Hoe kan God mij helpen?

Hoe kan God mij helpen?

Als christen wil ik graag een goed mens zijn en anderen helpen. Maar midden in die goede daden en bedoelingen, merk ik vaak dat er dingen zoals egoïsme en ongeduld bij mij de kop opsteken.

3 min. ·

Als christen wil ik graag een goed mens zijn en anderen helpen. Maar midden in die goede daden en bedoelingen merk  ik vaak dat er dingen zijn zoals egoïsme en ongeduld die bij mij de kop opsteken. Ik krijg het niet voor elkaar om altijd aardig en vriendelijk te zijn, vooral als ik het druk heb en niet alle dingen gaan zoals ik  wil.

Ik merk dat ik hulp nodig heb om een leven te leiden waarin ik werkelijk goed ben voor anderen en welgevallig in Gods ogen. Maar waar kan ik die hulp krijgen? Kan God mij laten zien wat ik mijn situatie doen moet?

In 2 Tim.2:19 lees ik dat er staat: "De Here kent de zijnen…" Dat is voor mij een enorme troost! Ik geloof met heel mijn hart dat God mij kent en dat Hij voor mij zorgt. Hij wil mij helpen – Hij wil dat het lukt!

God helpt mij!

Nu  stel ik mijzelf de vraag: "Hoe kan God mij helpen?" Ik kan niet maar  gaan zitten treuren over mijn zwakheid en tekortkomingen en dan maar  hopen dat er iets gaat gebeuren. Dat heeft geen enkele zin. Nee, ik ga God om kracht vragen om die gedachten te overwinnen die mij ervan weerhouden om goed te zijn voor anderen.

Het heeft geen zin om te gaan zitten treuren over mijn zwakheid en tekortkomingen en dan maar te hopen dat er iets gaat gebeuren.

Jezus had  dezelfde zwakheid  toen Hij hier op aarde leefde. Hij kende de ernst van elke situatie. Hij wist dat Hij de dingen niet oppervlakkig kon nemen als Hij in staat wilde zijn om te overwinnen. " Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst," Hebr.5:7. Hij werd ook verzocht door de neiging om te zondigen door zijn menselijke natuur, maar daaraan gehoorzaamde Hij niet – Hij zondigde NOOIT!

Hij werd ook verzocht door de neiging in zijn menselijke natuur om te zondigen , maar daaraan gehoorzaamde Hij niet – Hij zondigde NOOIT!

Is het voor mij mogelijk om de zonde te overwinnen zoals Jezus? Ik ben dankbaar dat dat waar is! Als het mijn verlangen is om werkelijk goed te worden, dan kan God mij de zonde laten zien die in mijn natuur aanwezig is en mij leren om zo te reageren dat die geen enkele invloed krijgt in mijn leven. Als ik bij mijzelf ongeduld of egoistische gedachten bemerk, dan kan ik God bidden zoals Jezus deed. Hij laat mij Zijn wil zien en versterkt mijn verlangen om Hem te behagen.  Als ik dan gehoorzaam ben aan wat Hij mij laat zien en ik bewust mijn slechte gedachten en begeerten weiger, dan geeft Hij mij de kracht door Zijn woord om die te overwinnen!

Als ik mijn egoistische eisen overwin, dan word ik vol van blijdschap en heb ik volle vrijheid om anderen te zegenen! Elke dag gaat het beter en beter. Stukje voor stukje verliest de zonde zijn macht in mijn leven en word ik veranderd in een rein persoon, precies zoals Jezus. Wat een troost! Als het verlangen van mijn hart alleen nog maar is om voor God te leven en ik bid tot Hem in mijn nood, dan ben ik in geen enkele situatie meer alleen!  God HELPT mij werkelijk!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.