Hoe kan ik seksuele verzoekingen overwinnen?

Hoe kan ik seksuele verzoekingen overwinnen?

“Ik had echt een verlangen om bevrijd te worden van mijn jeugdbegeerten, maar de manier waarop ik dat voor elkaar zou krijgen was nooit duidelijk.”

6 min. ·

Garret vertelt over de weg naar vrijheid van jeugdbegeerten en een volkomen overwinning over alle onreine gedachten.

Garret groeide op als christen en vaak hoorde hij erover om jezelf rein te bewaren en niet moest toegeven aan jeugdbegeerten, maar de manier om dat voor elkaar te krijgen werd nooit helemaal duidelijk. Hier vertelt hij hoe je volledige overwinning over alle onreine gedachten kunt krijgen en vrij kunt worden van seksuele onzedelijkheid en alle onreinheid.

“Toen ik opgroeide werd mij verteld dat ik niet moest aanmodderen of mij bezig moest houden met het hebben van seks voor het huwelijk. Ik wist dat het spelen met onreine gedachten zonde was en ik had een oprecht verlangen om vrij te worden van mijn jeugdbegeerten, maar de manier om dat voor elkaar te krijgen werd mij nooit helemaal duidelijk. Ik zocht naar een uitweg maar bleef vallen en ik eindigde in een verschrikkelijke cirkel waarin ik mij wel probeerde te verzetten, maar altijd weer terugviel in zonde. Ik had geen hulp om vrij te komen.

“Maar eindelijk werd de weg mij helder. Ik kreeg geloof dat God mij overwinning wilde geven over mijn zonden, dus ik nam de strijd op tegen deze onreine gedachten en door Gods hulp begon ik op dit punt te overwinnen. Ik zeg niet dat ik niet meer verzocht word, maar ik word niet meer beheerst door mijn lusten. Ik word niet meer gedwongen om te kijken wat een meisje aanheeft of hoe ze zich gedraagt of wat voor kleine gedachten die in mijn hoofd naar boven komen.

“Voor het verkrijgen van overwinning over deze zonden bestaat geen snelle oplossing van 5 minuten. Als je de strijd tegen je lusten wilt winnen, moet je vastbesloten zijn. De strijd begint eigenlijk elke dag weer, nog voordat je door onreine gedachten wordt verzocht.

Een rein gedachtenleven

“Ik denk dat het belangrijkste om jezelf rein te bewaren is bewust in je gedachtenleven in de dagelijkse situaties te werken, dus voordat je in de beproevingen komt. Zoals in Colossenzen staat: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.' (Colossenzen 3: 2). Mijn gedachtenleven moet als basis hebben het bidden voor de anderen, God zoeken, bidden voor mijn eigen leven en mijzelf vullen met Gods Woord. Dit zal mij niet alleen bewaren voor veel onnodige beproevingen, maar ook ben ik, als ik in beproevingen en verzoekingen kom, klaar om die verzoeking te bestrijden.

“Als natuurlijke mensen zijn we zo ongelooflijk zwak dat het zelfs een strijd was om geloof te krijgen dat God mij kon helpen. Ik merkte al heel snel hoe machteloos en zwak ik ten opzichte van deze gedachten was en ik realiseerde mij dat ik heel vastbesloten moest zijn om af te rekenen met deze zonden.

“Als ik maar een beetje twijfelachtig ben als ik in de beproeving kom, dan zal ik zeker vallen. Omdat ik veel te zwak ben. Ik heb Gods hulp nodig om te overwinnen en dan moet ik vastberaden zijn en denken aan de dingen die boven zijn.

“En zodra ik ‘de dingen die boven zijn’ bedenk, neemt mijn liefde voor God toe. En het enige wat mij in mijn beproevingen kan bewaren is hoeveel ik van God houd. Als ik gehoorzaam ben, bewijst dat dat ik God meer liefheb dan mijzelf, meer dan mijn eigen lusten en verlangens. Ik vecht niet alleen omdat ik vrij wil zijn, maar ook omdat ik God liefheb en Hij de zonde haat, en daarom zal ik Hem gehoorzamen en tegen mijn zonde strijden. En dan geeft Hij mij de kracht om te overwinnen.

“Als ik getrouw ben om God te gehoorzamen, zijn leiding te vertrouwen en doe wat Hij mij ook zegt, zendt Hij mij de Heilige Geest, die mij kracht geeft om te overwinnen in de verzoeking. Zonder dat ben ik machteloos om naar het vlees te lijden, zoals het staat geschreven.

Lijden naar het vlees

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.“ 1 Petrus 4: 1.

“Lijden naar het vlees betekent voor mij dat ik, wanneer ik verzocht word om naar een meisje te kijken om haar te begeren, ‘nee’ zeg tegen mijn vlees, zodat deze begeerte geen voeding meer krijgt en mijn vlees lijdt. Het krijgt in zekere zin geen toestemming te eten wat het graag wil, en zo sterft het.

“Als ik met deze gedachten gewapend ben, ben ik bereid om naar het vlees te lijden. Dat komt omdat ik een echte haat heb tegen de zonde. Dan ben ik onderweg om vrij te worden van die zonde. Als ik heb besloten: ‘Ik zal naar het vlees lijden. Ik zal niet mijzelf zoeken,' dan geef ik niet toe aan die zonde! God zal mij dan kracht geven!

“Daar vindt de strijd plaats. Ja, de gedachten komen maar ik hoef het niet eens te zijn met die gedachten. En op die manier neem ik deze strijd op en krijg ik daadwerkelijk overwinning over zonde – deze is stervende.

Een leven van vrede, vreugde en overwinning

“In het begin voelt dat als lijden, maar het is niets in vergelijking met het lijden dat ik heb ervaren door wat ik in het vlees had gezaaid. En in het begin heb je misschien niet zoveel vrede en voel je niet veel vreugde, maar je krijgt een beetje overwinning, en die smaak van de overwinning maakt dat je steeds meer wilt! En dit leven is zo veel beter dan leven als slaaf van je lusten. Het is niet te vergelijken.

“Op een bepaalde manier is het spannend als je aan al deze strijders in het Oude Testament denkt die al deze gevechten op een zichtbare manier voerden. Maar als ik aan de inwendige mens denk – ik word een strijder in de inwendige mens. Misschien is het niet zichtbaar en niet iets geweldigs en heldhaftig, maar het is behoorlijk heldhaftig om zo’n inwendige strijder te zijn. Iedereen kan aan hun jeugdbegeerten toegeven. Dat kost geen moeite. Hoeveel mensen kunnen er overwinning over krijgen?

“Ja, het kost iets om een ​​krijger te worden, maar dit leven is vol hoop en vol vreugde. Met Gods hulp is het helemaal mogelijk voor iedereen die echt wil, voor iedereen die echt vrij wil zijn van zijn lusten. En ik vind dat best spannend!“

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.