijk ingesteld als een raamwerk waarin een man en vrouw samenleven met Zijn zegen, elkaar kunnen liefhebben en voor elkaar zorgen in een harmonieuze relatie. Toegeven aan onreine lusten op welke manier dan ook, inclusief pornografie, is zonde. Het is een afschuwelijke zonde die wij moeten zien zoals God het ziet: extreem serieus.

Pornografie beschadigt je ziel

Toegeven aan deze ‘verborgen’ ontrouw veroorzaakt veel meer schade dan alleen de uitwerking die het op jou heeft. Je moet niet denken dat anderen geen schade lijden ondanks dat je dit in het geheim doet. Niet alleen krijg jij een kras op je ziel door de beelden die in jouw geheugen gegrift worden, ook veroorzaak je ernstige schade aan jouw vermogen om trouw te blijven aan je huwelijkspartner. Er zijn veel mensen die nooit fysiek hebben toegegeven aan overspel, maar verborgen ontrouw is net zo destructief. De gevolgen van ontrouw zijn overal om ons heen te zien: gebroken gezinnen, pijn, verbitterdheid en psychisch lijden.

Satan krijgt volledige controle over een persoon door vuiligheid zoals pornografie.

De duivel heeft als doel om te stelen, te moorden en te vernietigen. Een van de meest vernietigende manieren waarop dat lukt is door mensen te verleiden om toe te geven aan hun seksuele begeerten buiten de intimiteit van het huwelijk. Satan krijgt volledige controle over een persoon door vuiligheid zoals pornografie. De resultaten zijn catastrofaal.

Satan heeft het vermogen om de consequenties te verbergen en appelleert op een dusdanige wijze aan de zintuigen zodat je een ogenblik het zicht op het grote geheel verliest. En dan, op het moment dat jij bedrogen en verward bent, schildert hij je op sluwe wijze een beeld voor ogen van iets of iemand die zegt dat er geen alternatief is en dat je mee moet doen met zijn smerige spel. Nadat je hebt toegehapt blijf je achter met een onrein gevoel, verslagen en beschaamd, elke keer weer.

Hoe graag wil jij bevrijd worden?

De vraag is: hoe graag wil jij bevrijd worden? Is een leven als slaaf van jouw onreine lusten een klein ongemak of ben je op het punt gekomen waarop je zegt: Genoeg is genoeg? De sleutel is om een razende, ziedende en brandende haat te krijgen tegen deze zonde. Je kunt bidden om geopende ogen zodat je de destructieve natuur van pornografie gaat zien en er een volkomen haat tegen krijgt. Hoe kan je vechten tegen iets wat je niet echt haat? Hoe kan je iets dat je ziet als een ‘ongemak’ volkomen uitroeien?

Voor een sollicitatiegesprek zet je met liefde 3 verschillende wekkers en ga je een uur te vroeg van huis, zodat je zeker weet dat je niet te laat komt – maar welke stappen ben jij bereid te nemen om niet verzocht te worden tot kijken naar pornografie? Misschien moet je wel tijdelijk stoppen met internetten. Wat levert al dat doelloos surfen je op? Ben je niet heel snel je wilskracht om de zonde te weerstaan kwijtgeraakt?

Je kunt je afvragen of er niet andere manieren zijn die je tot overwinning kunnen helpen. Natuurlijk zijn die er, maar jij hebt de beste kwalificaties om op deze vraag antwoorden te geven. Jij weet beter dan wie dan ook waar en wanneer je bent gevallen in het verleden. Bewust zijn van je eigen zwakheid geeft je een enorm voordeel in je strijd tegen onreinheid! Zodra je hebt erkend waar en wanneer je zwak bent, dan weet je precies waar je moet vechten en wanneer je kracht nodig hebt om te overwinnen.

Gebed op het beslissende moment

Er staat in Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Met andere woorden: Je moet bidden. Je bent de zonde zat, je haat het, je probeert de gewoonte om naar pornografie te kijken te doorbreken, maar je voelt je krachteloos. Als je tot Jezus roept  te gelegener tijd – het moment dat je verzocht wordt – zal je gevuld worden met een ongelofelijke kracht, de kracht van de Heilige Geest.

De Heilige Geest zorgt er niet voor dat de verzoekingen op magische wijze verdwijnen. Het zorgt ervoor dat jij, de volgende keer dat je wordt verzocht te kijken naar pornografie, opeens tegenstand merkt in je binnenste. Dat is de Heilige Geest die in gevecht is met dat waar je vlees naar wordt getrokken – de vuiligheid die jij nu intens haat. Zodra de gedachte in je opkomt, moet je roepen: “Ik ga hier niet aan toegeven! Jezus, help mij om te overwinnen!” Als dat verlangen oprecht is, dan is Jezus meer dan gewillig om te helpen.

Het is geen gemakkelijk strijd om je hart rein te bewaren. Het is een dagelijkse strijd. Maar de Bijbel heeft ongelofelijke beloften voor de mensen die overwinnen: “Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.” 1 Petrus 4:1 In andere vertalingen staat, dat je dan klaar bent met de zonde. Gebruik dit vers als een wapen in je leven.

Overwinningsvreugde!

Stel je voor: als jij nee zegt, elke keer dat de zonde zijn lelijke kop opsteekt, dan sterft het omdat jij het geen voeding meer geeft. Er komt een dag, dat het verlangen om toe te geven aan deze ontrouw je niet meer pijnigt. Dat wat eens een enorme reus was, is dood. Je bent klaar met die zonde.

Zodra je de verzoekingen om te kijken naar pornografie gaat overwinnen, opent zich een compleet nieuwe wereld voor jou. Je wordt echt gelukkig – je gaat echt overwinningsvreugde ervaren.

Vecht voor reinheid, vecht ervoor om iemand te worden in wie God zijn wil kan uitvoeren op aarde en geef nooit op! Als christen die overwinning heeft, ga je het goedkope en tijdelijke genieten dat je hebt achtergelaten geen moment missen. Ik mis het absoluut niet!

“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” Jakobus 1:12

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.