Hoe ga je om met herinneringen aan zonden uit het verleden?

Hoe ga je om met herinneringen aan zonden uit het verleden?

Gods Woord is de sleutel die genezing brengt, en die iets nieuws kan scheppen.

2 min.

Hoe word je vrij van gedachten die je plagen over zonden uit het verleden? Het is een feit dat alle mensen de wil van het vlees en de gedachten hebben gedaan. Als gevolg daarvan worden ze geplaagd door de herinnering daaraan en ze weten niet hoe ze daarvan af kunnen komen. Maar er is een sleutel die beslist een remedie is om deze wonden te genezen.

We worden verlost door het Woord van de waarheid. Het Woord werd vlees in Jezus en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). Als Hij sprak was Zijn spreken zo krachtig dat boze geesten moesten vluchten.

Wanneer je Gods Woord hoort, leidt de Geest der waarheid het regelrecht je hart in. Als je het Woord gehoorzaamt — Gods Woord, het woord der waarheid — dan wordt het ook vlees in jou, en woont Zijn Woord in jou.

Het Woord is het zaad, Gods zaad (Lucas 8:5-15). Als het in jou blijft, dan kan je niet zondigen, zegt Johannes. Dus wat je moet doen en waar je mee moet doorgaan, is Gods Woord bewaren in je hart. Laat het neerkomen in de goede aarde van je hart, zodat het zal groeien en vrucht zal dragen. Als je gehoorzaam bent aan het Woord der waarheid, zodat het vlees wordt in jou, dan krijg je een heel ander gedachteleven, dan word je vrij van deze plagen en van de herinneringen aan de zonde die je plagen.

Daarom moet je je hart vullen met Gods Woord. Dan ben je als een machtig fort waar de vijand niet kan doordringen. Je hebt munitie, je hebt hulp en je kunt de vijand terugslaan.

Je kunt zien wat Jezus deed toen Hij in de woestijn verzocht werd door de duivel. Hij sloeg terug met Gods Woord! De duivel kwam heel listig en gebruikte ook Gods Woord, maar Jezus sloeg terug, want Hij was Gods Woord! Het Woord was vlees geworden in Hem, daardoor had Hij zo’n kracht. Voor die woorden moest de duivel wijken. Het zijn de eeuwige woorden van God; woorden die ons verlossen. Daarin ligt een scheppende kracht, die iets heel nieuws wil scheppen in je hart als je dit Woord gelooft en je eraan houdt. Dan zal het zeker lukken voor je, je krijgt een heel nieuw leven, een heel nieuwe manier van denken waar God in je werkt, zodat je er naar verlangt om Zijn wil te doen.

Dit artikel is geïnspireerd door een toespraak van Kåre J. Smith op 7 februari 2018.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.