Hoe neem ik elke gedachte gevangen?

Hoe neem ik elke gedachte gevangen?

Wat doe ik met gedachten die niet welgevallig zijn voor God?

5 min. ·

Ik heb de mogelijkheid om iets te doen aan alle gedachten die niet welgevallig zijn voor God, voordat ze mijn hart binnentreden en een deel van mij worden!

"Zoals een mens denkt, zo is hij." (Spreuken 23:7, Noorse vertaling) Waar we aan denken is bepalend voor wie we zijn. Wetenschappers zijn het er niet over eens hoeveel gedachten we elke dag hebben, maar ze zijn het er allemaal over eens dat het er duizenden zijn. Wie we zijn, wordt van moment tot moment bepaald door de gedachten die we kiezen om in onze geest en ons hart toe te laten. Maar hoe kunnen we de duizenden gedachten controleren die elke dag in onze gedachten komen? Wat doen we met de gedachten die niet welgevallig zijn voor God?

We moeten strijden om onze gedachten rein te bewaren

Vaak zullen onze gedachten gefocust moeten zijn op de normale taken die we die dag moeten doen. Maar door de dag heen kunnen we gedachten en houdingen opmerken die in strijd zijn met Gods wil en we kunnen ervoor zorgen dat die geen controle krijgen over ons verstand en hart. Paulus legt uit hoe dit mogelijk is: "Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus." (2 Korintiërs 10: 4-5) Er staat geschreven dat we moeten strijden om onze gedachten rein te houden, maar er staat ook geschreven dat we wapens hebben om mee te vechten!

Laten we eens een typische dagelijkse situatie als voorbeeld nemen: misschien geeft mijn leidinggevende op het werk me een taak waaraan ik een hekel heb, en komen negatieve gedachten in me op, om te gaan klagen. Deze gedachten zijn verzoekingen – en ik heb een kans om er iets aan te doen voordat ze mijn hart binnenkomen en zo een deel van mij worden. Het zijn dit soort gedachten die we gevangen moeten nemen door in plaats daarvan te kiezen voor het gehoorzamen van Gods Woord, zoals Filippenzen 2:14: "Doet alles zonder morren of bedenkingen." Een dergelijke keuze vereist een echte strijd in onze gedachten, maar de wapens van onze oorlogvoering – het Woord van God en de kracht van Zijn Heilige Geest – zijn machtig om ons te helpen. Door tot God te bidden op het moment dat we merken dat we worden verzocht, kunnen we kracht ontvangen om onze gedachten rein te bewaren.

Bereid je voor op oorlog

We moeten onszelf vooraf ook wapenen voor deze oorlog door het voorbeeld van Jezus te volgen toen Hij door de duivel verzocht werd om stenen in brood te veranderen: "Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."(Mattheüs 4: 4)

Het Woord van God en de kracht van Zijn Heilige Geest zijn machtig om ons te helpen.

Jezus had zichzelf bewapend door het lezen en overpeinzen van Gods Woord, dat Hem zou kunnen helpen in de beproevingen van Zijn leven. Als we merken dat er gebieden in ons gedachteleven zijn die we moeilijk kunnen overwinnen, kunnen we specifieke Bijbelpassages zoeken die ons helpen om de overwinning daarover te behalen, en we kunnen geloven in een God die machtig is om te verlossen!

Als we bijvoorbeeld weten dat we gemakkelijk in de verleiding komen om onreine gedachten over het andere geslacht te hebben, kunnen we de woorden van Jezus ter harte nemen: “Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.” (Mattheüs 5: 28-29)

Als we de neiging hebben om snel boos te worden, kunnen we ons wapenen met de aansporing van Jacobus: “Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.” (Jakobus 1: 19-20) Deze woorden van God zijn onze wapens en zullen ons de macht geven om alle onreine gedachten gevangen te nemen!

Verandering – door de Heilige Geest

Door de Heilige Geest kunnen we genade en kracht krijgen om de gedachten als krijgsgevangenen te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus, en in dit proces veranderen we in de persoon die Hij wil dat we zijn. We hebben de levende hoop dat we, door in ons gedachteleven zonde te overwinnen, een beetje meer op Christus gaan lijken naarmate de tijd vordert. Op deze manier worden we waardevolle werktuigen in Gods hand. Gewillig zijn om dit innerlijke werk van God in ons te laten plaatsvinden, is de grootste taak die we in het leven op ons kunnen nemen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.