Hoe kan ik Gods stem verstaan?

Hoe kan ik Gods stem verstaan?

Als een christen die graag God wil behagen, ben ik afhankelijk van Zijn leiding en raad. Maar hoe kan ik Gods stem verstaan?

4 min. ·

Als een christen die graag God wil behagen, ben ik afhankelijk van Zijn leiding en raad. Maar hoe kan ik Gods stem verstaan?

Mijn wekker gaat en ik storm de trap af. Gisterenavond ben ik vergeten om een lunchpakketje te maken, maar daar heb nu geen tijd voor; ik moet mijn aantekeningen nog doornemen voor mijn examen. Terwijl ik in mijn auto naar school rijd, kom ik tot rust en gaan mijn gedachten naar God uit. Ik verlang ernaar om Zijn stem te horen en Zijn wil te doen.  Ik weet dat in alle drukte van het leven God tot mij wil spreken, maar hoe kan ik dat horen?

Ik weet dat God elke dag tot mij spreekt.

Zachte stem

Elk uur gaan er duizenden gedachten door mijn hoofd, maar hoe staat het met mijn relatie met God? Heb ik een oprecht  verlangen om God te behagen met mijn gedachten, woorden en daden? Als ik dat verlangen heb, dan opent Hij mijn oren voor Zijn stem. Ik heb nog nooit Gods stem gehoord zoals ik de mensen om mij heen hoor praten, maar ik weet dat God elke dag tot mij spreekt.

Eén van de verhalen over de profeet Elia is  een goed voorbeeld van hoe God spreekt in je hart. Toen het woord van de Here tot Elia kwam en zei dat hij op de berg moest gaan staan voor het aangezicht van de Here toen was de Here niet in de enorme en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde,  en Hij was ook niet in de aardbeving. Ook was God niet in het vuur. Na het het vuur hoorde Elia ‘Het zachte fluisteren van de stem’ van God.  (1 Kon 19:11-12 – King James/ American Standard )

Snel om te gehoorzamen

Hoe kan ik dan deze ‘zachte stem’ horen die tegen mij spreekt? Dat is bijvoorbeeld als ik in een moeilijke situatie kom en er komt een bijbelvers in mijn gedachten die mij versterkt.

God herinnert mij er ook aan om het goede te doen, maar tegelijkertijd laat Hij mij de zonde zien, die zich in mijn menselijke natuur bevindt. Ik kan bijvoorbeeld verzocht worden om mij te irriteren aan mensen met wie ik te maken heb in mijn dagelijks leven, zelfs wanneer ik hen juist wil zegenen. Als ik goed luister, dan hoor ik dat God mij vertelt dat het mijn eigen zelfzuchtige eisen zijn, die het probleem veroorzaken. Dan heb ik de kans om die eisen te kruisigen zodat ik zelf kan veranderen!

Als ik snel ben om Gods stem te gehoorzamen, dan gaat Hij ermee door om tot mij te spreken. Het is niet altijd makkelijk te gehoorzamen aan wat ik hoor. Doorgaans kost dat mij mijn eigen wil. Om te kunnen doen wat die zachte stem mij vertelt, is het een voorwaarde dat ik mijn eigen meningen en wensen opgeef. Als ik luister en gehoorzaam ben, dan wordt mijn persoonlijke band met God sterker en hechter.

Ik moet mijn eigen wensen opgeven… dan pas kan ik doen wat die zachte stem tegen mij zegt.

Een leven vol van vrede blijdschap

In Jak.4:8 staat dat als ik nader tot God, dat Hij dan tot mij zal naderen. Ik heb ervaren dat God mij hulp geeft om naar Zijn wil te leven, als ik in de Bijbel lees en bid. Overdag spreekt Hij duidelijk tot mij. Hij laat mij niet alleen zien hoe ik de uiterlijke dingen beter kan doen. Hij laat mij ook de zonde zien die in mijn natuur woont, en die het leven van mijzelf moeilijk maakt en ook van degenen om mij heen. Als ik tot God bid in nood over mijn zonden, dan geeft Hij mij de gelegenheid om die zonden te overwinnen, inclusief de kracht die daarvoor nodig is.

Om tot God te naderen, moet ik gewillig zijn en erop bedacht zijn om Zijn wil te doen. Als ik een afgemeten houding heb als het erom gaat Gods geboden te doen, dan kom ik niet dichterbij. Wie een oor heeft, die hore. Dat is een vermaning die vaak herhaald wordt in het boek Openbaring. Als ik luister, dan krijgt mijn geest voedsel van God en op die manier kan ik ook tot hulp zijn voor anderen om mij heen. Dat is in waarheid een leven dat aangenaam is voor God.

Naar Gods stem te luisteren en Hem gehoorzaam te zijn heeft mij buitengewoon gelukkig gemaakt! God wil mij bevrijden van mijn zondige, menselijke natuur. Als ik midden in de drukte van het leven op Zijn stem let, dan kan dit proces zich in mij voltrekken, het proces van heiligmaking. Dat is een leven vol van vrede en blijdschap!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.