Hoe ik vrij werd van angst

Hoe ik vrij werd van angst

Ik besefte dat angst, hoe echt het ook voelde, niet van God kwam. Hij liet meteen zien hoe ik het kon overwinnen.

Angst was altijd al mijn grootste vijand. Het grootste deel van mijn leven ging ik uit van het ergste. Het was alsof rampspoed altijd op de loer lag en mijn bestaan, hoe comfortabel en veilig ook, bijna ten einde was

Ik was een slaaf van angst

Toen ik 13 jaar was moest ik onverwachts naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. De dokters hadden een cyste in mijn schedel gevonden die op mijn hersenen drukte. Het zat er al mijn hele leven en ze zeiden dat het een wonder was dat ik nog geen hersenbeschadiging had en niet als jong kind verlamd was geraakt. De ingreep waarmee de gevaarlijke zwelling verwijderd werd was succesvol, en ik ging na mijn herstel terug naar mijn normale tienerleventje. Maar tijdens die jaren ontwikkelde ik het idee dat mijn wonder misschien snel zou zijn  en dat ik geen toekomst meer had om naar uit te kijken.

Deze hopeloze gedachtegang leidde tot andere angsten- angst om mijn baan te verliezen, angst om niet genoeg geld te hebben, angst om een auto-ongeluk te krijgen en bezorgdheid om mijn familie en vrienden. Alles waarvan ik voelde dat ik er geen controle over had bezorgde me hevige angst. Vele jaren waren deze angsten, hoe irrationeel en onwaarschijnlijk ook, heel reëel voor me. Vaak waren ze krachtig en aangrijpend, en beheersten ze mijn gedachten en handelen.

Uiteindelijk realiseerde ik me dat deze angsten me veel te veel beheersten en me alleen maar ellendig maakten. Ik bekeek mijn gedachten en beweegredenen in verschillende situaties, en besefte hoe vaak mijn angsten me ertoe leidden dingen te zeggen of te doen waardoor andere mensen gekwetst werden. Ik voelde me een slaaf van de angst en wilde heel graag vrij worden!

Angst is een geest

In de Bijbel staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1:7). Ik las dit vers en besloot het precies zo te geloven als het geschreven stond. Dat angst, hoewel het erg realistisch voelde, niet van God kwam. Ik begon te begrijpen dat angst een geest is- het is een vijand die geen deel van mij is, maar waartegen ik actief kan vechten. (Efeze 6:12). De geest die God me geeft is vol van kracht- kracht om die geest van angst te overwinnen, zodat die wordt vervangen door liefde, dankbaarheid en hoop. Ik nam me bewust voor om de  ergste vijand van de angst te worden- nooit meer zou ik het mijn leven laten beheersen. Met dit besluit ging ik in de aanval. Ik onderzocht mijn gedachten in elke situatie, keek of er angst bij zat, en bad tot God dat Hij me die geest van kracht, liefde en bezonnenheid zou geven. Stuk voor stuk werkte ik met elk specifiek gebied waar angst een rol speelde. Telkens als die gedachten opkwamen vroeg ik God om hulp om ze te overwinnen.

Nu kan ik zeggen dat ik een grote overwinning heb ervaren op dit gebied! Ik ben veel beter in staat om angst te herkennen als het opkomt, en dan kan ik snel bidden en God om hulp vragen om het te overwinnen.

Angst, eens een onoverwinnelijke reus voor me, is een vijand geworden waarvan ik weet hoe ik ertegen kan vechten. Ik stuit nog steeds wel eens op de hardnekkigheid van de gedachten, maar ik heb ervaren dat als ik God aanroep, Hij aan mijn zijde is en me kracht geeft die ik nodig heb om te overwinnen

Ik heb in deze strijd ook veel wonderen in mijn leven ervaren. Hopeloosheid is vervangen door “gedachten van toekomst en hoop” zoals Gods gedachten zijn. (Jeremia 29:11). Ik heb geleerd om mijn leven volledig in Zijn handen te leggen en erop te vertrouwen dat Hij alles geeft wat voor mij het beste is.

Bijbelverzen als wapens

Gods Woord heeft precies wat ik nodig heb en hierin vond ik ook de wapens om te overwinnen als ik verzocht werd om toe te geven aan deze angstgevoelens. Hier is een lijst met verzen die me in het bijzonder kracht hebben gegeven:

“God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1:7).

“Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.” (Jeremia 29:11-13).

“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.” (1 Johannes 4:18).

"Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.” (Fillipenzen 4:6.)

"Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, onrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik. Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat Hij mij liefhad.” (Psalm 18:17-19).

“Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.”(Psalm 91:15-16).

"Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.” (Hebreeën 5:7).

“Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er rijk voor worden beloond.” (Hebreeën 10:35).

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.