Hoe belangrijk is gebed eigenlijk?

Hoe belangrijk is gebed eigenlijk?

Het gebedsleven is een manier van leven.

2 min. ·

Gebed is absoluut van levensbelang. Als we vooruitgang willen maken in het leven, dan moeten we begrijpen waarom we moeten bidden zonder ophouden, zoals Paulus ons vermaant in 1 Tessalonicenzen 5:17.

Het gebedsleven is een manier van leven, want “… een ieder, die bidt, ontvangt.” Luk. 11:5-13 en 18:1-8. Wie om eeuwig leven bidt, ontvangt eeuwig leven. Bidt hij om meer leven, dan ontvangt hij meer leven; en bidt hij erom, op de levensweg bewaard te blijven dan wordt hij op deze weg bewaard. Wie om kracht bidt om beter te leven, om op de weg vooruit te komen, ontvangt dat. Als we bidden om overwinning over alles wat ons hindert, over alles wat het goddelijke leven in ons uitdooft en remt, dan ontvangen wij dat. “Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.” Jak. 4:2. “Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.” Joh. 16:24.

Wil je leven krijgen, leven in overvloed, wil je voortdurende vooruitgang, steeds meer reiniging en loutering – wil je het evenbeeld worden van Christus, wil je constant verder vooruitgaan, stap voor stap?  Bid dan, keer op keer, bid zonder ophouden! (1 Tess. 5:17, Ef. 6:18 en Kol. 4:2,3)

Geef jezelf over in gebed

Het gebedsleven is in waarheid een manier van leven. Laten wij ons geheel in gebed overgeven! Jezus heeft veel gebeden, hoewel Hij Gods eniggeboren Zoon was van eeuwigheid af. Hij heeft onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden (Hebr. 5:7). “En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.” Marcus 1:35.

Wij hebben het net zo hard nodig om een eenzame plaats of een andere geschikte plek op te zoeken, om het uit te roepen vanuit een brandend hart en met opgeheven handen (zoals in de Schrift regelmatig te lezen is, dat dit vroeger gebruikelijk was). Dan gebeuren er wonderen met vérstrekkende gevolgen! Alleen wie dat heeft geprobeerd, weet dat.

Dagelijkse intense gebedssamenkomsten hebben hetzelfde effect op een persoon als afwisselend regen en zonneschijn over planten. (Hand. 2:42 en 46, Hand. 3:1 en Judas:20,21)

Persoonlijk gebed in het verborgene en bidstonden samen met toegewijde zielen zijn beide eersteklas zaken. Dan kun je er zeker van zijn dat er resultaten komen! Maar droge vormen en gebruiken zijn minder dan niets waard.

Dit artikel komt uit een hoofdstuk in het boek “Gods wegen ten hemel”, gepubliceerd in Noorwegen door Skjulte Skatters Forlag in 1935. De originele titel is “De weg van het gebed”.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.