Hoe kan ik tijd voor God vrijmaken als het leven zo druk is?

Hoe kan ik tijd voor God vrijmaken als het leven zo druk is?

Kunnen mijn interesses en bezigheden in deze wereld deel uitmaken van mijn leven met God?

4 min. ·

Kunnen mijn interesses en bezigheden in deze wereld deel uitmaken van mijn leven met God?

“Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Matteüs 6:21. Het is van groot belang waar ik “mijn schat” heb. Als ik niet altijd waakzaam ben voor mijn roeping, kan mijn focus gemakkelijk afdwalen totdat “mijn schat” vast verankerd ligt in de dingen van deze wereld.

Het lukt me altijd om tijd vrij te maken voor de dingen waar ik het meest om geef. Als ik eerlijk ben tegen mezelf en nadenk over waar mijn interesse de afgelopen dag, week of maand is geweest, dan weet ik waaraan ik het meeste waarde hecht.

Alles wat ik doe, gebeurt voor Gods aangezicht. Mijn dagelijkse zorgen en interesses kunnen gemakkelijk het middel worden waardoor ik continu word afgeleid van wat daadwerkelijk van belang is, het slokt al mijn tijd op en verbreekt de verbinding die ik met de Geest heb. Mijn school, carrière of andere levensomstandigheden kunnen iets zijn waaraan ik plezier beleef, of slechts een noodzakelijkheid, maar in dit alles is het allerbelangrijkste dat ik een verbinding met God heb, en Hij moet deel uitmaken van alles wat ik doe.

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Matteüs 6:33. Als ik bij het nastreven van mijn carrière of het doen schoolwerk niet mijn relatie met God in stand kan houden, dan betekent dit dat ik meer bezig ben met aardse zaken. Als ik op deze manier een verdeeld hart heb, ben ik veel te druk om na te denken over waar de Geest mij wil leiden.

Ik ben geroepen om in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. (Johannes 15:19, Johannes 17:14-19). Hoewel ik kan genieten van, en geïnteresseerd kan zijn in de dingen om mij heen, moet ik altijd gefocust blijven op mijn hemelse roeping. Als ik me realiseer dat dit het enige is dat werkelijk waarde heeft in mijn leven, dan krijg ik een eerlijke en oprechte interesse in de dingen die goddelijk zijn.

Een stille, zachte stem

1 Koningen 19:11-12 beschrijft onze hemelse leiding als een “stille, zachte stem”. Er zijn veel afleidingen in de huidige maatschappij die me kunnen afhouden van een leven met God. Zoals statische elektriciteit van een televisietoestel, kunnen deze afleidingen de stille, zachte stem uitdoven, en me naar links en naar rechts dringen, totdat mijn aandacht is gefocust op het aardse in plaats van op het hemelse. Ik kan niet Gods wil doen als ik Zijn stem niet hoor.

Slechts door dagelijks te drinken van de levende geest in Gods Woord, krijg ik een oor om te horen, en een wapenrusting om te vechten tegen de aanvallen van de duivel. “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8. Als ik in beslag word genomen door mijn eigen interesses en continu bezig ben met mijn dagelijkse routine, zonder God hiervan deel te laten uitmaken, dan ben ik niet voorbereid op de geestelijke strijd, en zal ik vaak worden overrompeld als de verzoekingen zich aandienen.

Trouw in de kleine dingen

Juist in de dagelijkse situaties word ik verzocht. Elke dag barst van de mogelijkheden om mijn eigen wil te overwinnen. Op het werk of op school kan ik worden verzocht tot frustratie, boosheid, roddel. Voorheen was ik “te druk” om te werken aan mijn persoonlijke verbinding met God, maar als ik in zulke situaties kom, is dat nu precies wat ik deze dag nodig heb om te overwinnen.

Slechts door het opgeven van mijn eigen wil, kan ik tot vrede komen. Deze kleine, dagelijkse situaties lijken misschien niet zo groot, maar trouw blijven in deze beproevingen speelt een belangrijk rol in mijn geestelijke leven. (Lukas 16:10) Geestelijke groei komt alleen door een dagelijkse strijd waarin ik mijn roeping najaag en alles wat ik als zonde zie ter dood breng in elke gelegenheid die zich aandient. Veel meer nog dan een “prioriteit” wordt het leven met God iets dat elk aspect van mijn bestaan omvat.

Zo wordt het dienen en liefhebben van God net als ademhalen: ik kan het niet op “pauze” zetten als ik bezig ben met andere interesses. Het vormt de basis voor mijn leven, de drijvende kracht achter mijn handelingen en mijn houding, ongeacht wat ik doe. In plaats van dat het een plicht is, wordt het lezen van Gods Woord, het bidden en het zoeken van gemeenschap met gelijkgestemde mensen mijn schat – mijn grootste vreugde en interesse. Het luisteren naar die “zachte, kleine stem” wordt een deel van elke activiteit. Ik ben nooit meer “te druk” voor God; ik leef helemaal voor Hem.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.