Het woordenboek van de Boze

Het woordenboek van de Boze

De duivel is een leugenaar en een bedrieger – ook als het om Gods Woord gaat. Hoe lees jij de Bijbel? Kun je zien wat er staat geschreven, en geloof je het ook?

3 min. ·

“Gelovige” mensen maken grondig en ijverig gebruik van de Bijbel, zonder te beseffen wat ze doen.

Al die veelsoortige, heerlijke, krachtige levenswoorden die juist over ons leven gaan, zijn voor de allermeeste “gelovigen” allemaal woorden uit een onbekende, vreemde taal.

Daarom hebben ze een betrouwbaar woordenboek nodig. En Satan staat maar al te gewillig met zijn misleidend woordenboek klaar. Natuurlijk is dit geen boek dat mensen in hun handen hebben, maar des te meer in hun geest en in hun denken. Dat gaat heel eenvoudig en makkelijk, als het ware automatisch.

Mensen lezen bijvoorbeeld het woord “alle” of “alles”. Maar ze begrijpen het als “weinig” of “een beetje”.

Of  ze lezen “heden, indien gij zijn stem hoort.” Maar voor hen betekent “heden”: “een andere dag, als het me beter uitkomt.”

De Schrift vermaant herhaaldelijk om heel veel goede werken van allerlei aard te “doen”. Maar in dit geval betekent “doen” dan dat Jezus het voor ons heeft gedaan, dus het is al in orde, ofwel: ik hoef het niet te doen!

Bovendien, zo licht het woordenboek toe, staat er geschreven: “Gij kunt niets doen.” Maar zoals wel te verwachten valt van een dergelijk woordenboek, is dat natuurlijk helemaal verdraaid! Er staat immers heel duidelijk: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” Dus allen die menen niet te hoeven en niet te kunnen doen wat de Schrift zegt, zijn ‘zonder Hem’!

Als ze lezen over “in Christus zijn”, dan betekent dat natuurlijk dat we onmogelijk in Hem kunnen zijn, dus moet het wel gewoon betekenen dat we “tot Hem” gekomen zijn. “In” betekent dus “tot”.

Lezen ze in de Bijbel het woord “veel”, dan betekent dat “iets meer dan het weinige dat we al hadden”, dus we moeten voorzichtig zijn en er niet meer in leggen dan dit.

Gods Woord spreekt overduidelijk over onze roeping om te overwinnen, altijd te overwinnen. meer dan overwinnaars te zijn, zelfs te overwinnen zoals Jezus Christus overwonnen heeft. Maar erg genoeg klinkt dit als een geheel vreemde taal. Dus dan moet men in het gebruikelijke woordenboek, dat door de “gelovigen” gehanteerd wordt, nagaan wat het woord “overwinning” betekent. En dan ontdekt men dat er wel overwinning hoort te zijn, maar natuurlijk wordt er “nederlaag” bedoeld; dat is de enige juiste betekenis van het woord overwinning. Dat moet toch elk verstandig mens wel begrijpen!

“Altijd” betekent volgens hetzelfde gerespecteerde woordenboek “nooit”. En “meer dan” moet vertaald worden met “veel minder dan”. Ja, heel veel mensen lezen de Bijbel zoals de auteur van dit woordenboek die leest.

In de inleiding op zijn woordenboek, dat ongewijzigd in vele oplagen is verschenen, staat dat het voor anderen misschien mogelijk is te leven zoals de Bijbel zegt, maar niet voor wie het in dit speciale geval betreft. Dus nooit, absoluut niet voor jou! Dat heeft iedereen toch talloze keren gehoord, dus het moet wel waar zijn! Het staat in het woordenboek van de grote auteur, dus het moet wel waar zijn! We moeten er ons maar bij neerleggen dat we keer op keer moeten zondigen, want we krijgen er toch wel vergeving voor!

Ja, zo wordt de waarheid verdraaid in het woordenboek van de Boze.

Dit artikel is uit het Noors vertaald en is eerder gepubliceerd in het maandblad van BCC Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in mei 1990.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.