Hoe goed ken je Jezus?

Hoe goed ken je Jezus?

Er is maar één manier waarop je Jezus echt leert kennen.

5 min. ·

Dit is niet “Ken Jezus in 10 stappen” of een cursus Bijbellezen. Dit is een uitnodiging om precies zo te leven als Jezus! Dat is de enige manier om Hem echt te kennen.

Hoe kun je iemand echt leren kennen?

Heb je weleens een lange reis gemaakt met iemand, een vriend bijvoorbeeld, die je dacht te kennen toen je vertrok? Dan heb je vast ook wel ervaren dat je diezelfde vriend op een heel andere manier kende na de reis. Wat je samen beleefde bracht je nog dichter bij elkaar. Je hebt nog meer gemeen.

Door korter of langer samen tijd met elkaar door te brengen, ontstaan onzichtbare banden tussen mensen. Dat is precies de manier waarop ik Jezus beter kan leren kennen! Ik heb de mogelijkheid om veel, heel veel heel persoonlijke belevenissen met Hem te delen. Als ik wil, kan ik heel mijn leven samen met Hem leven.

Jezus en ik

Er is maar één manier om Jezus echt te leren kennen: door hetzelfde leven te leven als Hij deed. Dat betekent hetzelfde doel hebben als Hij – een leven zonder zonden. Om te veranderen van iemand die reageert op een slechte manier en slechte gedachten heeft, naar iemand die vol van goedheid is in elke situatie. Het doel is niet minder dan goddelijke natuur.

Dan kan ik ervaringen gaan delen met Jezus. “Jezus, ik weet dat ik zwak ben! Vaak als ik iets goeds heb gedaan, word ik verzocht om iets te  zeggen zodat ik ervoor geëerd word. Ook al heb ik besloten om alleen voor God te leven, toch word ik verzocht voor mensen te leven!” Dan antwoordt Jezus. “Lieve vriend, Ik weet precies hoe je je voelt! Ik ben daar ook geweest, Ik ben ook verzocht tot hoogmoed en om eer te zoeken. Maar elke gedachte kan worden overwonnen in de kracht van God. Dus geef niet toe, geef niet op! Het gaat lukken, ook voor jou!”

Jezus doet niet alleen of Hij begrijpt waar wij doorheen gaan. Hij weet het. Het heeft het ervaren. Hij weet precies wat het kost om je eigen wil op dat moment op te geven. “Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”. Hebreeën 4:15. Als ik hetzelfde doe, dan krijg ik een heel speciale band met Jezus.

“(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende.” Filippenzen 3:10

Het contact tussen ons wordt steeds sterker als ik de zonde dood, net als Hij deed. Ik leer Jezus kennen door deze gevechten. Als het zwaar en moeilijk aanvoelt, dan kan ik mijzelf aanmoedigen met de gedachte dat Jezus in dezelfde soort situatie kwam en bewees dat ”wie in het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.” 1 Petrus 4:1. Ik word dus meer en meer zoals Jezus als ik deze weg ga. En niet in de laatste plaats, word ik gelukkig!

Ik heb Gods hulp en begeleiding nodig om zoals Jezus te leven.

Toen Jezus verzocht werd tot zonden, toen Hij merkte dat Hij bijvoorbeeld onreine gedachten wilde hebben, gaf hij nooit toe aan die begeerten. Maar hij had meer nodig om die gedachten te verloochenen – om zijn eigen wil te verloochenen in die situaties. Hij had Gods hulp en begeleiding nodig en Hij was afhankelijk van het horen van Gods stem en moest Zijn woorden gehoorzamen om zo de weg voorwaarts te vinden. (Johannes 5:30; Hebreeën 5:7-9) God zelf was de adviseur van Jezus Zijn hele leven lang en liet Hem de weg door de situaties zien zodat Hij altijd overwinnend er doorheen kwam.

Jezus offerde zichzelf in de kracht van een Eeuwige Geest. (Hebreeën 9:14) Het was door die kracht dat Hij elke zonde kon afwijzen elke keer als Hij verzocht werd. Tijdens Pinksteren, ongeveer 2000 jaar gelden, heeft God de Trooster, de Heilige Geest, naar de aarde gestuurd om ons te leiden en te sterken. Als ik zoals Jezus wil leven, dan heb ik de Heilige Geest nodig. Maar hoe krijg ik de Heilige Geest in mijn leven?

Het antwoord is simpel: Ik moet bidden om Hem te krijgen. Ik moet mij bekeren, met heel mijn hart en ik moet met mijn hele hart wensen om Jezus te volgen en voor Hem te leven. Hij geeft de Heilige Geest aan iedereen die gehoorzaam wil zijn aan Zijn geboden. (Handelingen 5:32) God geeft Hem met vreugde aan mij! Hij wil niets liever dan dat ik de zonde overwin. Door die Geest wordt mijn wil gesterkt om te lijden, om alles koste wat het kost te geven om Jezus waardig te zijn. (Handelingen 1:8, Zacharia 13:1)

Ik kan dus over Jezus lezen. Ik kan tot Hem bidden. Ik kan aan Jezus denken. Maar er is maar één manier om Hem werkelijk te leren kennen – door gehoorzaam te zijn en te leven zoals Jezus.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.