Hoe kunnen we ons geloof vasthouden?

Hoe kunnen we ons geloof vasthouden?

Waarom geven mensen hun geloof op? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig.

5 min. ·

Voor de meeste christenen betekent geloof: geloven in God, in de vergeving van zonden en dat ze naar de hemel zullen gaan. Maar dit geloof is slechts het eerste onderdeel van geloof. Als we in Jakobus 2 lezen is het duidelijk dat er meer van ons wordt verlangd.

“Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd,  toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.” Jakobus 2:21-22,26.

Het is één ding om te zeggen dat je geloof hebt, het is een heel ander ding om het te laten zien. Als geloof zonder werken dood is, moeten we actief werken zodat ons geloof volmaakt kan worden. Elke situatie die komt is een kans om aan onszelf te werken, of dat nu betekent om te kiezen om de waarheid te vertellen als we in verleiding komen om te liegen, of iemand vriendelijk behandelen, zelfs als we er geen zin in hebben of niet het gevoel hebben dat hij het “verdient”. Werken aan onszelf betekent gewoon dat wanneer we in de verleiding komen om onrecht te doen, we “nee” zeggen tegen Satan en “ja” tegen God en wat Hij ons vraagt om te doen. Dit is het tweede onderdeel van het geloof.

Maar hoe houden we dat geloof vast in alle dingen die we in het leven meemaken?

Denk aan de dingen die boven zijn

Misschien ben je op een punt in je leven gekomen dat je weet: ik wil leven als  een christen. Je gelooft in God, je bezoekt een kerk of gemeente en je wilt een goed persoon zijn. Maar naarmate de tijd vordert, ontdek je dat het houden van Gods wetten niet zo eenvoudig is als je dacht dat het zou zijn. In feite lijkt doen wat de Bijbel zegt helemaal niet vanzelfsprekend.

“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” Kolossenzen 3:2.

Als christen is onze hoop dat we op een dag zullen worden opgenomen en een eeuwigheid met Jezus kunnen doorbrengen. Wanneer we besluiten dat we trouw aan God willen zijn, moet dat doel altijd in ons voorhoofd en gedachten zijn. Dan vinden we eeuwige waarde in elke situatie. Dit zorgt ervoor dat wanneer we in de verleiding komen om ontrouw te zijn aan God, we zien waarvoor we strijden. Dan zullen we ons niet laten misleiden door te denken dat iets anders belangrijker is, of dat het ons meer vreugde zal brengen dan Gods wil te doen in elke situatie.

Waarom verliezen mensen hun geloof, deze hoop? Heel eenvoudig, omdat ze stoppen met zich te richten op hun hemelse doel. Hun focus verschuift naar tijdelijke zaken zoals aardse doelen, dromen, materiële dingen of ervaringen. Deze dingen op zichzelf zijn niet verkeerd. Maar wanneer ze belangrijker worden dan onze hemelse roeping, dan worden ze een probleem. In hun pogingen om naar deze aardse dingen te zoeken, verliezen veel mensen hun hemelse doel volledig uit het oog. Het gevolg is dat ze geen behoefte meer hebben aan God in hun leven. Hun gedachten zijn niet langer ingesteld op de dingen die boven zijn.

Als we ons niet bewust concentreren op dat hemelse doel, laat het een lege ruimte achter die snel wordt gevuld met allerlei aardse dingen. Wanneer we echter onze gedachten vullen met hemelse dingen, dan zal een leven met God het belangrijkste voor ons worden, en het resultaat is dat we ernaar streven om trouw te zijn in elke situatie van het leven

We hebben God nodig

“Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.” 2 Korintiërs 5:7.

God wil ons tot een punt in ons leven brengen waar we niet kunnen leven zonder ons geloof in Hem. In moeilijke tijden wanner de dingen niet gaan zoals we denken dat ze zouden moeten gaan, en in goede tijden, wanneer alles volgens ons plan lijkt te gaan. Als we door het leven gaan, wordt het ons steeds duidelijker dat we ons hemelse doel niet kunnen bereiken zonder hulp van God. Voor sommige mensen wordt dit duidelijk na veel mislukte pogingen om de zonde op eigen kracht te overwinnen, voor anderen is er een zeer ingrijpende situatie nodig om tot dat besef te komen. Wat het geval ook is, we moeten allemaal tot deze conclusie komen – dat wat er ook gebeurt, ik heb God nodig in mijn leven, zelfs als ik de laatste trouwe persoon op aarde zou zijn.

Wanneer we ons realiseren dat ons geloof in God het enige is dat echte waarde heeft, is er niets en niemand dat het ooit van ons zou kunnen afpakken. Elke situatie die we tegenkomen kunnen we aan in de kracht die God ons geeft, en we zullen soldaten worden voor Christus die geen tolerantie hebben voor de zonde. We zullen steeds verder worden bevrijd van de zonde, en het resultaat is dat ons geloof sterker en sterker wordt.

“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” Hebreeën 10:23.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.