Het verderf dat door de begeerte in de wereld is

Het verderf dat door de begeerte in de wereld is

Verderf is eigenliefde met de daarmee gepaard gaande hebzucht, eerzucht, afgunst, achterklap, ruzies enz. Hoe ontvlucht je dat?

2 min. ·

" …nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent." 2 Petrus 1:4.

Wat is het verderf in de wereld? Wat is het verderf in huis? Wat is het verderf in een huwelijk? Wat is het verderf in de gemeente? Of wat is het verderf in je eigen hart?

liefde met de daarmee gepaard gaande hebzucht, eerzucht, afgunst, achterklap en roddels, ruzies en strijd, plus alle andere ellende. Het is verderf en vernietiging van gerechtigheid, van vrede, van blijdschap, van de goede relatie tussen mensen - tussen mensen die in de wereld zijn, tussen echtparen, tussen kinderen en hun ouders, tussen leden van dezelfde gemeente en tussen gelovigen in het algemeen.

En waar komt al dat verderf in de wereld waarin we leven vandaan? Door de begeerte!

Petrus zei tegen degenen die deel wilden hebben aan de goddelijke natuur: “Ontvlucht het verderf dat door begeerte in de wereld is!”

Er ontsteekt meteen een vonk in je als je denkt dat iemand misbruik van je maakt. Het begint in je te branden en zet je levensloop vanaf het begin in vlam, en voor je het weet, komt het brullend en ongecontroleerd via je tong naar buiten . Zo krijgen we verderf in huis. Jacobus zegt dat je dan door de hel in brand bent gezet!

Ontvlucht het verderf! Het ligt zo dichtbij. Het ligt niet als iets duisters ver weg in de ongelovige wereld. Het verderf manifesteert zich overal waar de begeerte heerst, al is het maar een heel klein beetje. Niet alleen onder ongelovigen, maar ook in jouw hart, midden in je gezin en midden in de gemeente

Doof de vonk voordat deze de levensloop in vuur en vlam zet. Draai de kraan dicht voordat het water eruit stroomt en zijn vernietigende werk doet. Nieuwsgierigheid leidt tot roddels, en alle hebzucht leidt tot afgunst. Als je in het vlees zaait, zul je verderf oogsten. Je zult verderf oogsten in huis, in de gemeente en in je eigen hart. Je zult oogsten wat je zaait!

Denk aan al het verderf! Al het verderf komt door de begeerte! Dood dan het vlees met zijn hartstochten en begeerten!

Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. (Galaten 5:24.) Dit zal blijken uit je leven!

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd met de titel "Het verderf dat in de wereld is" in het blad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in september 1918.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skaters Forlag |  ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.