Hoe ik de juiste keuze voor mijn toekomst maakte

Hoe ik de juiste keuze voor mijn toekomst maakte

Soms komen we op een punt waarop we moeten kiezen welke richting we op willen met ons leven. 

“Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht … want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…” Deuteronomium 30:19-20.

Als je jong bent, zijn er vaak situaties en gelegenheden die interessant en onschuldig lijken, maar die, als je ze beter bekijkt, veel gevaren met zich meebrengen. Als je keuzes maakt zonder verder te kijken dan de oppervlakte, kun je enorm spijt krijgen en vaak zijn de gevolgen van je keuze onomkeerbaar. Daarom is het zo fantastisch dat God, die ons uitgekozen heeft voor de grondlegging van de wereld, een bepaalde alertheid  in onze harten legt, zodat er wijsheid naar voren komt en we daarnaar kunnen handelen op het juiste moment, als we gehoorzaam zijn. “Wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt…” 1 Korinthiërs 4:5. Als ik terugkijk, ben ik enorm blij dat God in mijn hart heeft gewerkt, zodat ik op jonge leeftijd de juiste keuze heb kunnen maken op een kruispunt in mijn leven.

Een nieuw avontuur

God had Zijn hand over mijn leven vanaf het begin. Ik heb een hele goede christelijke opvoeding gekregen en op een gegeven moment had ik me zelfs aangemeld voor een Bijbelschool om zendeling te worden. Ik hield veel van mensen en wilde ze vertellen van mijn Vriend, Jezus.

Als jonge vrouw werd ik gevraagd om deel te nemen aan een sportgerelateerde schoonheidswedstrijd. Als verrijking van mijn wat simpele dagelijkse leven was dit aanbod erg aantrekkelijk en ik voelde me ook gevleid. Mijn ouders reageerden in eerste instantie met voorzichtig enthousiasme en interesse. Er was niets dat alarmbellen deed rinkelen. Sport was toch in principe een gezonde bezigheid voor een jong, sportief meisje. Ik nam het aanbod aan en alles begon als een groot avontuur. Op een dag kreeg ik een onverwacht en verrassend bericht: “Je bent gekozen als één van de acht finalisten voor de ‘Miss Outdoors of Canada’- competitie.” Dit klonk in eerste instantie fantastisch; tot nu toe was alles eigenlijk erg leuk geweest!

Maar nu werden vanuit het comitéduidelijke ‘verwachtingen’ bekendgemaakt. Allereerst noemden ze de vele voordelen, maar het was de laatste eis die mij wakker schudde en ervoor zorgde dat ik een ander beeld begon te krijgen van dit avontuur.

Wat was er zo schokkend?

Ik werd geacht om een jaar lang toegewijd en op oproepbasis te werken als vertegenwoordigster van de National Sportmen Association, door het hele land, wanneer zij dat wilden.

Opeens voelde ik me gevangen!

De juiste keuze maken

Doordat ik al zo ver was gekomen, was er behoorlijk veel druk om door te gaan en ik werd bang voor wat mensen van me zouden denken! Maar de gedachte om hen op hun wenken te moeten bedienen, stoorde me opeens zo erg dat ik niet kon slapen. Tot nu toe was het onschuldig en leuk geweest. Maar mijn geest verzette zich ertegen om verder te gaan als een soort knecht van onbekende, hoewel misschien goedbedoelende mensen.

Die nacht bleef ik God bidden om hulp! Er staat geschreven in Psalm 34:7 dat God Zijn engelen laat waken over degenen die Hem vrezen en dat heb ik zeker ervaren! Als antwoord op mijn gebeden gaf God mij de moed om de beslissing te maken die het beste was mijn toekomst. Ik ben gestopt met de competitie.

De organisatoren zette me onder grote druk en maakten het niet gemakkelijk voor me. Maar God had mij genoeg laten zien en ik kon met vrijmoedigheid NEE zeggen! Groepsdruk kan één van onze grootste vijanden zijn en als we toegeven aan wat iemand anders van ons wil, kunnen we niet zien waar God ons voor wil behoeden of naartoe wil leiden. “Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven?” Johannes 5:44. Er komen momenten dat we moeten kiezen welke richting we op willen met ons leven. De ene weg kan aantrekkelijke, zichtbare voordelen en beloften bieden, maar zorgt er uiteindelijk voor dat je gebonden bent. De andere weg wordt misschien niet veel gegaan en biedt minder tastbare beloningen, maar leidt uiteindelijk tot vrijheid. Ik voelde me enorm opgelucht nadat ik mijn keuze had gemaakt en niet was gebonden aan de planning van mensen. In plaats daarvan werd ik aan Gods planning gebonden. Het is nu 55 jaar geleden dat ik die beslissing heb gemaakt. Ik ben getrouwd met een godvrezende man en ben een blije moeder geworden van 15 kinderen en oma van 88 kleinkinderen! Ik ben dankbaar dat God mij de genade heeft gegeven om een leven met Hem te kiezen, in plaats van een vluchtig moment van eer en roem.

“Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” Spreuken 3:6.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.