Hoe kunnen we bidden naar Gods wil?

Hoe kunnen we bidden naar Gods wil?

Hoe weten we of waar we om bidden Gods wil is voor ons?

4 min. ·

 “…u bidt er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet.”
Jakobus 4:3.

Hoe moeten we dan  bidden? Waar moeten we om te bidden? Volgens de Bijbel zouden we overal om kunnen vragen, in de naam van Jezus, en dat dan ontvangen.  (Johannes 14:13) Maar het lijkt misschien alsof waar we om bidden niet gebeurt, of dat het niet snel genoeg gebeurt, of dat het niet gaat zoals we gehoopt hadden. Waarom is dat?

“Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt.” 1 Johannes 5:14

Wat is dan Gods wil?

Gods wil voor ons is dat we tot bekering komen en niet dat we verloren gaan. (2 Petrus 3:9) Met andere woorden, Zijn wens voor ons is dat we verlost worden van onze zonden! Er is een reden voor de situaties waarin we zijn. Al kunnen we het met ons verstand vaak niet begrijpen, toch is elke situatie een mogelijkheid om verlost te worden van de zonde. We kunnen ons afvragen: “Waarom moest mij dit overkomen?” Maar als we zo’n instelling hebben, leidt dit alleen maar tot onrust en donkere  gedachten. Wat ons ook overkomt we kunnen rustig zijn en zeer dankbaar, omdat we weten dat God ons hierdoor wil verlossen!

Dus als we tot God roepen om hulp, zijn we dan op zoek naar een uitweg uit de situatie, of zijn we erop uit om verlost te worden? In plaats van te bidden: “God, wilt U alstublieft deze situatie wegnemen,” wordt het een “God, toon mij waarvan ik nu verlost kan worden, waarom U mij hierin leidde!” Dan kan Hij ons bijvoorbeeld wijzen op ons gebrek aan liefde voor anderen, op ongeduld, afgunst, bezorgdheid, of andere dingen die in onze natuur liggen. Het motief dat klinkt in onze gebeden, hoort te zijn dat Gods wil zal gebeuren, allereerst voor onszelf en daarna ook in onze gebeden voor anderen.

Bidden om heiligmaking

Wij weten niet wat het beste is, maar we kunnen er zeker van zijn dat God dat weet! Hij is in staat om ons volkomen te verlossen!  (Hebreeën  7:25) Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God (Filippenzen 4:6), maar onze grootste wens zal zijn dat Zijn wil gebeurt in ons leven. Precies zo had Jezus het. “Maar wat U wil zal gebeuren, niet mijn wil.” Lucas 22:42.

Voordat Jezus gekruisigd werd, zei Hij: “Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uw naam!” Johannes 12:27-28. Jezus bad niet dat Hij verlost zou worden uit de situatie, maar dat Hij verlost zou worden in de situatie.

Dat is ook de instelling van een discipel. Wat we ook  meemaken, onze gezindheid is steeds: “God, help mij om verlost te worden!” Als we zo bidden, dan weten we dat Hij ons hoort. Hij zal ons laten zien waar we verlost van moeten worden en waar we van gereinigd moeten worden.

We kunnen bijvoorbeeld bidden om genezing en het kan moeilijk zijn om te begrijpen waarom dat niet altijd gebeurt als we daarom bidden. Maar misschien gebruikt God deze situatie om ons te wijzen op  bezorgdheid, ongeloof, of om andere zonden in ons vlees te laten zien. Niet iedereen kan worden genezen, maar iedereen kan verlost worden! En in dit proces hebben we de troost dat we weten dat Hij ons nooit meer geeft dan dat we kunnen dragen. (1 Corinthiërs 10:13)

Als we begrijpen wat Gods wil is voor ons, dan geloven we dat we hier niet zijn voor een goed, comfortabel leven. We zijn hier om verlost te worden! Als we het zo hebben, dan verhoort Hij ons – daar kunnen we zeker van zijn!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.