Hoe ben jij op school, in de gemeente, en thuis?

Hoe ben jij op school, in de gemeente, en thuis?

Wat is eigenlijk de motivatie achter je gedrag en hoe je praat? Ben je afhankelijk van wat anderen denken? Wil je vrij zijn?

6 min. ·

Op school

Op school is het heel moeilijk om je er niets van aan te trekken wat mensen over je denken. “Als ik dit zeg, denken ze dat ik raar ben? Wat als ik dit aantrek? Wat als ik daar heenga, of omga met die persoon?” Je denkt over alles na wat je doet, misschien zelfs over de manier waarop je door de gang loopt.

Of misschien wil je juist bewust anders zijn of er anders uit zien, om duidelijk te maken dat je doet waar je zelf zin in hebt; het kan je niet schelen wat de mensen denken. Maar ondertussen, misschien zelfs onbewust, vind je het toch belangrijk dat de mensen je zien zoals jij wilt dat ze je zien. De reden erachter is dat je je op een bepaalde manier wilt presenteren aan de mensen. Het gaat om je ego. Dat is de menselijke natuur.

Dat is een heel zwaar leven; het maakt je tot een slaaf. Je kunt niet datgene doen waarvan je weet dat het goed is, of jezelf zijn, of zelf nadenken.

In de gemeente

Als je naar de samenkomsten van je christelijke gemeente gaat, of meedoet met jeugdactiviteiten en deel uitmaakt van die omgeving, wie ben je dan? Je wilt graag dat mensen je goedheid of je vrijwillige inzet en al het andere dat je doet opmerken. Je probeert om de juiste dingen te zeggen en om een goede indruk te maken.

Maar, wat is je motivatie? Doe je deze dingen uit liefde voor God en omdat je Hem wilt dienen? Of word je gedrag gedreven door egoïsme en trots?

Zulke huichelarij is ook slavernij. Hoe kan je echt en waar zijn in je dienst voor God als je je focust op wat andere mensen van je denken?

Thuis

Maar als je thuis komt ben je er ineens niet meer zo mee bezig wat je familie of huisgenoten denken. Daar ben je jezelf, en toon je je  ‘ware ik’. Het maakt je niet uit of ze je zien mopperen, of dat ze zien dat je brutaal of lui bent.

Hoe komt het dat je denkt dat het niet meer nodig is om rekening te houden met hoe zij zich voelen of wat ze denken? Voel je je soms in je gedachten boven hen verheven? Misschien niet eens bewust, maar als je ze hoger zou achten, als je ze meer zou liefhebben dan jezelf, zou je je niet zo gedragen. (Filippenzen 2:3)

Je bent nog steeds een slaaf. Je bent nog steeds op jezelf gericht en op wat jij wilt, wat jij denkt en wat jij voelt, in plaats van op het doen van Gods wil en dat wat het beste is voor de mensen om je heen.

Is het moeilijk om je gedrag thuis te veranderen, omdat degenen daar jou zo goed kennen en het moeilijk is om je te vernederen en in te zien dat je moet veranderen?

De kern van de zaak

De kern van de zaak is dat het allemaal draait om mij, mij, mij.

Waarom is het zo belangrijk wat mensen van mij denken? Wie zou je eigenlijk echt willen behagen?

“…praat ik iedereen naar de mond? Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn.” Galaten 1:10

Een nieuwe focus

Denk je nu dat dit niet op jou van toepassing is? Denk je dat jij zo’n type bent die het niet uit maakt wat de mensen denken? Wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Let eens op hoe vaak je dagelijks iets juist doet of juist laat, afhankelijk van wie er bij is.

We lopen allemaal rond alsof we zelf het middelpunt van ons eigen universum zijn: dat is de menselijke natuur.

Maar dat kan veranderen! Zelfs als je nu nog vastzit in die egoïstische cirkel kan je dat helemaal overwinnen, en tot het punt komen dat je vrij bent om in godsvrucht te handelen, tot Gods eer in elke situatie.

“Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Korintiërs 10:4-5

“Laat ik het juiste plaatje zien? Zien ze me staan?” Als deze gedachten blijven opkomen heb je de mogelijkheid om ze te sturen in plaats van dat de gedachten jou sturen. Wees ootmoedig en erken de waarheid waartoe je verzocht wordt en bid om hulp.

“God ik weet dat het nog niet is zoals het moet zijn. Zelfs als mijn vlees mij nu deze kant op duwt, wil ik echt zo leven dat het U behaagt en wil ik vrij worden van de gedachten die mij binden. Geef mij kracht om deze gedachten gevangen te nemen en naar uw Woord te leven.”

Richt je gedachten bewust op het goede. Zoek in Gods woord en peins er over. Bid meer voor jezelf. Bid voor je vrienden, je familie, en voor hen die het moeilijk hebben. Wees opmerkzaam en attent naar de mensen om je heen in plaats van alleen aan jezelf te denken. Maak het goed voor iemand anders. Denk niet alleen aan je eigen belang.

“Wat je ook doet, doe je werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.” Kolossenzen 3:23

Als je je leven op deze manier leeft, zal de eer van mensen steeds minder voor je betekenen, naarmate je meer en meer verankerd en bevestigd wordt in de Here. Dan wordt je manier van handelen goddelijk, ongeacht waar je bent of met wie je bent. Dan wordt je leven tot eer van God en kan Hij je gebruiken in zijn dienst. Uit jouw leven straalt dan goedheid, vriendelijkheid, liefde en alle deugden, in plaats van onzekerheid, stress, slavernij en bezorgdheid.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.